รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5776 เด็กหญิงพิมพ์พร   หวานแหลม 35/1 ม.- บ.- ซ.ร่วมมิตรพัฒนา แยก4 ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200892304312 กำลังดำเนินการ 
5777 เด็กหญิงพิมพ์พิลา   งามศิริ 6/1 ม.4 บ.ปลายนา ซ.- ถ.- ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5778 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์   ปลื้มกมล 461 ม.- บ.- ซ.เขมาเนรมิตร ถ.ประชาราษฎร์ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5779 เด็กหญิงพิมพ์มาดา   พึ่งกุศล 88/3 ม.- บ.- ซ.อ่อนนุช56 ถ.- ต.แขวงสวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250  กำลังดำเนินการ 
5780 เด็กหญิงพิมพ์มาดา   โตไธสง 52/20 ม.7 บ.- ซ.วัดทอง ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  กำลังดำเนินการ 
5781 เด็กหญิงพิมพ์ลดา   อธิจันทร์เจริญ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม43 ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
5782 นางสาวพิมพ์ลดา   มุนินทร์ 194 ม.1 บ.ท่ามะโอ ซ.วัดน้ำตาแม่สา ถ.แม่ริม-สะเมิง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800810276075  กำลังดำเนินการ 
5783 นางสาวพิมพ์วิภา   สิงห์ศาสลาแสง 30 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36210กำลังดำเนินการ 
5784 เด็กหญิงพิมลพรรณ   พามาดี 79 ม.9 บ.ดอนตะมุน ซ. ถ. ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300956743837 กำลังดำเนินการ 
5785 นางสาวพิมลวรรณ   บุญรอด 54 ม.4 บ.ดงรัง ซ.- ถ.- ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180กำลังดำเนินการ 
5786 เด็กชายพิมาร   แรมโสม 85/35 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 740000907842452  กำลังดำเนินการ 
5787 เด็กหญิงพิยดา   วงศ์รวิภาส 49/531 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย 39 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400610741178 กำลังดำเนินการ 
5788 เด็กหญิงพิราอร   สินด้วง 62/24 ม.2 บ.- ซ.- ถ.เศรษฐกิจ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000815679181  กำลังดำเนินการ 
5789 เด็กหญิงพิศมัย   แสงไทย 326 ม.19 บ.ไร่ภูจอง ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
5790 นายพิสิทธิ์   รัตนห่วง 5 ม.02 บ.- ซ. ถ. ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300616420466  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5791 เด็กชายพิสิษฐ์   ปัดกอง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150กำลังดำเนินการ 
5792 เด็กชายพิเชฐไชย   สมบูรณ์ยิ่ง 58/1 ม.10 บ.อุดมสุข ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5793 เด็กชายพิเชษฐ์   ขันทะชา 25 ม.7 บ.นาหนองยาว ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150กำลังดำเนินการ 
5794 เด็กชายพิเชษฐ์ไชย   ผลสวัสดิ์ 198 ม.6 บ.หินลาด ซ.- ถ.- ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
5795 เด็กหญิงพิไลวรรณ   อาสเวก 66/3 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000888281304 กำลังดำเนินการ 
5796 สามเณรพีรดลย์   ลาภคุณ 630/15 ม.ไม บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.แขวงบางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510  กำลังดำเนินการ 
5797 เด็กหญิงพีรดา   เมฆนะภา 59/3 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
5798 นายพีรทัศน์   ไชยรัตน์ 43 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
5799 สามเณรพีรพงษ์   มูลคม 88 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160กำลังดำเนินการ 
5800 นายพีรพล   จักษุทิพย์ 68 ม.03 บ.- ซ. ถ. ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300902944126  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385