รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6126 เด็กชายภาราดร   กิ้วภาวัน 86 ม.15 บ.ผาสุก ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 47150  กำลังดำเนินการ 
6127 นางสาวภาวิณี   พิลัยวรรณ 25/165 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150กำลังดำเนินการ 
6128 เด็กหญิงภาวิณี   อุปสัย -ตๅ ม.ึ7 บ.ดงสวนพัฒนา ซ. ถ. ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 461800935709664  กำลังดำเนินการ 
6129 เด็กหญิงภาวิณี   ลุนเซีย 14/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.รักษ์จันทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
6130 เด็กหญิงภาวิณี   ฉำ่ดุม 351 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6131 นางสาวภาวิณี   อินทร์โสม 19 ม.13 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
6132 เด็กหญิงภาวิณี   รินรักษา 27/3 ม.6 บ.บ้านกลางน้อย ซ.- ถ.- ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150กำลังดำเนินการ 
6133 นางสาวภาวิณีย์   บำรุงสุข 20/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6134 นางสาวภาวินี   กิจน้อย 6 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
6135 เด็กชายภาสกร   จักสาน 4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
6136 เด็กชายภาสกร   แก้วชูโชติ 71 ม.6 บ.- ซ.- ถ.ควนหิน-ทุ่งหวัง ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000087-9699470 074 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6137 นายภาสกรณ์   ขุนบุญจันทร์ 151/6 ม.1 บ.ดินอุดม ซ. ถ. ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6138 เด็กหญิงภาสิณี   ผุยพงษ์ 24 ม.2 บ.โคกสว่าง ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300930637767  กำลังดำเนินการ 
6139 เด็กหญิงภาสิณี   หลักทอง 231 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
6140 เด็กหญิงภาสิณี   หลักทอง 38 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
6141 นายภีมพศ   พรมหากุล 47 ม.11 บ.บ้านหนองเบ็น ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
6142 นายภีมะพัศ   ดับดี 93 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130  กำลังดำเนินการ 
6143 นางสาวภีรพรรณ   ดีดวงแก้ว 22/14 ม.9 บ.- ซ.ตรอกหมู่บ้านเขตเดิม ถ.เตชะวนิช ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
6144 เด็กชายภีรภัทร   จ่ามีเคน 6/6 ม.2 บ.ทุ่งพัด ซ. ถ. ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86120  กำลังดำเนินการ 
6145 เด็กชายภีรเดช   เสนาจักร 45 ม.- บ.- ซ.นาคนิวาส42 แยก 5 ถ.นาคนิวาส ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
6146 เด็กชายภีร์รวี   พรหมเย็น 53 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 58 ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400822233420 กำลังดำเนินการ 
6147 สามเณรภูชิต   ชื่นรัมย์ 155 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150กำลังดำเนินการ 
6148 นายภูชิต   บุญเภา 416 ม.4 บ.หนองบัว ซ.- ถ.- ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190กำลังดำเนินการ 
6149 เด็กชายภูชิต   สิทธิออน 186 ม.6 บ.บ้านสมสะอาดเนิงกุง ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900808082793  กำลังดำเนินการ 
6150 นายภูธเรศ   ถึกป่าย 646/15 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว47 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100860326239 029333489 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396