รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6576 เด็กชายวัชระ   ปุนหาวงค์ 51 ม.7 บ.ข้าวแป้ง ซ. ถ. ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
6577 นายวัชระ   พลกล้า ุ60 ม.5 บ.ผัง ซ. ถ. ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6578 นายวัชระ   ผลทวี 1 ม.1 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
6579 เด็กชายวัชระ   เพชรพลอย 58 ม.14 บ.- ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900846068517  กำลังดำเนินการ 
6580 เด็กชายวัชรา   จิตรนอก 63/714 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 102400871253758 กำลังดำเนินการ 
6581 เด็กชายวัชรา   นาทองบ่อ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
6582 เด็กชายวัชรากร   สมบูรณ์ 63 ม.27 บ.เมืองเดช ซ. ถ. ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
6583 เด็กชายวัชรากร   มุ่งพังกลาง 224/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 761600810172884 กำลังดำเนินการ 
6584 นายวัชรากร   แปะคุ่ย 10/1 ม.6 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190069860103  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6585 เด็กหญิงวัชราธาร   ศรีชาวนา 245 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  กำลังดำเนินการ 
6586 เด็กหญิงวัชราภรณ์   มุงคุณ 79 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
6587 เด็กชายวัชรินทร์   พละเดช 345 ม.- บ.- ซ.บ้านบาตร ถ.จักรพรรดิพงษ์ ต.แขวงบ้านบาตร อ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100  กำลังดำเนินการ 
6588 นางสาววัชรินทร์   มานิตย์ 50 ม.77 บ.- ซ.- ถ.ศุภมิตร ต.แขวงคลองมหานาค อ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100กำลังดำเนินการ 
6589 นายวัชรินทร์   กองประดิษฐ 126 ม.2 บ.- ซ. ถ.- ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250  กำลังดำเนินการ 
6590 นายวัชรินทร์   ไทยเกิด 240 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6591 เด็กหญิงวัชรี   แดนไธสง 15 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 111100800889510  กำลังดำเนินการ 
6592 เด็กชายวัฒนชัย   เกษมุติ 28 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000941348543  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6593 นายวัฒนพงษ์   พลาดสุ 96 ม.3 บ.บ้านโพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
6594 เด็กชายวัฒนา   จันทร์เวียง 404/41 ม.- บ.- ซ.โรงปูน ถ.ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ต.แขวงบางกะปิ อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100805893769 กำลังดำเนินการ 
6595 นายวัฒนา   ศรีไสย 194 ม.- บ.- ซ.พงษ์เวชอนุสรณ์ 1 ถ.สุขุมวิท ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 102600874149600 กำลังดำเนินการ 
6596 นายวัฒนา   สายทองดี 17/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6597 เด็กชายวัฒนา   เสาวกุล 101/10 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190กำลังดำเนินการ 
6598 เด็กชายวัฒนา   วิจิตรพล 22 ม.10 บ.หล่ายหนองหมี ซ. ถ. ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
6599 นายวัฒนา   พื้นปูม 115 ม.3 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
6600 เด็กชายวัฒนา   ประสงค์ดี 51 ม.8 บ.ดงหนองบัว ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394