รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6051 นายภาณุพงศ์   ภู่พวงจันทร์ 236 ม.4 บ.ดงตาอินทร์ ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6052 นายภาณุพงศ์   แก้วชูโชติ 71 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000087-9699470 074 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6053 เด็กชายภาณุพงษ์   รินทร์สกุล 626/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000831824288 กำลังดำเนินการ 
6054 เด็กชายภาณุรักษ์   เกิดดวง 30 ม.- บ.- ซ.ศรีอักษร ถ.เชื้อเพลิง ต.แขวงทุ่งมหาเมฆ อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120086-0018636  กำลังดำเนินการ 
6055 เด็กชายภาณุวัฒน์   ผุดผ่อง 227/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พังราด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21170084-3141778 กำลังดำเนินการ 
6056 เด็กชายภาณุวัฒน์   จิระมานิต 60 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 711300899152596 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6057 เด็กชายภาณุวัฒน์   พวงเพชร 60 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6058 เด็กชายภาณุวัฒน์   ถีราวุฒิ 37/1 ม.7 บ. - ซ. - ถ. - ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 900000-9653-5402 กำลังดำเนินการ 
6059 นายภาณุวิชญ์   พริ้มพราย 66/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 241200852859746  กำลังดำเนินการ 
6060 นายภานนท์   เลิศเมือง 22 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง ต.แขวงลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร -กำลังดำเนินการ 
6061 เด็กชายภานุกร   แสนผล 142 ม.11 บ.นาดอกไม้ ซ.- ถ.- ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160กำลังดำเนินการ 
6062 เด็กชายภานุกรณ์   กำลังเดช 143 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150กำลังดำเนินการ 
6063 เด็กชายภานุพงศ์   ใจหนักดี 214 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6064 เด็กชายภานุพงศ์   นามีขอ 46 ม.3 บ.ดอนสมอ ซ.- ถ.- ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6065 เด็กชายภานุพงศ์   โททวี 7/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 760000822918700 กำลังดำเนินการ 
6066 นายภานุพงศ์   อชัยยัง 74/1 ม.6 บ.จะทิ้งพระ ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6067 นายภานุพงษ์   จันทร์เอี่ยม 139/2 ม.2 บ.ท่าเสากระโดง ซ. ถ. ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000  กำลังดำเนินการ 
6068 นายภานุพงษ์   น้อยติ 87/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6069 เด็กชายภานุพงษ์   เจริญวงศ์ 108 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240 
6070 นายภานุพันธิ์   จิตรเกศ 78/7 ม.0 บ.- ซ. ถ. ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 661200984954180  กำลังดำเนินการ 
6071 นายภานุมาศ   แก้วศรีงาม 80/646 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6072 นายภานุวัฒน์   วรจักร์ 210/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชีงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000861180916  กำลังดำเนินการ 
6073 เด็กชายภานุวัฒน์   เถาโคตรศรี 1132 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240085-114-7605 กำลังดำเนินการ 
6074 นายภานุวัฒน์   วงศา 101 ม.1 บ.ปางฮ่าง ซ.- ถ.แม่มาลัย-ปาย ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500873004625  กำลังดำเนินการ 
6075 เด็กชายภานุวัฒน์   สุขคุ้ม 34 ม.5 บ.ห้วงมะระ ซ.- ถ.- ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394