รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6026 เด็กชายภูมิจักษณ์   เจริญสุข 66/39 ม.- บ.- ซ.เพิ่มสิน ถ.เพิ่มสิน ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
6027 เด็กชายภูมินทร์   พันรัก 71 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6028 เด็กชายภูมินทร์   สากุล 373/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงตลาดบางเขน อ.เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 102100920598813  กำลังดำเนินการ 
6029 เด็กชายภูมินทร์   ภูเวียงแก้ว 118 ม.13 บ.คำหมูน ซ. ถ. ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
6030 เด็กชายภูมินทร์   วารีย์ 205 ม.13 บ.ดงสีชมภู ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
6031 เด็กชายภูมินทร์   ช่างปลูก 410 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
6032 นายภูมินทร์   ทองนอก 19 ม.5 บ.ดอนแดง ซ. ถ. ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
6033 เด็กชายภูมิวัฒน์   จัตุชัย 692 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 47 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 102300818242666 02-5391239 กำลังดำเนินการ 
6034 เด็กชายภูมิศษฐ์   ธนสกุลกรแสง 303 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000กำลังดำเนินการ 
6035 นายภูมิศักดิ์   จิตต์แจ่ม 51 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6036 เด็กชายภูมิสกุล   เพชรมุทธา 204 ม.2 บ. - ซ. - ถ.ควนหิน-ทุ่งหวัง ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000087-9699470 074 – 320771 กำลังดำเนินการ 
6037 เด็กชายภูมิเดชา   หาดทวายการ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
6038 เด็กชายภูระชิต   ทองนาก 21/119 ม.- บ.- ซ.นาคนิวาส ถ.นาคนิวาส ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10320  กำลังดำเนินการ 
6039 นายภูริณณัฐ   รงค์รัตน์ 157/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120089-2920135 กำลังดำเนินการ 
6040 เด็กชายภูริณัฐ   เรขะจิตร - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง -กำลังดำเนินการ 
6041 เด็กชายภูริทัต   เผ่าน้อย 31 ม.1 บ.บ้านแพง ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6042 นายภูรินทร์   มอบกระโทก 175 ม.6 บ.หนองระเวียง ซ.- ถ.- ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000  กำลังดำเนินการ 
6043 เด็กชายภูรินท์   โชติช่วงนภา 288 ม.- บ.เกษราคลาสสิคโฮม ซ.เสรีไทย 81/2 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
6044 นายภูรินท์   ปิ่นทองพันธ์ 48 ม.8 บ.คลองรี ซ. ถ. ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6045 นายภูริภัทร   มุทาพร 20 ม.13 บ.จิก ซ. ถ. ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
6046 นายภูวดล   คชภูธร 168 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110กำลังดำเนินการ 
6047 นายภูวดล   พิลาแหวน 2 ม.1 บ.กระเดียน ซ. ถ. ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300884744931  กำลังดำเนินการ 
6048 เด็กชายภูวดี้   มุ่งกิจ 133 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110กำลังดำเนินการ 
6049 เด็กชายภูวนาถ   ลุนพันธ์ 31 ม.5 บ.บ้านแดง ซ.- ถ.- ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300969308698 กำลังดำเนินการ 
6050 นายภูวนาท   บุตะเขียว 193/138 ม.- บ.- ซ.สุขาภิบาล 5 แยก 66 ถ.- ต.แขวงออเงิน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388