รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6301 เด็กหญิงละอองดาว   เจริญ 10/30 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130  กำลังดำเนินการ 
6302 นางสาวลักษมี   มาเยอะ 258 ม.3 บ.แม่ยาว ซ. ถ. ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100  กำลังดำเนินการ 
6303 เด็กหญิงลัคนา   ภูดีทิพย์ 149 ม.5 บ.บ้านเนินคนึง ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400914065425 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6304 เด็กหญิงลัดดา   ทองอ่อน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
6305 เด็กหญิงลัดดาวรรณ   ทองมากลิ่น 36 ม.4 บ.ขาว ซ. ถ. ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500879442369  กำลังดำเนินการ 
6306 นางสาวลัดดาวัลย์   สิทธิรักษ์ 247 ม.4 บ.บ้านเขาดิน ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
6307 เด็กชายลัทธพล   ฉิมปรุ 71/201 ม.ม. บ.อมรทรัพย์ ซ.- ถ.เลียบวารี ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530กำลังดำเนินการ 
6308 นายลัทธพล   บุสภาค - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.พังราด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21170  กำลังดำเนินการ 
6309 เด็กหญิงลายน้ำ   แก้วทองคำ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
6310 สามเณรลาเอะ   ธารรักแม่สอง 354 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150  กำลังดำเนินการ 
6311 เด็กหญิงลินจง   สมสง 8 ม.6 บ.บ้านหนองสาหร่าย ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 712200806524383 กำลังดำเนินการ 
6312 เด็กหญิงลินระญา   สอนนายอ 245 ม.3 บ.บ้านเหล่าหลวง ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 382200898412252 กำลังดำเนินการ 
6313 เด็กชายลุกมาน   เตะปูยู 149 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6314 เด็กชายลุกมาน   เยง 50 ม.- บ.- ซ.- ถ.วิฑูรอุทิศ4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
6315 เด็กหญิงลูกหว้า   สังข์เงิน 31/5 ม.1 บ.มอกระแต ซ. ถ. ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 620000907417226  กำลังดำเนินการ 
6316 เด็กหญิงวชิตา   ผลจะโป๊ะ 105 ม.10 บ.บ้านแพง ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400833399620 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6317 นางสาววชิร   ฐิตะะฐาน 143 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140091-5305602 กำลังดำเนินการ 
6318 เด็กชายวชิรวิทย์   หวันสาเหล่ 182 ม.2 บ.บ้านท่าแลหลา ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6319 นายวชิรวิทย์   ฉางวางปราง 153 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 24 แยก 34 ถ.- ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400808640750 0849407209 กำลังดำเนินการ 
6320 เด็กชายวชิรวิทย์   จุลพันธ์ 52/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120087-1989844 กำลังดำเนินการ 
6321 เด็กชายวชิรวิทย์   แก้วอาณา 105 ม.8 บ.บ้านน้ำพี้ ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6322 เด็กชายวชิระ   ทรงวัตร์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
6323 เด็กชายวชิระ   ชมแย้ม 126/191 ม.8 บ.- ซ.- ถ. ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10230  กำลังดำเนินการ 
6324 เด็กหญิงวชิราภรณ์   ธนูศิลป์ 68 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
6325 เด็กหญิงวณัฐชา   กลิ่นบุญ 37 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386