รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5876 นายพิพัฒน์   พรมมั่น 1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5877 เด็กชายพิพัฒน์   เจริญบุตร 510/77 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 860000622256549 กำลังดำเนินการ 
5878 เด็กชายพิพัฒน์   บุญช่วย 7 ม.7 บ.- ซ.อุทยานหว้ากอ ถ.- ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000819353792 กำลังดำเนินการ 
5879 เด็กชายพิพัฒน์   ดำเนิน 22/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000กำลังดำเนินการ 
5880 เด็กชายพิพัฒน์ชัย   กลิ่นถือศิล 99 ม.77 บ.ลำนารายณ์ ซ. ถ. ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230  กำลังดำเนินการ 
5881 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์   เพาะพืช 16 ม.2 บ.นาสีดา ซ. ถ. ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  กำลังดำเนินการ 
5882 เด็กหญิงพิมนภา   วงละคร 283 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81190กำลังดำเนินการ 
5883 นางสาวพิมพิศา   คุ้มชัย 48/5 ม.- บ.- ซ.- ถ.ร่มเกล้า 23 ต.แขวงคลองสามประเวศ อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200823214706 กำลังดำเนินการ 
5884 นางสาวพิมพิสา   ศรีคงแก้ว 249/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
5885 เด็กหญิงพิมพ์นภัส   ธรรมบุตร 635 ม.- บ.- ซ.- ถ.วีระเทพ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 331100818763824 กำลังดำเนินการ 
5886 เด็กหญิงพิมพ์นิภา   โหล่งกระโทก 20 ม.7 บ.วัดโบสถ์ ซ. ถ. ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 055291347 กำลังดำเนินการ 
5887 เด็กหญิงพิมพ์พร   หวานแหลม 35/1 ม.- บ.- ซ.ร่วมมิตรพัฒนา แยก4 ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200892304312 กำลังดำเนินการ 
5888 เด็กหญิงพิมพ์พิลา   งามศิริ 6/1 ม.4 บ.ปลายนา ซ.- ถ.- ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5889 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์   ปลื้มกมล 461 ม.- บ.- ซ.เขมาเนรมิตร ถ.ประชาราษฎร์ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
5890 เด็กหญิงพิมพ์มาดา   พึ่งกุศล 88/3 ม.- บ.- ซ.อ่อนนุช56 ถ.- ต.แขวงสวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250  กำลังดำเนินการ 
5891 เด็กหญิงพิมพ์มาดา   โตไธสง 52/20 ม.7 บ.- ซ.วัดทอง ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5892 เด็กหญิงพิมพ์ลดา   อธิจันทร์เจริญ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม43 ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
5893 นางสาวพิมพ์ลดา   มุนินทร์ 194 ม.1 บ.ท่ามะโอ ซ.วัดน้ำตาแม่สา ถ.แม่ริม-สะเมิง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800810276075  กำลังดำเนินการ 
5894 นางสาวพิมพ์วิภา   สิงห์ศาสลาแสง 30 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36210กำลังดำเนินการ 
5895 เด็กหญิงพิมลพรรณ   พามาดี 79 ม.9 บ.ดอนตะมุน ซ. ถ. ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300956743837 กำลังดำเนินการ 
5896 นางสาวพิมลวรรณ   บุญรอด 54 ม.4 บ.ดงรัง ซ.- ถ.- ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180กำลังดำเนินการ 
5897 เด็กชายพิมาร   แรมโสม 85/35 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 740000907842452  กำลังดำเนินการ 
5898 เด็กหญิงพิยดา   วงศ์รวิภาส 49/531 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย 39 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400610741178 กำลังดำเนินการ 
5899 เด็กหญิงพิราอร   สินด้วง 62/24 ม.2 บ.- ซ.- ถ.เศรษฐกิจ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000815679181  กำลังดำเนินการ 
5900 เด็กหญิงพิศมัย   แสงไทย 326 ม.19 บ.ไร่ภูจอง ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392