รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6351 เด็กหญิงรวิสรา   เดชาติวงศ์ 63 ม.1 บ.0 ซ.ทวีชัย5 ถ.ทวีชัย ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 601400921907177 กำลังดำเนินการ 
6352 นางสาวรสสุคนธ์   สุวรรณ์ 112 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
6353 เด็กหญิงรสสุคนธ์   รุ่งแสง 98 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190  กำลังดำเนินการ 
6354 เด็กชายรอกิ   กาซอ 133 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 90260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6355 เด็กชายรอมฎอน   บอซู 14/28 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
6356 เด็กชายระชานนท์   บำรุงจิตต์ 56/3 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
6357 เด็กชายระพีพฒน์   จำปา 137 ม.2 บ.ค้อ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6358 เด็กชายระพีพัฒน์   บัวสุวรรณ์ 212/16 ม.- บ.- ซ.ออ่นนุช1 ถ.อ่อนนุช ต.แขวงสวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 102500924537274 กำลังดำเนินการ 
6359 นายรักนิรันดร์   พันธ์ใหญ่ 33 ม.5 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
6360 เด็กชายรักเกียรติ   ทุมมานาม 73 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
6361 นายรังสรรค์   ทาอ่อน 3 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6362 นายรังสิมันต์   มาลาวัน 62 ม.4 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
6363 เด็กชายรังสิมันต์   พรมสี 17 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6364 เด็กหญิงรังสิมา   ขุนณรงค์ 84 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180กำลังดำเนินการ 
6365 เด็กหญิงรังสิยา   บุญคุ้ม 22 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
6366 เด็กหญิงรัชชนก   คลองยวน 169/61 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6367 เด็กชายรัชชานนท์   สุขจันทร์ 11 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
6368 เด็กชายรัชชานนท์   ชำนาญเรียน 46/2 ม.2 บ.บ้านในชาก ซ.ในชาก ถ.หนองกรับ-โรงน้ำตาล ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120  กำลังดำเนินการ 
6369 เด็กชายรัชชานนท์   อ่อนดี 11/1 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 862100611915101 กำลังดำเนินการ 
6370 เด็กชายรัชชานนท์   ถาวรวิวัฒนบุตร 25 ม.2 บ.บึงบัวใน ซ. ถ. ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
6371 เด็กชายรัชชานนท์   มิเกลี้ยง 172/10 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120086-0325458  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6372 เด็กชายรัชชานนท์   แสนทอง 265 ม.11 บ.ระเวใหม่ ซ.- ถ.- ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6373 เด็กชายรัชชานนท์   สุบุญมี 104 ม.6 บ.นาโนนใต้ ซ. ถ. ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
6374 เด็กชายรัชชานนท์   เพียรเกิด 127 ม.11 บ.- ซ. ถ. ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
6375 นางสาวรัชฎาวรรณ   ไพพะนา 102 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140080-8812715 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396