รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6576 เด็กชายวิศรุต   ม่วงคู 406/87 ม.- บ.- ซ.ชุมชนทับแก้ว ถ.ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ต.แขวงบางกะปิ อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100812451293 กำลังดำเนินการ 
6577 เด็กชายวิศรุต   นบนอบ 114 ม.2 บ.- ซ. ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140084-4413229 กำลังดำเนินการ 
6578 นายวิศรุต   วงค์ไชย 460*3 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
6579 นายวิศรุท   คะสาร 8/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
6580 เด็กชายวิศววิท   ฤทธิ์กลับ 53/52 ม.8 บ.สมหวัง ซ. ถ. ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
6581 เด็กชายวิศวะ   วารีศรี 6/67 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา 79 ถ.รามอินทรา ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 102300803114905 กำลังดำเนินการ 
6582 เด็กชายวิศวะ   อัศวภูมิ 641 ม.4 บ.บ้านหนองส่าหร่าย ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 712200806524383 กำลังดำเนินการ 
6583 เด็กชายวิษณุ   จันทร์โอเอี่ยม 14/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางโพธิ์ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
6584 นายวิษณุ   รัตโนทัย 1669/689 ม.- บ.- ซ.ปิ่นเจริญ2 ถ.สรณคม ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100820798679  กำลังดำเนินการ 
6585 เด็กชายวิษณุ   ช่างนาค 79 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 24150กำลังดำเนินการ 
6586 เด็กชายวิษณุ   รัชชปัญญา 50 ม.1 บ.วาริชภูมิ ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
6587 เด็กชายวิษณุ   สระธรรม 35 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6588 เด็กชายวิษณุ   พงษ์แจ้ง 51/4060 ม.3 บ.บ้านสวนหลวง ซ. ถ. ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  กำลังดำเนินการ 
6589 เด็กชายวิสุทธิ์   ไชยวัณณ์ 220 ม.1 บ.ห้วยน้ำขาว ซ.- ถ.- ต. อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160กำลังดำเนินการ 
6590 เด็กชายวิสุทธิ์   เภามี 112 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
6591 นายวิเชียร   หาญทะเล 97 ม.7 บ.เกาะหลีเปะ ซ. ถ. ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6592 เด็กชายวิเชียร   สุวรรณราช 12 ม.4 บ.โนนหลี่ ซ. ถ. ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
6593 เด็กชายวิโรจน์   เพ็งมี 51 ม.15 บ.ดงเย็น ซ. ถ. ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 661600817854353  กำลังดำเนินการ 
6594 เด็กหญิงวิไล   เมืองทรัพย์ 83 ม.4 บ.บ้านพระฝาง ซ.- ถ.- ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6595 นางสาววิไลวรรณ   ผะอบเงิน 61/3 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต. อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300983673954  กำลังดำเนินการ 
6596 เด็กหญิงวิไลวรรณ   แซ่แสน 58 ม.10 บ.- ซ.- ถ.สังฆสันติสุข ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300839862230 กำลังดำเนินการ 
6597 เด็กหญิงวิไลวรรณ   วาดี 103 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6598 เด็กชายวีชานนท์   บุญขุนยัง 94/5 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100869869034 กำลังดำเนินการ 
6599 นางสาววีนัส   มั่นคั่ง 171 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชานฤมิตร ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
6600 นางสาววีนัส   กำทรัพย์ 25 ม.13 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384