รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6026 นายภควัต   ดีวงษ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130กำลังดำเนินการ 
6027 เด็กชายภควัติ   เอนกนวล 32/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000038981413 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6028 เด็กชายภราดล   บุดดาสุข 33/1 ม.5 บ.เถกิง ซ.- ถ.- ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 321500857715575  กำลังดำเนินการ 
6029 นางสาวภัคจิรา   พุมรินทร์ 50/78 ม.- บ.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ. ระนอง 850000869509181 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6030 นายภัคธร   สาระวาท 1/64 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 24/2 ถ.- ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400827086173 0827086173 กำลังดำเนินการ 
6031 เด็กชายภัคพล   เรือนสอน 254/8 ม.1 บ.สากเหล็ก ซ. ถ. ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 661600892723938  กำลังดำเนินการ 
6032 นายภัคพล   วิศิษฎ์เจริญ 59 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000868997739  กำลังดำเนินการ 
6033 นางสาวภัครจิรา   จันทรเสนา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
6034 เด็กชายภัครมัย   ไชยศรี 12/1 ม.3 บ.คูหา ซ.- ถ.- ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6035 เด็กชายภัควี   แก้วทองคำ 79/236 ม.- บ.- ซ.สายไหม49 ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220086-0283495 กำลังดำเนินการ 
6036 เด็กหญิงภัณฑิรา   กามล 160/27 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200860485298 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6037 เด็กหญิงภัททิยา   ปานศรีแก้ว 363/7 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง39 ถ.รามคำแหง ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10240  กำลังดำเนินการ 
6038 เด็กหญิงภัทร   หวานฉ่ำ 1256/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10310กำลังดำเนินการ 
6039 เด็กชายภัทรกร   ประพนธ์ 581/14 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240081-631-6434 กำลังดำเนินการ 
6040 เด็กชายภัทรกร   สุวรรณประเสริฐ 43 ม.9 บ.ดีบอน ซ. ถ. ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6041 นายภัทรกฤต   พิรุณติตร 72 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 620000866698994  กำลังดำเนินการ 
6042 เด็กหญิงภัทรกันย์   เล็กสุวัฒน์ 81 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130กำลังดำเนินการ 
6043 เด็กชายภัทรดนัย   บุสบรรณ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310กำลังดำเนินการ 
6044 เด็กชายภัทรดนัย   ลาภผล 175/1 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210  กำลังดำเนินการ 
6045 เด็กชายภัทรดนัย   ธานี 49/6 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000  กำลังดำเนินการ 
6046 เด็กหญิงภัทรดา   มะขามทอง 58/4 ม. ห บ.- ซ.- ถ. ผดุงพันธ์ ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300851126712 กำลังดำเนินการ 
6047 เด็กชายภัทรธร   บุญช่วย 112 ม.1 บ.บ้านยางเกาะ ซ. ถ. ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6048 นางสาวภัทรธารดา   แก้วฝ่าย 128 ม.9 บ.วาใหญ่ ซ. ถ. ต. อ. จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
6049 เด็กหญิงภัทรธิดา   ศรีพวงวงษ์ 32 ม.12 บ.บ้านท่าลาด ซ. ถ. ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
6050 เด็กชายภัทรนัย   ทองทักษิณ 49 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396