รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6626 นายวีรวัฒน์   รัตนอุไร 29 ม.6 บ.จะทิ้งพระ ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6627 เด็กชายวีรวัส   บุญมา 185/ช ม.6 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ. 0907548955  กำลังดำเนินการ 
6628 เด็กชายวีรวุฒิ   บุญมี 68 ม.- บ.- ซ.- ถ.พระงาม ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
6629 เด็กชายวีรวุฒิ   สิมศิริวัฒน์ 58 ม.2 บ.ท่าหลวง ซ. ถ. ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300852355873  กำลังดำเนินการ 
6630 นายวีระ   สุขภิบาล 67 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130กำลังดำเนินการ 
6631 เด็กชายวีระชน   เกตุจันทร์ 216 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
6632 นายวีระชัย   วงษ์คำกุ  12 ม.11 บ. ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280    กำลังดำเนินการ 
6633 เด็กชายวีระชัย   ทัศศรี 185 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6634 นายวีระพงษ์   มหัสกุล - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160  กำลังดำเนินการ 
6635 นายวีระพล   กลิ่นผกา 87/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
6636 เด็กชายวีระภาพ   บรรเทา 140 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6637 เด็กชายวีระวัฒน์   แดงขุนทอง 30/1 ม.2 บ.ท่าเฟือง2 ซ. ถ. ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  กำลังดำเนินการ 
6638 นายวีระวัฒน์   สุขสวัสดิ์ 128 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
6639 สามเณรวีระศักดิ์   น้อยสถิตย์ 159 ม.17 บ.- ซ. ถ. ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140  กำลังดำเนินการ 
6640 เด็กชายวีระศักดิ์   ยามรัมย์ 63 ม.10 บ.ดงสมบูรณ์ ซ. ถ. ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
6641 เด็กชายวีระศักดิ์   แก้วบุญตา 37 ม.6 บ.โนนหอม ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
6642 เด็กชายวีระศักดิ์   ดาโรจน์ 50 ม.7 บ.นาแมด ซ. ถ. ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
6643 เด็กชายวีระศักดิ์   จันทร์ภา 396 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6644 เด็กชายวีระศักดิ์   พุ่มแก้ว 63 ม.11 บ.บ้านโคกก่อง ซ. ถ. ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
6645 เด็กชายวีระศักดิ์   พรมสิทธิ์ 91/2 ม.8 บ.8 ซ.- ถ.- ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 930000980891348 กำลังดำเนินการ 
6646 นายวีระเชษฐ์   ชัยศักดิ์เลิศ 149 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
6647 เด็กชายวุฒธิชัย   เกษงาม 47 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170กำลังดำเนินการ 
6648 เด็กชายวุฒิ   มัสสาธรรม 100 ม.7 บ.บ้านซะซอม ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 342200943893206  กำลังดำเนินการ 
6649 เด็กชายวุฒิชัย   ใบธรรม 62 ม.1 บ.นาซอ ซ. ถ. ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
6650 เด็กชายวุฒิชัย   สีมาพรม 238 ม.4 บ.ร้านตัดผม ซ. ถ. ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385