รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6376 เด็กหญิงรัชดา   ยาง๊ะ 48 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150กำลังดำเนินการ 
6377 เด็กหญิงรัชนีกร   สุวรรณพิทักษ์ 30 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120  กำลังดำเนินการ 
6378 นางสาวรัชนีมนต์   วาอุทัศน์ 77/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 กำลังดำเนินการ 
6379 เด็กชายรัชพล   มาโนช 70 ม.- บ.- ซ.ลาดปลาเค้า 42 ถ. ต.แขวงจรเข้บัว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230  กำลังดำเนินการ 
6380 เด็กชายรัชพล   รุ่งเรื่อง 74 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140กำลังดำเนินการ 
6381 เด็กชายรัชพล   อาจภักดี 29 ม.3 บ.น้ำขุ่น ซ. ถ. ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
6382 เด็กชายรัชพล   ศรีแก้ว - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180  กำลังดำเนินการ 
6383 เด็กชายรัชพล   ปั้นห้าว 12/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 261200900755854 กำลังดำเนินการ 
6384 นายรัชพล   เทพส่ง 143 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
6385 เด็กชายรัชพล   แสนลัง 23 ม.2 บ.นางาม ซ. ถ. ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48160  กำลังดำเนินการ 
6386 เด็กชายรัชภาคย์   แสนงาม 225/4 ม.- บ.- ซ.คุ้มเกล้า9 ถ.คุ้มเกล้า ต.แขวงมีนบุรี อ.แสนแสบ จ.กรุงเทพมหานคร 105100892315494 029149085 กำลังดำเนินการ 
6387 นางสาวรัชศิกา   ขวาไทย 542 ม.1 บ.กุสุมาลย์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
6388 เด็กหญิงรัญธิดา   ขำนวน 49/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000กำลังดำเนินการ 
6389 นางสาวรัญริญา   เกิดไกร 78 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
6390 นางสาวรัฐติกา   ลุนพันธ์ 153 ม.15 บ.นาจะหลวย ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
6391 เด็กชายรัฐธรรมนูญ   นาสูงเนิน 207/2 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
6392 เด็กชายรัฐธรรมนูญ   คุ้มตัว 72 ม.13 บ.น้ำเกลี้ยง ซ. ถ. ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  กำลังดำเนินการ 
6393 นายรัฐพงศ์   สินภาษา 77/98 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 0กำลังดำเนินการ 
6394 เด็กชายรัฐพร   รัฐกุล 238/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.สู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000832997129 กำลังดำเนินการ 
6395 เด็กชายรัฐพล   อิ่มทรัพย์ 173 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67210กำลังดำเนินการ 
6396 นายรัฐพล   เอมโอฐ 47/3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180099-0940666 กำลังดำเนินการ 
6397 นายรัฐพล   ออทอศรี 56 ม.4 บ.ุทุ่งโพธิ์ ซ. ถ. ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6398 เด็กชายรัฐพล   วิจิตรพงษา 252 ม.1 บ.ท้อแท้ ซ. ถ. ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 055291347 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6399 เด็กชายรัฐภูมิ   บุญโจม 151 ม.7 บ.ห้วยที ซ. ถ. ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300884765844  กำลังดำเนินการ 
6400 เด็กชายรัฐะรรมนูญ   คุ้มตัว 30 ม.13 บ.คำเขื่อนข้าว ซ.- ถ.- ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396