รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
5976 นายภานุพงษ์   น้อยติ 87/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5977 เด็กชายภานุพงษ์   เจริญวงศ์ 108 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240 
5978 นายภานุพันธิ์   จิตรเกศ 78/7 ม.0 บ.- ซ. ถ. ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 661200984954180  กำลังดำเนินการ 
5979 นายภานุมาศ   แก้วศรีงาม 80/646 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5980 นายภานุวัฒน์   วรจักร์ 210/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชีงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000861180916  กำลังดำเนินการ 
5981 เด็กชายภานุวัฒน์   เถาโคตรศรี 1132 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240085-114-7605 กำลังดำเนินการ 
5982 นายภานุวัฒน์   วงศา 101 ม.1 บ.ปางฮ่าง ซ.- ถ.แม่มาลัย-ปาย ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500873004625  กำลังดำเนินการ 
5983 เด็กชายภานุวัฒน์   สุขคุ้ม 34 ม.5 บ.ห้วงมะระ ซ.- ถ.- ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5984 นายภานุวัฒน์   เผิงผา 115 ม.8 บ.บ้านวังตามัว ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5985 นายภานุวัฒน์   วงค์จันทร์ - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
5986 นายภานุวัฒน์   ไชยวงศ์ 460/ ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
5987 นายภานุวัฒน์   ชุ่มใจ 21 ม.2 บ.บ้านปลายพระยา ซ.- ถ.- ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5988 เด็กชายภานุวัฒน์   นวลมิ่ง ุ60 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140กำลังดำเนินการ 
5989 นายภานุวัฒน์   งอกวงค์ ึ7 ม.7 บ.หนองกกคูณ ซ.- ถ.- ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160กำลังดำเนินการ 
5990 เด็กชายภานุวัฒน์   อ่อนท่าลาด 18/6 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000กำลังดำเนินการ 
5991 เด็กชายภานุวัต   มุขนาค 41 ม.10 บ.ศิลางาม ซ.- ถ.- ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
5992 เด็กชายภานุวัตน์   อร่ามเรือง 2 ม.- บ.- ซ.พึ่งมี23 ถ.สุขุมวิท93 ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260084-5090285  กำลังดำเนินการ 
5993 เด็กชายภานุวัตร   แก้วขาว 57/13 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100870878359 กำลังดำเนินการ 
5994 นายภานุเดช   จิอู๋ 14/3 ม.01 บ.- ซ. ถ. ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 181200933620629  กำลังดำเนินการ 
5995 เด็กชายภานุเดช   ไชยตะมาตย์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
5996 นายภานุเดช   พรหมช่วย 51 ม.5 บ.ตะแพน ซ. ถ. ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 931900936100247  กำลังดำเนินการ 
5997 เด็กชายภานุเดช   โยลัย 84 ม.2 บ.ค้อ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
5998 เด็กหญิงภารดี   พิเศษวัฒนโรจน์ 218 ม.1 บ.เหนือ ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
5999 เด็กชายภาราดร   กิ้วภาวัน 86 ม.15 บ.ผาสุก ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 47150  กำลังดำเนินการ 
6000 นางสาวภาวิณี   พิลัยวรรณ 25/165 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388