รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5976 เด็กชายพีรพัฒน์   สุดยิ่ง 53 ม.- บ.- ซ.- ถ.เทศบาล14 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 921300807172430 กำลังดำเนินการ 
5977 เด็กชายพีรพัฒน์   เมืองซอง 37 ม.12 บ.นาถ่อน ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
5978 นายพีรพัฒน์   ฤทธิ์กองโพธิ์ 105 ม.9 บ.บ้านโพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
5979 นายพีรพัฒน์   โพสี 23 ม.1 บ.วัดขนุน ซ.- ถ.- ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5980 เด็กชายพีรพัฒน์   คุณสัตย์ 5 ม.5 บ.โพนงาม ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
5981 นายพีรพัฒน์   ทัพแสง 88 ม.3 บ.ดอนงัว ซ.- ถ.- ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
5982 เด็กชายพีรพัฒน์   ใบโส๊ะ 265 ม.16 บ.คลองน้ำเค็ม ซ. ถ. ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110  กำลังดำเนินการ 
5983 เด็กชายพีรภัทร   มาสวัสดิ์ 27 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5984 เด็กชายพีรภัทร   จารุขันธ์ 18 ม.3 บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110  กำลังดำเนินการ 
5985 เด็กชายพีรยุทธ   พิมพ์รูป 501 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 1024009-1710689 กำลังดำเนินการ 
5986 เด็กชายพีรวัฒน์   คำสรีระภาพ 525/15 ม.14 บ.เก่าจาน ซ. ถ. ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000กำลังดำเนินการ 
5987 เด็กชายพีรวิชญ์   เพ็ชรอินทร์ 70/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
5988 เด็กชายพีรวิชณ์   จันทโร 105 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140กำลังดำเนินการ 
5989 นายพีรวุฒิ   สามิตโสตถิ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
5990 นายพีรศักดิ์   แก้วมณี 162 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5991 เด็กชายพีระพงศ์   พรมมาก 246 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
5992 เด็กชายพีระพัฒน์   ศรีประไหม 141/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5993 เด็กชายพีระพัฒน์   นาคสนิท 3/582 ม.- บ.- ซ.- ถ.ป๊อปปูล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200865586445  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5994 เด็กชายพีระพัฒน์   เจียมกำเนิด 375 ม.3 บ.บ้านตัวอย่าง ซ. ถ.เขาต่อ-ปลายพระยา ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5995 เด็กหญิงพีระภัตร   ขันสำรอง 30 ม.8 บ.ศรีนคร ซ. ถ. ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  กำลังดำเนินการ 
5996 เด็กหญิงพีระมาดา   ส้มไทย 288 ม.1 บ.บ้านหอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
5997 เด็กชายพีระยุทธ   พันเต๊ะ 38 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  กำลังดำเนินการ 
5998 นายพีระวิทย์   สิงห์ตะสาร 188 ม.3 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
5999 นายพีระศักดิ์   โสภา  - ม. 2 บ. - ซ. - ถ. - ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140กำลังดำเนินการ 
6000 เด็กชายพีระศักดิ์   อะเนกา 313 ม.13 บ.โชคชัย ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396