รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5826 เด็กหญิงพรไพลิน   ชาลีบุญ 142 ม.11 บ.นาดอกไม้ ซ.- ถ.- ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160กำลังดำเนินการ 
5827 สามเณรพร้อมพันธ์   เอกปัจชา 6/6 ม.2 บ.กลางแดด ซ. ถ. ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000  กำลังดำเนินการ 
5828 เด็กชายพฤตินันท์   เวฬุมาศ 231/64 ม.11 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
5829 เด็กชายพฤทธิพงศ์   รักษ์สิริวิวัฒน์ 79/476 ม.- บ.ธารารมณ์ ซ.- ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240  กำลังดำเนินการ 
5830 เด็กชายพลกฤต   หุ่นปั้น 26 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000991209070  กำลังดำเนินการ 
5831 นายพลกฤต   หัสดี 124 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5832 เด็กชายพลกฤติ   ช่วยจำนงค์ 86 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
5833 เด็กชายพลวัต   จันทร์ลา 50/95 ม.- บ.ชาลีแมนชั่น ซ.- ถ.ลาดพร้าว114 ต.แขวงพลับพลา อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
5834 เด็กชายพลวัต   พงศ์รัตนพิศุทธิ์ 1 ม.6 บ.คูขุด ซ. ถ. ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5835 นายพลวุฒิ   โออินทร์ 101 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5836 นางสาวพลอยชมพู   ภัทสานนท์ 115/4 ม.17 บ.ปลายนา ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 651400801153858  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5837 เด็กหญิงพลอยชมพู   อินไข 34/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5838 เด็กหญิงพลอยตะวัน   ขำแก้ว 78/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 120000880130083 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5839 นางสาวพลอยวิภา   จำปานาค 196 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
5840 นางสาวพลอยใจ   วรรณทวี 41/899 ม.- บ.- ซ.นาคนิวาส48(แยก22) ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10310088-3421977 กำลังดำเนินการ 
5841 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์   สุพินิจ 21 ม.7 บ.ฝั่งแดง ซ. ถ. ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160  กำลังดำเนินการ 
5842 เด็กหญิงพลอยไพลิน   ใจคำ 3 ม.- บ.- ซ.ลาดปลาเค้า 74 ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220  กำลังดำเนินการ 
5843 เด็กหญิงพลอยไพลิน   วงศ์ใหญ่ 46/2 ม.3 บ.นาโพธิ์ ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230  กำลังดำเนินการ 
5844 นางสาวพลอยไพลิน   กองสินแก้ว 83 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5845 เด็กชายพลากร   พิมพ์เพ็ง 769 ม.12 บ.บ้านโป่งเจริญ ซ. ถ. ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160  กำลังดำเนินการ 
5846 เด็กชายพลากร   ทุมทัดทราย 150 ม.5 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5847 เด็กหญิงพลายเงิน   พิมเพราะ 328/12 ม.- บ.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 700000813038044,0854289481  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5848 เด็กชายพศณ   จงกลพืช 103 ม.1 บ.ม่วงสามสิบ ซ. ถ. ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
5849 เด็กชายพศวัต   หวังดี 30/18 ม.- บ.- ซ.วัดพิชัย ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400855054638 กำลังดำเนินการ 
5850 เด็กชายพศวีร์   ปะวะเข 1 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.แขวงจรเข้บัว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 102300824644088  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396