รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6151 เด็กชายมะสุกรี   บือแน 28 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 951300818271127 กำลังดำเนินการ 
6152 เด็กชายมะอาฟิล   เตะแต 101 ม.1 บ.คอลอตันหยง ซ. ถ. ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6153 เด็กชายมะแอ   วาโด 149 ม.4 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170กำลังดำเนินการ 
6154 เด็กชายมัฆวาน   คุ้มผล 177/10 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000กำลังดำเนินการ 
6155 นางสาวมัจฉา   สินธิ์ชัย 118/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000861786232 กำลังดำเนินการ 
6156 นางสาวมัจชุลดา   ศรพรหม 18 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120กำลังดำเนินการ 
6157 นางสาวมัชฌิมา   พรหมอินทร์ 100 ม.9 บ.เกาะบอระเพ็ด ซ. ถ. ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 241900853860788  กำลังดำเนินการ 
6158 เด็กชายมัทฌิมา   พลยศ 28/341 ม.- บ.- ซ.9/2 ถ.วัดเวฬุวนาราม ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100877113370 025654267 กำลังดำเนินการ 
6159 เด็กชายมัททวะ   พลยศ 28/341 ม.- บ.- ซ.9/2 ถ.วัดเวฬุวนาราม16 ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100877113370 025654267 กำลังดำเนินการ 
6160 เด็กหญิงมัทนา   ชมสิน 80/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
6161 เด็กหญิงมัทวัน   อุ่นให้ผล 275 ม.3 บ.ท่านัด ซ.- ถ.- ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6162 เด็กชายมัสวาร   สะกะแย 63/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140081-9698910 กำลังดำเนินการ 
6163 เด็กหญิงมาชิดา   ขำทอง 32/3 ม.หม บ.- ซ.ซ. สังฆสันติสุข46 ถ.- ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530029883281 กำลังดำเนินการ 
6164 เด็กหญิงมาดีน๊ะ   สายวารี 35 ม.- บ.- ซ.ปราณี ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
6165 เด็กหญิงมาติกา   มีชนะ 117/67 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200928242699 กำลังดำเนินการ 
6166 เด็กชายมานะ   กลั่นสวน 38/3 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
6167 เด็กหญิงมานิตา   สำริด 255 ม.- บ.- ซ.- ถ.นาวงประชาพัฒนา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100832523950 กำลังดำเนินการ 
6168 นางสาวมานิตา   สุขสายบัว 148/2 ม.6 บ.ปากคลองบางขวาก ซ.- ถ.- ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
6169 เด็กหญิงมาย   - 94 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6170 นางสาวมาริสา   ช้างสุวรรณ 46/8 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชาชื่น ต.แขวงจตุจักร อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900กำลังดำเนินการ 
6171 นางสาวมาริสา   ผันนะรา 28 ม.10 บ.ห้วยกระบอก ซ. ถ. ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 251100856501481  กำลังดำเนินการ 
6172 เด็กหญิงมาริสา   สมสอน แคมปส์ 358 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 340000862478886 กำลังดำเนินการ 
6173 นางสาวมารีญานา   มูซอ 80 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
6174 นางสาวมารีน่า   สาเมาะ 19/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000087-393-9515  กำลังดำเนินการ 
6175 เด็กหญิงมารีย๊ะ   ลงซา 60/3 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391