รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6251 เด็กหญิงมาเรียน   มาราสา 94 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91000093-6628716 กำลังดำเนินการ 
6252 เด็กชายมิณฑดา   จิตเที่ยง 56/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
6253 นายมิณธดา   กุลวงศ์ 57 ม.14 บ.- ซ. ถ. ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000  กำลังดำเนินการ 
6254 เด็กหญิงมินตรา   ตันติเหมันต์ 5/5 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200891800854 กำลังดำเนินการ 
6255 นายมินทดา   ช้อศิลป์ 323 ม.- บ.- ซ.อ่อนนุช65 ถ.อ่อนนุช ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500879863275  กำลังดำเนินการ 
6256 นายมินทดา   อุทัยแจ่ม 63/1 ม.1 บ.จะทิ้งพระ ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6257 เด็กชายมินทาดา   สิงห์ขรณ์ 149 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
6258 เด็กชายมินธดา   วงศ์วาส 32/6 ม.10 บ.หล่ายหนองหมี ซ. ถ. ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
6259 เด็กชายมินธาดา   ขันทะวัตร์ 34/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 3400กำลังดำเนินการ 
6260 นางสาวมีนา   แสงจันทร์ 336 ม.10 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต. อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 611800847278088 กำลังดำเนินการ 
6261 เด็กหญิงมีนา   ภูพาที 39 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 241700944200299 กำลังดำเนินการ 
6262 นางสาวมีมี่   - 2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6263 เด็กหญิงมุกมณี   ฤทธิ์ประเสริฐ 24/20 ม.- บ.- ซ.ประชาอุทิศ2 ถ.ประชาอุทิศ ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100809973419 กำลังดำเนินการ 
6264 เด็กหญิงมุกสราลี   รังสินารา 40/87-89 ม.- บ.- ซ.รัชดาภิเษก 48 ถ.รัชดาภิเษก ต.แขวงลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 1090008-1926-5059  กำลังดำเนินการ 
6265 เด็กหญิงมุซฟีรอฮ์   แตบาตู 12/10 ม.2 บ.โคกสะตอ ซ. ถ. ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150082-994-4569  กำลังดำเนินการ 
6266 เด็กหญิงมุฑิดา   โพธิ์ภักดี 202 ม.10 บ.- ซ. ถ. ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
6267 เด็กหญิงมุฑิตา   พูลมี 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360927 กำลังดำเนินการ 
6268 เด็กหญิงมุฑิตา   สุดาชัย 216 ม.2 บ.บ้านบก ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 กำลังดำเนินการ 
6269 นางสาวมุทิตา   ฝ่ายขันธ์ 367 ม.15 บ.คำปู่ตา ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
6270 เด็กหญิงมุนนา   ตาหา 181/6 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6271 เด็กชายมุบาร้อก   ตาเย๊ะ 11/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
6272 เด็กชายมุมิน   บาสอสิดิก 87/72 ม.1 บ.พงยือไร ซ.- ถ.- ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
6273 เด็กหญิงมุรณีย์   บาเหะ 17/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6274 เด็กชายมุสลิม   เต๊ะ 13 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150กำลังดำเนินการ 
6275 เด็กชายมุสลิมมีน   สาและ 89 ม.7 บ.ท่าพยอม ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110094-5865820 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396