รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6426 เด็กหญิงลินจง   สมสง 8 ม.6 บ.บ้านหนองสาหร่าย ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 712200806524383 กำลังดำเนินการ 
6427 เด็กหญิงลินระญา   สอนนายอ 245 ม.3 บ.บ้านเหล่าหลวง ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 382200898412252 กำลังดำเนินการ 
6428 เด็กชายลุกมาน   เตะปูยู 149 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6429 เด็กชายลุกมาน   เยง 50 ม.- บ.- ซ.- ถ.วิฑูรอุทิศ4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
6430 เด็กหญิงลูกหว้า   สังข์เงิน 31/5 ม.1 บ.มอกระแต ซ. ถ. ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 620000907417226  กำลังดำเนินการ 
6431 เด็กหญิงวชิตา   ผลจะโป๊ะ 105 ม.10 บ.บ้านแพง ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400833399620 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6432 นางสาววชิร   ฐิตะะฐาน 143 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140091-5305602 กำลังดำเนินการ 
6433 เด็กชายวชิรวิทย์   หวันสาเหล่ 182 ม.2 บ.บ้านท่าแลหลา ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6434 นายวชิรวิทย์   ฉางวางปราง 153 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 24 แยก 34 ถ.- ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400808640750 0849407209 กำลังดำเนินการ 
6435 เด็กชายวชิรวิทย์   จุลพันธ์ 52/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120087-1989844 กำลังดำเนินการ 
6436 เด็กชายวชิรวิทย์   แก้วอาณา 105 ม.8 บ.บ้านน้ำพี้ ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6437 เด็กชายวชิระ   ทรงวัตร์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
6438 เด็กชายวชิระ   ชมแย้ม 126/191 ม.8 บ.- ซ.- ถ. ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10230  กำลังดำเนินการ 
6439 เด็กหญิงวชิราภรณ์   ธนูศิลป์ 68 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
6440 เด็กหญิงวณัฐชา   กลิ่นบุญ 37 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6441 เด็กชายวทัญญู   สงสุวรรณ 209/44 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530กำลังดำเนินการ 
6442 เด็กชายวทัญญู   อินทร์งาม 50/1281 ม.4 บ.- ซ.- ถ.เศรษฐกิจ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6443 เด็กชายวทัญญู   ยอดเพชร 181 ม.97 บ.แก้งเหนือ ซ. ถ. ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
6444 เด็กหญิงวทันยา   ปุนนะ 119 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
6445 นายวที   มิทานนท์ 21/4 ม.14 บ.บ้านทับช้าง ซ.บ้านทับช้าง ถ.กาญจนา ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 102500809201405 กำลังดำเนินการ 
6446 นางสาววนัญญา   เพียรกล้า 218/3 ม.- บ.- ซ.สุขสันต์ ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
6447 สามเณรวนันต์   แซ่เฮ่อ 6/15 ม.9 บ.รวมไทยพัฒนา ซ. ถ. ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63000  กำลังดำเนินการ 
6448 เด็กหญิงวนิดา   พาพิมล 78 ม.ม. บ.โพนไผ่ ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
6449 นางสาววนิดา   พระราชนอก 79/18 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300892396356  กำลังดำเนินการ 
6450 เด็กหญิงวนิต้า   สมหมาย 119 ม.2 บ.เอ็นอ้า ซ. ถ. ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300967015595  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392