รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5751 เด็กชายพิตรพิบูล   คำผอง 174 ม.2 บ.น้อยขุนไกร ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500813539422  กำลังดำเนินการ 
5752 เด็กชายพิทวัส   บุญฤทธิ์ 25 ม.1 บ.บ้านโนนกาเล็น ซ. ถ. ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
5753 เด็กชายพิทวัส   ป้องเพชร 30 ม.9 บ.ดงสีโท ซ. ถ. ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000045543035 045543035 กำลังดำเนินการ 
5754 นายพิทักษ์   ปาลักวงค์ 67 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100871742868 กำลังดำเนินการ 
5755 เด็กชายพิทักษ์   มุค้ำ 67 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000กำลังดำเนินการ 
5756 เด็กชายพิธิวัฒน์   เซี่ยวภู่ 153/8 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 92150กำลังดำเนินการ 
5757 เด็กหญิงพินฑามาศ   โพธิ์ทอน 92 ม.10 บ.ข้าวแป้ง ซ. ถ. ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
5758 เด็กชายพินิจ   บุญมี 148 ม.5 บ.หนองจอก ซ. ถ. ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5759 เด็กชายพินิจ   พุทธวงษ์ 254 ม.20 บ.รางหวาย ซ. ถ. ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5760 เด็กชายพินิจ   คีรีโต 102/5 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
5761 นายพิพัฒน์   ด้วงตัน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200923953085 กำลังดำเนินการ 
5762 นายพิพัฒน์   พงษ์พันธ์ 864 ม.- บ.- ซ.- ถ.แฮปปี้แลนด์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400895096824 กำลังดำเนินการ 
5763 เด็กชายพิพัฒน์   ปิ่นแก้ว 48 ม.ึ7 บ.บ้านน้ำพี้ ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5764 นายพิพัฒน์   พรมมั่น 1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5765 เด็กชายพิพัฒน์   เจริญบุตร 510/77 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 860000622256549 กำลังดำเนินการ 
5766 เด็กชายพิพัฒน์   บุญช่วย 7 ม.7 บ.- ซ.อุทยานหว้ากอ ถ.- ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000819353792 กำลังดำเนินการ 
5767 เด็กชายพิพัฒน์   ดำเนิน 22/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000กำลังดำเนินการ 
5768 เด็กชายพิพัฒน์ชัย   กลิ่นถือศิล 99 ม.77 บ.ลำนารายณ์ ซ. ถ. ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230  กำลังดำเนินการ 
5769 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์   เพาะพืช 16 ม.2 บ.นาสีดา ซ. ถ. ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  กำลังดำเนินการ 
5770 นางสาวพิมพิศา   คุ้มชัย 48/5 ม.- บ.- ซ.- ถ.ร่มเกล้า 23 ต.แขวงคลองสามประเวศ อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200823214706 กำลังดำเนินการ 
5771 นางสาวพิมพิสา   ศรีคงแก้ว 249/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5772 เด็กหญิงพิมพ์นภัส   ธรรมบุตร 635 ม.- บ.- ซ.- ถ.วีระเทพ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 331100818763824 กำลังดำเนินการ 
5773 เด็กหญิงพิมพ์นิภา   โหล่งกระโทก 20 ม.7 บ.วัดโบสถ์ ซ. ถ. ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 055291347 กำลังดำเนินการ 
5774 เด็กหญิงพิมพ์พร   หวานแหลม 35/1 ม.- บ.- ซ.ร่วมมิตรพัฒนา แยก4 ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200892304312 กำลังดำเนินการ 
5775 เด็กหญิงพิมพ์พิลา   งามศิริ 6/1 ม.4 บ.ปลายนา ซ.- ถ.- ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384