รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6476 นายวันชัย   ดีทา 108 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150086-3373826 กำลังดำเนินการ 
6477 นายวันชัย   บุดดา 141 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6478 เด็กหญิงวันดี   ผาสุข 1/12 ม.- บ.- ซ.โกสุมสามัคคี ถ.แท่งน้ำ ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100843546363 กำลังดำเนินการ 
6479 เด็กหญิงวันทนา   นิลนนท์ 1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190กำลังดำเนินการ 
6480 เด็กหญิงวันทนีย์   มีธรรม 60/39 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
6481 เด็กชายวันธนา   แพงมาก 79 ม.5 บ.บ้านโนนทรายน้อย ซ. ถ. ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
6482 เด็กหญิงวันนิสา   มาแจ้ง 194 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 660000897035946 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6483 เด็กหญิงวันวิสาห์   พรหมชาติ 23 ม.- บ.- ซ.สุขาภิบาล5 ถ.รามอินทรา39 ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
6484 นายวันศุกร์   มาอ่อน 7/1 ม.6 บ.นางิ้ว ซ.- ถ.- ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300850386640 กำลังดำเนินการ 
6485 เด็กชายวันฮิฟนีย์   แวมุสตอฟา 145/7 ม.1 บ.เบอเส้ง ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000887920237 กำลังดำเนินการ 
6486 เด็กชายวันเฉลิม   ปึวันนา 102/538 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 111100993972385 กำลังดำเนินการ 
6487 นางสาววันเพ็ญ   เลาว่าง 170/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230080-8482018 กำลังดำเนินการ 
6488 เด็กหญิงวันเพ็ญ   สุวรรณเชษฐ์ 62 ม.11 บ.บึงบัวนอก ซ. ถ. ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
6489 เด็กชายวันเแลิม   กุลมัย 32/10 ม.10 บ.หล่ายหนองหมี ซ. ถ. ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
6490 เด็กหญิงวัลดา   คล่องวิชา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
6491 เด็กหญิงวัลยา   สรรเสริญ 100 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140098-2902051 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6492 สามเณรวาคิม   อันยงค์ 98 ม.11 บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
6493 เด็กชายวานิตย์   ปานสุวรรณ์ 346 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ. ระนอง 851200857890704  กำลังดำเนินการ 
6494 เด็กชายวายุ   อยู่ดี 571 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000086-9603509 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6495 สามเณรวายุ   เพชรรัตน์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170กำลังดำเนินการ 
6496 เด็กชายวายุ   กมลรักษ์ 30 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000กำลังดำเนินการ 
6497 เด็กชายวายุ   วิเชียร 65/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120กำลังดำเนินการ 
6498 เด็กชายวายุภัทร   ฤทธิ์เต็ม 61 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210กำลังดำเนินการ 
6499 เด็กหญิงวาริน   ศรีนะคร 52 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
6500 นางสาววาริน   พิมมี 118 ม.13 บ.บ่อเจริญ ซ. ถ. ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 620000836312341  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385