รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6276 เด็กชายรุ่งนิรันดร์   เด็ดดวง 92 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170กำลังดำเนินการ 
6277 เด็กหญิงรุ่งรัตน์   รสหวาน 150 ม.4 บ.บ้านหลุมหิน ซ.- ถ.- ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6278 นางสาวรุ่งรัตน์   สระบุตร 46 ม.2 บ.- ซ.- ถ.-- ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6279 เด็กชายรุ่งสุริยา   พวาศิริ 161 ม.3 บ.ดอนกลอย ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
6280 นายรุ่งสุริยา   นาะวงค์ 89 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250กำลังดำเนินการ 
6281 เด็กชายรุ่งอรุณ   พรมจุ้ย 67/37 ม.- บ.- ซ.ลาดพรา้ว41 ถ.- ต.แขวงจันทรเกษม อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900085-0566851 กำลังดำเนินการ 
6282 เด็กหญิงรุ่งอรุณ   หนูเชื้อ 199 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000987805997 กำลังดำเนินการ 
6283 นายรุ่งเจริญ   มันอินทร์ 160 ม.6 บ.นาโพธิ์น้อย ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
6284 สามเณรรุ่งโรจน์   โมกไธสง 127 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000  กำลังดำเนินการ 
6285 นายรุ่งโรจน์   รักเขตวิทย์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000กำลังดำเนินการ 
6286 นายรุ่งโรจน์   โตกทอง 87/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  กำลังดำเนินการ 
6287 เด็กหญิงรุ้งคณา   สิงห์วงษา 209 ม.8 บ.บ้านลาดกระเฌอ ซ. ถ. ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
6288 เด็กหญิงรุ้งนภา   มีแช่ม 144/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210กำลังดำเนินการ 
6289 นายรุ้งฟ้า   ไชยฤทธิ์ 93 ม.5 บ.แก้ง ซ. ถ. ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
6290 เด็กชายรูซามัน   หะยีดอเลาะ 46 ม.3 บ.กูแบปาแย ซ. ถ. ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000  กำลังดำเนินการ 
6291 เด็กหญิงร่มแก้ว   นางงาม 57 ม.0 บ.0 ซ.หลังที่ว่าการอำเภอตาคลี ถ.0 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 601400926731294 กำลังดำเนินการ 
6292 เด็กชายฤทธากร   รัตนรักษ์ 16/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330กำลังดำเนินการ 
6293 เด็กชายฤทธิชัย   เพ็ชรเล็ก 9 ม.5 บ.โคกเนียน ซ.- ถ.- ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6294 เด็กชายฤทธิชัย   พิมมะศรี 24 ม.9 บ.พรสวรรค์ ซ. ถ. ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
6295 นายฤทธิชัย   บานเย็น 107/21 ม.12 บ.ลุ่มดงกระเบา ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000878195284 กำลังดำเนินการ 
6296 นางสาวฤทัยรัตน์   เฉลยกลิ่น 23/2 ม.3 บ.แม่สา ซ.10 ถ.โชตนา ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800802493352  กำลังดำเนินการ 
6297 เด็กหญิงลนาลักษณ์   สามสี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
6298 เด็กชายลภน   ปานมี 85/10 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย 41 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400866445951 กำลังดำเนินการ 
6299 นางสาวลภัสรดา   ริมธีระกุล 402/28 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110กำลังดำเนินการ 
6300 นางสาวลลิตา   มีไพรทูลย์ 270/1 ม.4 บ.คุยมะตูม ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386