รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6401 เด็กหญิงรุ้งคณา   สิงห์วงษา 209 ม.8 บ.บ้านลาดกระเฌอ ซ. ถ. ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
6402 เด็กหญิงรุ้งนภา   มีแช่ม 144/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210กำลังดำเนินการ 
6403 นายรุ้งฟ้า   ไชยฤทธิ์ 93 ม.5 บ.แก้ง ซ. ถ. ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
6404 เด็กชายรูซามัน   หะยีดอเลาะ 46 ม.3 บ.กูแบปาแย ซ. ถ. ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000  กำลังดำเนินการ 
6405 เด็กหญิงร่มแก้ว   นางงาม 57 ม.0 บ.0 ซ.หลังที่ว่าการอำเภอตาคลี ถ.0 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 601400926731294 กำลังดำเนินการ 
6406 เด็กชายฤทธากร   รัตนรักษ์ 16/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330กำลังดำเนินการ 
6407 เด็กชายฤทธิชัย   เพ็ชรเล็ก 9 ม.5 บ.โคกเนียน ซ.- ถ.- ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6408 เด็กชายฤทธิชัย   พิมมะศรี 24 ม.9 บ.พรสวรรค์ ซ. ถ. ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
6409 นายฤทธิชัย   บานเย็น 107/21 ม.12 บ.ลุ่มดงกระเบา ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000878195284 กำลังดำเนินการ 
6410 นางสาวฤทัยรัตน์   เฉลยกลิ่น 23/2 ม.3 บ.แม่สา ซ.10 ถ.โชตนา ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800802493352  กำลังดำเนินการ 
6411 เด็กหญิงลนาลักษณ์   สามสี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
6412 เด็กชายลภน   ปานมี 85/10 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย 41 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400866445951 กำลังดำเนินการ 
6413 นางสาวลภัสรดา   ริมธีระกุล 402/28 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110กำลังดำเนินการ 
6414 นางสาวลลิตา   มีไพรทูลย์ 270/1 ม.4 บ.คุยมะตูม ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6415 เด็กหญิงละอองดาว   เจริญ 10/30 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130  กำลังดำเนินการ 
6416 นางสาวลักษมี   มาเยอะ 258 ม.3 บ.แม่ยาว ซ. ถ. ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100  กำลังดำเนินการ 
6417 เด็กหญิงลัคนา   ภูดีทิพย์ 149 ม.5 บ.บ้านเนินคนึง ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400914065425 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6418 เด็กหญิงลัดดา   ทองอ่อน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
6419 เด็กหญิงลัดดาวรรณ   ทองมากลิ่น 36 ม.4 บ.ขาว ซ. ถ. ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500879442369  กำลังดำเนินการ 
6420 นางสาวลัดดาวัลย์   สิทธิรักษ์ 247 ม.4 บ.บ้านเขาดิน ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
6421 เด็กชายลัทธพล   ฉิมปรุ 71/201 ม.ม. บ.อมรทรัพย์ ซ.- ถ.เลียบวารี ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530กำลังดำเนินการ 
6422 นายลัทธพล   บุสภาค - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.พังราด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21170  กำลังดำเนินการ 
6423 เด็กหญิงลายน้ำ   แก้วทองคำ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
6424 สามเณรลาเอะ   ธารรักแม่สอง 354 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150  กำลังดำเนินการ 
6425 นายลิขิต   ชายทวีป 110 ม.6 บ.กุงโกณ ซ.- ถ.- ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392