รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6151 เด็กชายยุทธนา   ใจสุข 219 ม.- บ.- ซ.- ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
6152 นายยุทธนา   วัดแย้ม 51 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เทศบาลหลักเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000082-2458995 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6153 เด็กชายยุทธนา   ทองมาก - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300874166583 กำลังดำเนินการ 
6154 เด็กชายยุทธนา   ดวงกลาง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
6155 นายยุทธพิชัย   รัตนจำนอง 80 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160080-5224566 กำลังดำเนินการ 
6156 เด็กชายยุทธพิชัย   ทองขยัน 253 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140087-2794106 กำลังดำเนินการ 
6157 เด็กชายยุทธภูมิ   ทิพย์กองลาศ 162 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6158 นายยุทนา   สายสุด 10 ม.4 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
6159 นางสาวยุพิน   เอื้อเฟื้อ 140 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250กำลังดำเนินการ 
6160 นางสาวยุพิน   ปราบทุกข์ 259 ม.2 บ. - ซ. - ถ. - ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140กำลังดำเนินการ 
6161 เด็กหญิงยุพิน   ดอกหอม 29 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
6162 นางสาวยุภา   สิงห์มุ้ย 181 ม.8 บ.ถ้ำป่อง ซ. ถ. ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 342200994752419  กำลังดำเนินการ 
6163 นายยูกิฟลี   บือราเฮง 2 ม.4 บ.กาแลกุมิ ซ.0 ถ.0 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6164 เด็กชายยูนุส   หวังอิสลาม 37/51 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300923173351  กำลังดำเนินการ 
6165 นางสาวยูไวนี   แวกาจิ 56/66 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000  กำลังดำเนินการ 
6166 เด็กหญิงรจนา   เล็กคำด้วง 8/1 ม.5 บ.บ้านห้วยปลาดุก ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6167 นายรชต   อุทยานานนท์ 1348 ม.- บ.- ซ.- ถ.กรุงเทพ-นนท์ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
6168 เด็กชายรชต   นุ่มน้อย 129/231 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000089-2625828  กำลังดำเนินการ 
6169 เด็กชายรชานนท์   ศรีประไพ 9/10 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 204000868428951 กำลังดำเนินการ 
6170 เด็กชายรณกร   เทพสุระ 559/1 ม.- บ.- ซ.ผดุงพานิช ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 450000898424823 กำลังดำเนินการ 
6171 เด็กชายรณชัย   ทรายเเดง 123 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6172 นายรณชัย   หงษ์จันทึก 119 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130  กำลังดำเนินการ 
6173 เด็กชายรณรุจน์   โนรีแพทย์ 1402/272 ม.- บ.- ซ.โรงสี ถ.พระราม ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120087-8133825  กำลังดำเนินการ 
6174 นายรณฤทธิ์   งามเสงี่ยม - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.บ้านนา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
6175 เด็กหญิงรดา   เสนาะสารสิทธิ์ 1213/498 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร -0845582666 025592459 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385