รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6226 เด็กชายมูฮัมหมัด   เจ๊ะหม๊ะ 21/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110กำลังดำเนินการ 
6227 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟวัน   เจะมะ 449/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
6228 เด็กชายมูฮัมหมัดบูคอรี   ยีสาแม็ง 120/35 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
6229 เด็กชายมูฮัมหมัดมักกี้   อาแซ 47/6 ม.-- บ.- ซ.- ถ.ผังเมือง1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
6230 เด็กชายมูฮัมหมัดอานาฟีร์   มะเด็ง 88/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
6231 เด็กชายมูฮัมหมัดอิมซัน   บาเหม 42042 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120กำลังดำเนินการ 
6232 เด็กชายมูฮัมหมัดอีรูวัน   แมเราะ 45/6 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 961500807067709 กำลังดำเนินการ 
6233 นายมูฮัมหมัดฮารีฟ   บอเกาะ 49 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000  กำลังดำเนินการ 
6234 เด็กชายมูฮาดี   บาโง 87/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
6235 เด็กชายมูฮำหมัดฟาอีส   ดือราโอะ 82/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาบัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กำลังดำเนินการ 
6236 เด็กชายมูฮำหมัดอัซมีน   จินารง 161/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6237 เด็กชายมูฮำหมัดไซดี   แวกาจิ 21 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96250กำลังดำเนินการ 
6238 เด็กชายมโนชา   โพธิ์ขำ 99/331 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
6239 เด็กชายยงยศ   สุภาฉิน 14 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
6240 เด็กชายยงยุทธ์   เหมือนทัด 300 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6241 เด็กชายยงยุทธ์   นราพันธ์ 66 ม.6 บ.นาทาม ซ. ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110กำลังดำเนินการ 
6242 เด็กหญิงยลดา   แสงเงิน 60 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000082-5638943  กำลังดำเนินการ 
6243 เด็กชายยศกร   ทรัพย์จินดา 226/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
6244 เด็กชายยศกร   เที่ยงตรง 83/19 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100963253797  กำลังดำเนินการ 
6245 นายยศธนา   เพ็ชรน้อย 1669/803 ม.- บ.ปิ่นเจริญ ซ.หมุ่บ้านปิ่นเจริญ ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100875080425 กำลังดำเนินการ 
6246 เด็กชายยศธร   เฮงหมัก 39/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000085-4139817 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6247 นายยศธร   สายกสิกร 89/3 ม.9 บ.บ้านคลองแนวลิขิต ซ. ถ. ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  กำลังดำเนินการ 
6248 เด็กชายยศนนท์   ทรัพย์จินดา 226/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
6249 เด็กชายยศพนธ์   ศิลพร 21 ม.5 บ.บ่อเจริญ ซ. ถ. ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 621600878401326  กำลังดำเนินการ 
6250 เด็กชายยศศักดิ์   เปียคง 79 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร 86170กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392