รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6551 นายวรโชติ   มงคลอาจ 430 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 39 ถ.- ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100891471746 025592222 กำลังดำเนินการ 
6552 เด็กหญิงวลัยพรรณ   พัฒนสิตานนท์ 233 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 5611  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6553 เด็กหญิงวลัยรักษ์   มาชะนะ 44 ม.3 บ.หนองนาหาร ซ. ถ. ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
6554 เด็กหญิงวลัยรัตน์   พลสงคราม 22 ม.14 บ.นางาม ซ. ถ. ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170  กำลังดำเนินการ 
6555 นางสาววลัยลักษณ์   หินแปง 42/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501100947021622  กำลังดำเนินการ 
6556 นายวศิน   ฤทธิ์มหา 21/ช ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6557 นางสาววศินี   ทองเรือง ึึ77 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
6558 เด็กชายวสวัตติ์   ช่อสลิด 31 ม.- บ.- ซ.- ถ.หนองบัว ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000916043739 กำลังดำเนินการ 
6559 เด็กชายวสวัสติ์   พรมประเสริฐ 57/1 ม.4 บ.- ซ.เสรีไทย 16 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400851652341 กำลังดำเนินการ 
6560 เด็กชายวสันต์   มีศีล 74/3 ม.- บ.- ซ.ช่างอากาศอุทิศ18 ถ.ช่างอากาศอุทิศ ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100922744869 กำลังดำเนินการ 
6561 เด็กชายวสันต์   งานหมั่น 122 ม.6 บ.หินเหิบ ซ.- ถ.- ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
6562 เด็กชายวสันต์   เกตุมณี 174 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100923247235 กำลังดำเนินการ 
6563 เด็กชายวัชชิระ   วิเชียรชัย 70/152 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 176 ถ.รามคำแหง ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
6564 นายวัชพล   การฟุ้ง 39 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
6565 นายวัชรพงศ์   เพียรโครต 9/1 ม.8 บ.ประดาประชาราษฎร์ ซ. ถ. ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 651400857371289  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6566 สามเณรวัชรพงษ์   จันทร์ทอง 49/38 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6567 เด็กชายวัชรพงษ์   ด้วงเพชร 60/8 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
6568 เด็กชายวัชรพงษ์   เหลี่ยมวงษ์ 31 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
6569 สามเณรวัชรพล   โพธิ์สุวรรณ 141/8 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110กำลังดำเนินการ 
6570 เด็กชายวัชรพล   บุญศรีรชฎ 50/1284 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000088-8601545  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6571 เด็กชายวัชรพล   เกิดละมูล 43 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110กำลังดำเนินการ 
6572 เด็กชายวัชระ   คำยัง 225 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  กำลังดำเนินการ 
6573 เด็กชายวัชระ   บุญเปลี่ยน 14 ม.5 บ.- ซ.- ถ. ต. อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120กำลังดำเนินการ 
6574 เด็กชายวัชระ   ลอยพิมาย 135/34 ม.- บ.- ซ.สุขาภิบาล5 ซอย5 ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
6575 นายวัชระ   ศรีมหาโพธิ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394