รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6426 นางสาววรางคนาง   ชัยชนะ 73/4 ม.4 บ.ดอนชัย ซ.13 ถ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000958157344  กำลังดำเนินการ 
6427 เด็กชายวรานนท์   โคตรโสภา 27 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
6428 เด็กชายวรานนท์    ปฤชานนท์ 27/230 ม.- บ. กิตติชัยวิลล่า7 ซ.- ถ.มิตรไมตรี ต.แขวงคู้ฝั่งเหนือ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300888740543 กำลังดำเนินการ 
6429 เด็กชายวรานนท์   นามเวช 195 ม.13 บ.ดอนตูม ซ.- ถ.- ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
6430 เด็กหญิงวราพร   ชงโคผล 77 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
6431 เด็กหญิงวราภรณ์   ชูสิงห์ 217 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130093-6263454 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6432 เด็กหญิงวราภรณ์   รุ่งรักษา 192/8หมู่ท ม.- บ.- ซ.สุขาภิบาล5 ซอย66 ถ.- ต.แขวงออเงิน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
6433 เด็กหญิงวราภรณ์   ต้นสารี 16 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
6434 นางสาววราภรณ์   เสร็จกิจ 87 ม.9 บ.หนองลาด ซ. ถ. ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
6435 นางสาววราภรณ์   แพทย์นาดี 164 ม.1 บ.นาจะหลวย ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
6436 เด็กหญิงวราภรณ์   ริ้วทอง 155 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6437 นายวรายุทธ   นาคพุ่ม 30/6 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110099-1608976 กำลังดำเนินการ 
6438 นายวรายุทธ   บากาก 3 ม.3 บ.ปากน้ำ ซ. ถ. ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110  กำลังดำเนินการ 
6439 เด็กชายวรายุทธ   ประสมพงศ์ 1/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 93100091-9874054 074-385042 กำลังดำเนินการ 
6440 นายวรายุทธ์   แก้ววิลัย 91 ม.5 บ.กรับพวงกลาง ซ. ถ. ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 651500800296206 กำลังดำเนินการ 
6441 นางสาววรารัตน์   วะจิดี 241 ม.4 บ.- ซ.- ถ.นาตีน-คลองสน ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 810000856416234  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6442 เด็กชายวราวุฒิ   ผลอาหาร 83/7 ม.- บ.- ซ.พหลโยธิน46 ถ.พหลโยธิน ต.แขวงเสนานิคม อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 109000895355468 029400599 กำลังดำเนินการ 
6443 นายวราเมธ   เสือดี 45/2 ม.2 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6444 นายวราเวช   สาระรี - ม.9 บ.บุญเกิด ซ. ถ. ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 0  กำลังดำเนินการ 
6445 นายวริทธิ์   กีรติโชติกุลพร 1 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000  กำลังดำเนินการ 
6446 เด็กชายวริทธิ์   วงษ์เจริญ 47/42 ม.4 บ.- ซ.บ้านเลียบ ถ.บางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000843169279  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6447 เด็กชายวรินทร   สุขแจ่ม 29 ม.4 บ.ระหาน ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 622100877395631  กำลังดำเนินการ 
6448 เด็กหญิงวริศรา   ภาคน้อย 289 ม.12 บ.- ซ.อมร ถ.เชื้อเพลิง ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120085-0587665  กำลังดำเนินการ 
6449 สามเณรวรุฒ   ภู่ทอง 20 ม.8 บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6450 เด็กชายวรุต   โพติยะ 45 ม.6 บ.โพนแพง ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 472100864533213  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388