รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6201 นายยูกิฟลี   บือราเฮง 2 ม.4 บ.กาแลกุมิ ซ.0 ถ.0 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6202 เด็กชายยูนุส   หวังอิสลาม 37/51 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300923173351  กำลังดำเนินการ 
6203 นางสาวยูไวนี   แวกาจิ 56/66 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000  กำลังดำเนินการ 
6204 เด็กหญิงรจนา   เล็กคำด้วง 8/1 ม.5 บ.บ้านห้วยปลาดุก ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6205 นายรชต   อุทยานานนท์ 1348 ม.- บ.- ซ.- ถ.กรุงเทพ-นนท์ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
6206 เด็กชายรชต   นุ่มน้อย 129/231 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000089-2625828  กำลังดำเนินการ 
6207 เด็กชายรชานนท์   ศรีประไพ 9/10 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 204000868428951 กำลังดำเนินการ 
6208 เด็กชายรณกร   เทพสุระ 559/1 ม.- บ.- ซ.ผดุงพานิช ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 450000898424823 กำลังดำเนินการ 
6209 เด็กชายรณชัย   ทรายเเดง 123 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6210 นายรณชัย   หงษ์จันทึก 119 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130  กำลังดำเนินการ 
6211 เด็กชายรณรุจน์   โนรีแพทย์ 1402/272 ม.- บ.- ซ.โรงสี ถ.พระราม ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120087-8133825  กำลังดำเนินการ 
6212 นายรณฤทธิ์   งามเสงี่ยม - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.บ้านนา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
6213 เด็กหญิงรดา   เสนาะสารสิทธิ์ 1213/498 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร -0845582666 025592459 กำลังดำเนินการ 
6214 เด็กหญิงรติพร   น่วมเปี่ยม 27/2 ม.13 บ.หนองบัว ซ.- ถ.- ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6215 นายรพีพร   สัมมา 43/4 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6216 เด็กหญิงรพีพรรณ   บุญธรรม 85/57 ม.2 บ.ศิริวัฒนา ซ.2 ถ. ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000  กำลังดำเนินการ 
6217 เด็กหญิงรภัสสรณ์   กรรณภูติ 29 ม.- บ.- ซ.สังคมสงเคราะห์12/1 ถ.- ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 025389039 กำลังดำเนินการ 
6218 เด็กหญิงรวงข้าว   เชิดเชื้อ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
6219 เด็กหญิงรวิสรา   เดชาติวงศ์ 63 ม.1 บ.0 ซ.ทวีชัย5 ถ.ทวีชัย ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 601400921907177 กำลังดำเนินการ 
6220 นางสาวรสสุคนธ์   สุวรรณ์ 112 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
6221 เด็กหญิงรสสุคนธ์   รุ่งแสง 98 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190  กำลังดำเนินการ 
6222 เด็กชายรอกิ   กาซอ 133 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 90260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6223 เด็กชายรอมฎอน   บอซู 14/28 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
6224 เด็กชายระชานนท์   บำรุงจิตต์ 56/3 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
6225 เด็กชายระพีพฒน์   จำปา 137 ม.2 บ.ค้อ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388