รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5801 เด็กหญิงพรรณมณีมัย   สาครเสถียร 1213/227 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310090-989-3922 กำลังดำเนินการ 
5802 นางสาวพรรณรายณ์   อุบลแย้ม - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
5803 เด็กชายพรรณา   หอมชื่น 13 ม.3 บ.- ซ.- ถ.-- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5804 เด็กหญิงพรรณิษา   นิลพัฒน์ 329 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000970247243 กำลังดำเนินการ 
5805 เด็กหญิงพรรนสา   รักการดี 37/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
5806 เด็กหญิงพรรพษา   สันประดิษฐ์ 201/63 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5807 เด็กหญิงพรรวสา   มูฮำหมัด 23 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 241700818619075 กำลังดำเนินการ 
5808 เด็กชายพรรษพงศ์   พรหมบุตร 1 ม.10 บ.นางัวทุ่ง ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400831509441 กำลังดำเนินการ 
5809 นายพรรษา   ผ่านศรีมหามาศ 105 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000871316742  กำลังดำเนินการ 
5810 เด็กหญิงพรรักษา   สิริเวชรังสรรค์ 81/5 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี -0895116307 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5811 เด็กหญิงพรวิภา   ทองแดง 121 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
5812 เด็กหญิงพรวิภา   สาคะนิล 49 ม.1 บ.บ้านยาง ซ.- ถ.- ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140กำลังดำเนินการ 
5813 เด็กหญิงพรสวรรค์   กะตะโท - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
5814 เด็กหญิงพรสวรรค์   กลิ่นบางพูด - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
5815 เด็กชายพรสวรรค์   งามนา 2/15 ม.- บ.สร้างแก้ว ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
5816 นายพรสิทธิ์   ทรัพย์มูล  142 ม.2 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
5817 เด็กหญิงพรสุดา   เย็นเสมอ 16 ม.1 บ.พรสวรรค์ ซ. ถ. ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
5818 เด็กหญิงพรสุดา   เหลาศรี 6/7 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
5819 เด็กหญิงพรหมพร   เกลียวกัน 19 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100821012417  กำลังดำเนินการ 
5820 เด็กชายพรเทพ   สุขสามดาว 127 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.แขวงสำราญราษฎร์ อ.เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10100  กำลังดำเนินการ 
5821 นายพรเทพ   รอดสุด 74 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
5822 นายพรเทพ   สกุลแก้ว 65/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100800210891 กำลังดำเนินการ 
5823 เด็กหญิงพรไพลิน   อ้อมนอก 24 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200822917945 กำลังดำเนินการ 
5824 นางสาวพรไพลิน   แกกสันเทียะ 88 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120กำลังดำเนินการ 
5825 เด็กหญิงพรไพลิน   นามอินทร์ 62 ม.2 บ.บ๋าพอก ซ. ถ. ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396