รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6001 เด็กชายภาคภูมิ   ภาคพิพัฒน์ 50/18 ม.- บ.- ซ.- ถ.นนทรี ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
6002 เด็กชายภาคภูมิ   สุนทรชื่น 927 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง89/1 ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240  กำลังดำเนินการ 
6003 นายภาคภูมิ   วงคำมี 9/12 ม.4 บ.หนองสองตอน ซ. ถ. ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000932235184  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6004 เด็กชายภาคภูมิ   กริสช่อ 244/229 ม.9 บ.ยิ่งโอฬาร ซ.17 ถ.วิภาวดี-รังสิต ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100878158384 กำลังดำเนินการ 
6005 นายภาคภูมิ   ยุ่นแก้ว 26 ม.7 บ.หนองไฮน้อย ซ.- ถ.- ต.แร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47160กำลังดำเนินการ 
6006 นายภาคภูมิ   ธรรมสุทธิไพศาล 4/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
6007 เด็กชายภาคภูมิ   นันโท 205 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
6008 นายภาคภูมิ   ปราบพาลา 80 ม.4 บ.พังเภา ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6009 เด็กชายภาคภูมิ   เหลิองมะรัง 100/71 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000085-1759815 กำลังดำเนินการ 
6010 นายภาคิน   โปร่งอากาศ - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
6011 เด็กชายภาณุ   เจเถื่อน 13 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74110088864342  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6012 สามเณรภาณุพงศ์   พยัคฆเพศ 131 ม.8 บ.ท่าฉนวน ซ. ถ. ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17000  กำลังดำเนินการ 
6013 นายภาณุพงศ์   จิตรเกศ 9/130 ม.10 บ.- ซ. ถ. ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300984954180  กำลังดำเนินการ 
6014 นายภาณุพงศ์   รังษิโย 109/55 ม.- บ.- ซ.ซอยวัดเลียบราษฏ์บำรุง ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
6015 เด็กชายภาณุพงศ์   ต้วนยี่ 9/2 ม.9 บ.คลองสาริกา ซ. ถ. ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 661600817854353  กำลังดำเนินการ 
6016 เด็กชายภาณุพงศ์   พูนสวัสดิ์ 2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง 92170กำลังดำเนินการ 
6017 นายภาณุพงศ์   ภู่พวงจันทร์ 236 ม.4 บ.ดงตาอินทร์ ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6018 นายภาณุพงศ์   แก้วชูโชติ 71 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000087-9699470 074 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6019 เด็กชายภาณุพงษ์   รินทร์สกุล 626/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000831824288 กำลังดำเนินการ 
6020 เด็กชายภาณุรักษ์   เกิดดวง 30 ม.- บ.- ซ.ศรีอักษร ถ.เชื้อเพลิง ต.แขวงทุ่งมหาเมฆ อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120086-0018636  กำลังดำเนินการ 
6021 เด็กชายภาณุวัฒน์   ผุดผ่อง 227/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พังราด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21170084-3141778 กำลังดำเนินการ 
6022 เด็กชายภาณุวัฒน์   จิระมานิต 60 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 711300899152596 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6023 เด็กชายภาณุวัฒน์   พวงเพชร 60 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6024 เด็กชายภาณุวัฒน์   ถีราวุฒิ 37/1 ม.7 บ. - ซ. - ถ. - ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 900000-9653-5402 กำลังดำเนินการ 
6025 นายภาณุวิชญ์   พริ้มพราย 66/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 241200852859746  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391