รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6001 เด็กชายภัทรดนัย   บุสบรรณ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310กำลังดำเนินการ 
6002 เด็กชายภัทรดนัย   ลาภผล 175/1 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210  กำลังดำเนินการ 
6003 เด็กชายภัทรดนัย   ธานี 49/6 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000  กำลังดำเนินการ 
6004 เด็กหญิงภัทรดา   มะขามทอง 58/4 ม. ห บ.- ซ.- ถ. ผดุงพันธ์ ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300851126712 กำลังดำเนินการ 
6005 เด็กชายภัทรธร   บุญช่วย 112 ม.1 บ.บ้านยางเกาะ ซ. ถ. ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6006 นางสาวภัทรธารดา   แก้วฝ่าย 128 ม.9 บ.วาใหญ่ ซ. ถ. ต. อ. จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
6007 เด็กหญิงภัทรธิดา   ศรีพวงวงษ์ 32 ม.12 บ.บ้านท่าลาด ซ. ถ. ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
6008 เด็กชายภัทรนัย   ทองทักษิณ 49 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
6009 เด็กหญิงภัทรบุตร   บรรลือเสนาะ 43 ม.9 บ.ถ้ำเต่า ซ. ถ. ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
6010 เด็กชายภัทรพล   คำฟู 246 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
6011 เด็กชายภัทรพล   เหระวัน 149 ม.9 บ.ไฮหย่อง ซ. ถ. ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160  กำลังดำเนินการ 
6012 เด็กหญิงภัทรลดา   อุ่นศรี 35 ม.4 บ.ร่องนำ้ขุ่น ซ.- ถ.- ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300859662658 กำลังดำเนินการ 
6013 เด็กหญิงภัทรลภา   ลิ่มทอง 230/32 ม.- บ.- ซ.นาคนิวาส ถ.นาคนิวาส ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100819831414 02-538-6990 กำลังดำเนินการ 
6014 เด็กหญิงภัทรวดี   พลเยี่ยม 212 ม.11 บ.นาโพธิ์ ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47270  กำลังดำเนินการ 
6015 เด็กหญิงภัทรวดี   วันจันตรา 86 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6016 เด็กชายภัทรศวร์   ทรัพย์ประเสริฐ 72/90 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 111100892249705  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6017 เด็กชายภัทรานนท์   แจ้งไพร - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
6018 นางสาวภัทราพร   น้อยเ่จริญ 40/1 ม.02 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 151300990072618 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6019 นางสาวภัทราพร   กลิ่นขจร 303/21 ม.- บ.- ซ.- ถ.สะพานปลา ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000010-0904422  กำลังดำเนินการ 
6020 เด็กหญิงภัทราพร   จันโนนแซง 198 ม.8 บ.นาสะเดา ซ. ถ. ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  กำลังดำเนินการ 
6021 นายภัทราวุฒิ   ด้วงทอง 153 ม.2 บ.- ซ.- ถ. ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
6022 เด็กชายภากร   เต๊ะหิรัญ 89/9 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย 43 แยก 3 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400944169800 กำลังดำเนินการ 
6023 เด็กชายภากร   ทีเจริญ 69/6 ม.5 บ.- ซ.นวมินทร์ 48 ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400869837282 กำลังดำเนินการ 
6024 เด็กชายภากร   อัยพันธ์ 145 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
6025 นายภาคภูมิ   ศรีโยธี 14 ม.13 บ.ห้วยงิ้ว ซ. ถ. ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 561500807928289  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394