รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5851 เด็กชายพุธ   สมสุพรรณ 33 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
5852 เด็กชายพุธ   น้ำเงิน 19 ม.2 บ.บ้านจิกน้อย ซ. ถ. ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000  กำลังดำเนินการ 
5853 เด็กหญิงพุธิตา   แก้วเนตร 20 ม.10 บ.คำแคนน้อย ซ.- ถ.- ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300935186825 กำลังดำเนินการ 
5854 เด็กชายพุสวัชณ์   ชัยยอด 122/10 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000  กำลังดำเนินการ 
5855 เด็กชายฟาฎิล   สาริปา 154 ม.5 บ.- ซ.ควนสตอ ถ.- ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160085-7988786 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5856 เด็กหญิงฟาตีฮะห์   สาและ 18 ม.7 บ.นีปิสกูเละ ซ. ถ. ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160086-966-5817  กำลังดำเนินการ 
5857 เด็กหญิงฟาตีฮะห์   ดารียอ 40/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96120กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5858 เด็กหญิงฟารานาเดีย   เจะแว 100/2 ม.6 บ.สำนักแต้ว ซ. ถ. ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 90120  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5859 เด็กชายฟาห์มีน   อูมา 58/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 961600872951709 กำลังดำเนินการ 
5860 เด็กชายฟิตรี   บากา 11 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
5861 เด็กหญิงฟิรดาว   หมานหมีน 121/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 90150กำลังดำเนินการ 
5862 เด็กหญิงฟิวดาวส์   ทอดทิ้ง 62/1 ม.5 บ.ท่าศิลา ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120095-0239254 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5863 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง   แก้วสอนดี 152 ม.9 บ.บ้านนาจาน ซ. ถ. ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230  กำลังดำเนินการ 
5864 เด็กหญิงฟ้าใหม่   ราญจันทร์ 274 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140กำลังดำเนินการ 
5865 เด็กหญิงฟ้าใหม่   ราญจันทร์ 274 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140กำลังดำเนินการ 
5866 เด็กชายภควัฒน์   เพชรอ่อน 60/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.ท่าศาลาโรงเหล็ก ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 801600885049214  กำลังดำเนินการ 
5867 เด็กชายภควัต   คุณวิเศษ 4/345 ม.- บ.- ซ.เพิ่มสิน20แยก10 ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
5868 นายภควัต   ดีวงษ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130กำลังดำเนินการ 
5869 เด็กชายภควัติ   เอนกนวล 32/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000038981413 กำลังดำเนินการ 
5870 เด็กชายภราดล   บุดดาสุข 33/1 ม.5 บ.เถกิง ซ.- ถ.- ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 321500857715575  กำลังดำเนินการ 
5871 นางสาวภัคจิรา   พุมรินทร์ 50/78 ม.- บ.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ. ระนอง 850000869509181 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5872 นายภัคธร   สาระวาท 1/64 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 24/2 ถ.- ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400827086173 0827086173 กำลังดำเนินการ 
5873 เด็กชายภัคพล   เรือนสอน 254/8 ม.1 บ.สากเหล็ก ซ. ถ. ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 661600892723938  กำลังดำเนินการ 
5874 นายภัคพล   วิศิษฎ์เจริญ 59 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000868997739  กำลังดำเนินการ 
5875 นางสาวภัครจิรา   จันทรเสนา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386