รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6376 เด็กชายวรปรัชญ์   นพคุณ 79/3 ม.1 บ.พอด ซ.- ถ.พระพุทธบาท-บ้านพอด ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 841600824221949 กำลังดำเนินการ 
6377 นายวรพงศ์   อิ่มจิตร 112 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางแวก อ.เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160กำลังดำเนินการ 
6378 นายวรพงษ์   โตแย้ม 44/37 ม.- บ.- ซ.สุขุมวิท81 ถ.สุขุมวิท ต.แขวงสวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 102500813458834 027424190 กำลังดำเนินการ 
6379 เด็กชายวรพงษ์   บุญละคร 118 ม.9 บ.บ้านเหล่าดอกไม้ ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 382200899525644 กำลังดำเนินการ 
6380 เด็กชายวรพงษ์   พรมพิลา 35 ม.5 บ.เทวัญ ซ. ถ. ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 กำลังดำเนินการ 
6381 นายวรพงษ์   ขุนนุช 2/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.สองแคว ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000892595602 กำลังดำเนินการ 
6382 เด็กชายวรพจน์   มั่งเนียม 362 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
6383 นายวรพจน์   ตรีโชติ 159 ม.2 บ.ดอนส้มโฮง ซ. ถ. ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
6384 นายวรยุทธ   แก้วประดับเพ็ชร 5/1 ม.2 บ. - ซ. - ถ. - ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310081-3688075 074-385042 กำลังดำเนินการ 
6385 เด็กชายวรรณกรณ์   สอนนุชาติ 62 ม.10 บ.โพนไผ่ ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
6386 นางสาววรรณชญา   หมวกอินทร์ 131 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110099-1351588 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6387 นางสาววรรณพร   ริ้วทอง 53 ม.17 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6388 เด็กหญิงวรรณภา   ทอดทิ้ง 68 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6389 นางสาววรรณรดา   หนูแดง 202/202 ม.- บ.- ซ. อยู่วิทยา12 ถ.- ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530/0840079630  กำลังดำเนินการ 
6390 นางสาววรรณวิลัย   ใจเรือน 193 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210053398845 กำลังดำเนินการ 
6391 เด็กหญิงวรรณศิริ   พุ่มโต 89 ม.- บ.- ซ.- ถ.โรงไฟฟ้า ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
6392 เด็กหญิงวรรณษา   นนทนำ 8 ม.8 บ.โนนสวรรค์ ซ. ถ. ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
6393 นางสาววรรณิศา   พิมทอง 269/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.ข้าวสาร ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
6394 นางสาววรรณิสา   สุมา 22/3 ม.1 บ.พิมาน ซ. ถ. ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6395 นางสาววรรณิสา   คำชนะ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
6396 นางสาววรรษมน   ใจเทพ 134/365 ม.1 บ.- ซ. ถ.สันกำแพง-เชียงใหม่ ต.- อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130  กำลังดำเนินการ 
6397 เด็กหญิงวรรษมน   ทรัพย์วัฒนาการ 68 ม.- บ.ศิรินเทพ ซ.รามคำแหง 106 ถ.สุขาภิบาล 3 ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 102400800859555 กำลังดำเนินการ 
6398 เด็กหญิงวรรษมล   มะนีสาม 24/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 กำลังดำเนินการ 
6399 นางสาววรฤทัย   อินสิงห์ 141 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120กำลังดำเนินการ 
6400 เด็กหญิงวรลักษณ์   กันทา 112/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388