รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6326 เด็กชายรัฐพล    วิจิตรพงษา 252 ม.1 บ.ท้อแท้ ซ. ถ. ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 055291347 กำลังดำเนินการ 
6327 เด็กชายรัฐภูมิ   บุญโจม 151 ม.7 บ.ห้วยที ซ. ถ. ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300884765844  กำลังดำเนินการ 
6328 เด็กชายรัฐะรรมนูญ   คุ้มตัว 30 ม.13 บ.คำเขื่อนข้าว ซ.- ถ.- ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000กำลังดำเนินการ 
6329 นายรัดเกล้า   ทาเหล็ก 87/30 ม.- บ.- ซ.- ถ.รามอินทรา 27 ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220  กำลังดำเนินการ 
6330 เด็กหญิงรัตตยา   สุขทรัพย์ 7/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150กำลังดำเนินการ 
6331 เด็กหญิงรัตติกา   ชิดชอบ 19/1 ม.2 บ.บ้านหนองขมิ้น ซ.- ถ.- ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190085-1973827 กำลังดำเนินการ 
6332 นางสาวรัตติกา   ศิริจันโท 103 ม.10 บ.ยาง ซ. ถ. ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
6333 เด็กหญิงรัตติกาล   ภู่อารีย์ 64/28 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางขุนเทียน อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
6334 เด็กหญิงรัตติกาล   ชิตแก้ว 43 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
6335 เด็กหญิงรัตติยา   ลีโนทัย 72 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 620000866698994  กำลังดำเนินการ 
6336 เด็กชายรัตนชัย   ลาเกี้ยว 22/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6337 เด็กชายรัตนชัย   โพธิ์รินทร์ 39 ม.9 บ.บ้านดอนยูง ซ. ถ. ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
6338 เด็กหญิงรัตนพร   มินบำรุง 333/99 ม.- บ.- ซ.5 ถ.ฉลองกรุง ต.แขวงลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520021722214 กำลังดำเนินการ 
6339 นายรัตนวุฒิ   วงศ์ศรีชา 98 ม.8 บ.นาคู่ ซ. ถ. ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130  กำลังดำเนินการ 
6340 นายรัตนศักดิ์   สารศรี 272 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6341 เด็กชายรัตนะ   จิตตะระ 79/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.พิจิตร-วังจิก ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6342 เด็กหญิงรัตนา   ทองจันทร์ 45 ม.12 บ.หนองแอก ซ.- ถ.- ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000กำลังดำเนินการ 
6343 นางสาวรัตนาภรณ์   พัสดุสาร 26 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130087-6318982 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6344 เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ตองติดรัมย์ 17 ม.6 บ.ดงขวางท่า ซ. ถ.ชยางกูร ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  กำลังดำเนินการ 
6345 นางสาวรัตนาวดี   บัวรุ่ง 8/4 ม.7 บ.บ้านหนองบัว ซ. ถ. ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130  กำลังดำเนินการ 
6346 นางสาวรัตนาวลี   สืบสิน 125/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150กำลังดำเนินการ 
6347 นางสาวรัตน์ติกานต์   มงคลกุล 263 ม.1 บ.ผาสุก ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280  กำลังดำเนินการ 
6348 เด็กหญิงรัยฮาน   กุลาม 223 ม.2 บ.ท่าแพกลาง ซ. ถ. ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6349 เด็กชายราชภูมิ   ลอนตรง 90 ม.12 บ.บ้านแมดน้อย ซ.- ถ.- ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280กำลังดำเนินการ 
6350 นายราชัน   เครื่องจันทร์ 6 ม.10 บ.บ้านหนองเบ็น ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391