รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6476 เด็กชายวระพล   อึ้งเส็ง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
6477 เด็กชายวรัชญ์   แสนสม 131/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
6478 นางสาววรัชญ์รินทร์   ทองประดิษฐ์ 251/33 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000082-4135897 077-277916 กำลังดำเนินการ 
6479 เด็กชายวรัญชิต   สัมพันธ์พงษ์ 6/4 ม.- บ.- ซ.- ถ.รามอินทรา 39 ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
6480 เด็กชายวรัญชิต   ทองไสย 77/7 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
6481 เด็กหญิงวรัญญา   พันธุ์แน่น 44/83 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
6482 นางสาววรัญญา   พวงทอง 116/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6483 นางสาววรัญญา   อ้นน้อย 4 ม.6 บ.บึงบอน ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6484 เด็กชายวรัตถ์   ภูวรกิจ 19 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าววังหิน 39 ถ.ลาดพร้าววังหิน ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 102300850700550 025388644 กำลังดำเนินการ 
6485 เด็กชายวรากร   พิทักษ์ 10/47 ม.- บ.- ซ.สุขาภิบาล5 ซ.32 ถ.สุขาภิบาล 5 ต.แขวงออเงิน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 102200860581104 029482454 กำลังดำเนินการ 
6486 เด็กชายวรากร   สระทอง 54/27 ม.- บ.- ซ.- ถ.บางรัก ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
6487 นางสาววรางคนาง   ชัยชนะ 73/4 ม.4 บ.ดอนชัย ซ.13 ถ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000958157344  กำลังดำเนินการ 
6488 เด็กชายวรานนท์   โคตรโสภา 27 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
6489 เด็กชายวรานนท์    ปฤชานนท์ 27/230 ม.- บ. กิตติชัยวิลล่า7 ซ.- ถ.มิตรไมตรี ต.แขวงคู้ฝั่งเหนือ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300888740543 กำลังดำเนินการ 
6490 เด็กชายวรานนท์   นามเวช 195 ม.13 บ.ดอนตูม ซ.- ถ.- ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
6491 เด็กหญิงวราพร   ชงโคผล 77 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
6492 เด็กหญิงวราภรณ์   ชูสิงห์ 217 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130093-6263454 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6493 เด็กหญิงวราภรณ์   รุ่งรักษา 192/8หมู่ท ม.- บ.- ซ.สุขาภิบาล5 ซอย66 ถ.- ต.แขวงออเงิน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
6494 เด็กหญิงวราภรณ์   ต้นสารี 16 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
6495 นางสาววราภรณ์   เสร็จกิจ 87 ม.9 บ.หนองลาด ซ. ถ. ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
6496 นางสาววราภรณ์   แพทย์นาดี 164 ม.1 บ.นาจะหลวย ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
6497 เด็กหญิงวราภรณ์   ริ้วทอง 155 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6498 นายวรายุทธ   นาคพุ่ม 30/6 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110099-1608976 กำลังดำเนินการ 
6499 นายวรายุทธ   บากาก 3 ม.3 บ.ปากน้ำ ซ. ถ. ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110  กำลังดำเนินการ 
6500 เด็กชายวรายุทธ   ประสมพงศ์ 1/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 93100091-9874054 074-385042 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391