รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6376 เด็กชายวรานนท์   นามเวช 195 ม.13 บ.ดอนตูม ซ.- ถ.- ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
6377 เด็กหญิงวราพร   ชงโคผล 77 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
6378 เด็กหญิงวราภรณ์   ชูสิงห์ 217 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130093-6263454 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6379 เด็กหญิงวราภรณ์   รุ่งรักษา 192/8หมู่ท ม.- บ.- ซ.สุขาภิบาล5 ซอย66 ถ.- ต.แขวงออเงิน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
6380 เด็กหญิงวราภรณ์   ต้นสารี 16 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
6381 นางสาววราภรณ์   เสร็จกิจ 87 ม.9 บ.หนองลาด ซ. ถ. ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
6382 นางสาววราภรณ์   แพทย์นาดี 164 ม.1 บ.นาจะหลวย ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
6383 เด็กหญิงวราภรณ์   ริ้วทอง 155 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6384 นายวรายุทธ   นาคพุ่ม 30/6 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110099-1608976 กำลังดำเนินการ 
6385 นายวรายุทธ   บากาก 3 ม.3 บ.ปากน้ำ ซ. ถ. ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110  กำลังดำเนินการ 
6386 นายวรายุทธ์   แก้ววิลัย 91 ม.5 บ.กรับพวงกลาง ซ. ถ. ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 651500800296206 กำลังดำเนินการ 
6387 นางสาววรารัตน์   วะจิดี 241 ม.4 บ.- ซ.- ถ.นาตีน-คลองสน ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 810000856416234  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6388 เด็กชายวราวุฒิ   ผลอาหาร 83/7 ม.- บ.- ซ.พหลโยธิน46 ถ.พหลโยธิน ต.แขวงเสนานิคม อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 109000895355468 029400599 กำลังดำเนินการ 
6389 นายวราเมธ   เสือดี 45/2 ม.2 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  กำลังดำเนินการ 
6390 นายวราเวช   สาระรี - ม.9 บ.บุญเกิด ซ. ถ. ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 0  กำลังดำเนินการ 
6391 นายวริทธิ์   กีรติโชติกุลพร 1 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000  กำลังดำเนินการ 
6392 เด็กชายวริทธิ์   วงษ์เจริญ 47/42 ม.4 บ.- ซ.บ้านเลียบ ถ.บางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000843169279  กำลังดำเนินการ 
6393 เด็กชายวรินทร   สุขแจ่ม 29 ม.4 บ.ระหาน ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 622100877395631  กำลังดำเนินการ 
6394 เด็กหญิงวริศรา   ภาคน้อย 289 ม.12 บ.- ซ.อมร ถ.เชื้อเพลิง ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120085-0587665  กำลังดำเนินการ 
6395 สามเณรวรุฒ   ภู่ทอง 20 ม.8 บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6396 เด็กชายวรุต   โพติยะ 45 ม.6 บ.โพนแพง ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 472100864533213  กำลังดำเนินการ 
6397 นายวรุตม์   จันทร์เนตร 145/3 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
6398 นายวรุตม์   อุ้ยเป้า 436 ม.18 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140  กำลังดำเนินการ 
6399 เด็กชายวรเชษฐ   ลาชัย 84 ม.2 บ.ค้อ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6400 นายวรเชษฐ์   หมัดสุเด็น 63/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130061-2526935 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384