รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6251 เด็กหญิงยศสินี   โฮมวงค์ 104 ม.18 บ.ตาดโพนไผ่ ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
6252 เด็กหญิงยษิตา   มณีเนตร 222/398 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
6253 เด็กชายยอด   เสียมราย 26/5 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110กำลังดำเนินการ 
6254 เด็กหญิงยัสมี   กาโฮง 11 ม.2 บ.กาตอง ซ.- ถ.- ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 951200819695589 กำลังดำเนินการ 
6255 เด็กหญิงยัสมี   กะลูแป 49/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา 95150กำลังดำเนินการ 
6256 เด็กชายยานิส ญาณพัฒน์   เบทตาฮา 149/43 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540021154440 กำลังดำเนินการ 
6257 เด็กชายยาฟรี   ดือราเซะ 31/5 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 961500969288112 กำลังดำเนินการ 
6258 เด็กหญิงยามีล๊ะ   ดอละ 30/1 ม.- บ.- ซ.มัสยิค1 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000085-2751761 กำลังดำเนินการ 
6259 เด็กหญิงยาสมี   สุไลมาน 23/21 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000กำลังดำเนินการ 
6260 นายยิ่งคุณ   สุฤทธิ์ 89 ม.13 บ.หนองโพง ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6261 เด็กชายยิ่งยง   แก้วสุข 21 ม.3 บ.โคกจักจั่น ซ. ถ. ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100807973587  กำลังดำเนินการ 
6262 เด็กชายยิ่งศักดิ์   นารอด 55 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
6263 เด็กชายยิ่งศักดิ์   เปียคง ึ79 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร 86170กำลังดำเนินการ 
6264 นายยุทธการ   ณะอุบล 49 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
6265 เด็กชายยุทธนา   ใจสุข 219 ม.- บ.- ซ.- ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
6266 นายยุทธนา   วัดแย้ม 51 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เทศบาลหลักเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000082-2458995 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6267 เด็กชายยุทธนา   ทองมาก - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300874166583 กำลังดำเนินการ 
6268 เด็กชายยุทธนา   ดวงกลาง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
6269 นายยุทธพิชัย   รัตนจำนอง 80 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160080-5224566 กำลังดำเนินการ 
6270 เด็กชายยุทธพิชัย   ทองขยัน 253 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140087-2794106 กำลังดำเนินการ 
6271 เด็กชายยุทธภูมิ   ทิพย์กองลาศ 162 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6272 นายยุทนา   สายสุด 10 ม.4 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
6273 เด็กหญิงยุพนา   ไกรสิน 1/1 ม.4 บ.นาเข ซ.- ถ.- ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400981731932 กำลังดำเนินการ 
6274 นางสาวยุพิน   เอื้อเฟื้อ 140 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250กำลังดำเนินการ 
6275 นางสาวยุพิน   ปราบทุกข์ 259 ม.2 บ. - ซ. - ถ. - ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392