รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6626 นางสาววาสนา   เงางาม 83 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 30000  กำลังดำเนินการ 
6627 นางสาววาสนา   ประสงค์ทรัพย์ 85/1 ม.12 บ.- ซ. ถ. ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300927676512  กำลังดำเนินการ 
6628 เด็กหญิงวาสนา   เกิดพระ 60 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย 38 แยก 8 ถ.รามอินทรา ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 102300837250372 กำลังดำเนินการ 
6629 นางสาววาสนา   ตันใจ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210  กำลังดำเนินการ 
6630 นางสาววาสนา   คำขาว 80/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6631 เด็กหญิงวาสนา   เวียงแก 196 ม.8 บ.ทรายทอง ซ. ถ. ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
6632 เด็กชายวาสุกิจจ์   คำตัน 2/176 ม.13 บ.- ซ. ถ. ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 600000934986698  กำลังดำเนินการ 
6633 เด็กชายวาเฮบ   สะมะแอ 23 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
6634 เด็กชายวิจารณ์   สมรลิต 95 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6635 เด็กหญิงวิจิตรา   พวงประดิษฐ์ 192 ม.6 บ.คำจวง ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280  กำลังดำเนินการ 
6636 เด็กหญิงวิจิรัตน์   ทองดี 77/469 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10310กำลังดำเนินการ 
6637 เด็กหญิงวิชชุดา   สาระไทย 70 ม.4 บ.ดอนเค็ง ซ. ถ. ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300856313249 กำลังดำเนินการ 
6638 เด็กหญิงวิชญพร   ลิ้มประเสริฐ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม43 ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
6639 เด็กหญิงวิชญาพร   เดชสุภากุล 13 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6640 เด็กหญิงวิชญาพร   ช่างทอง 127 ม.6 บ.บ้านดอนบาก ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400862385899 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6641 เด็กชายวิชยุตม์   พารา 75/518 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000087-7575343  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6642 เด็กชายวิชัย   จำรัสแนว 198 ม.18 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
6643 เด็กชายวิชัยยุธร   ธรรมสังวาลย์ 597 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุนทรโกษา ต.แขวงลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10110กำลังดำเนินการ 
6644 เด็กชายวิชาญ   การามา 17 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000094-5945427 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6645 เด็กชายวิชาญ   จิตตะโสภา 272 ม.- บ.- ซ.สวนสยาม 24 ถ.สวนสยาม ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
6646 เด็กชายวิชานันท์   อินทร์เทียน 144/1 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130  กำลังดำเนินการ 
6647 นางสาววิชุดา   ปั๋นหล้า 130 ม.7 บ.สหกรณ์นิคมห์วงจน ซ.- ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900810223285  กำลังดำเนินการ 
6648 นางสาววิชุดา   โสภา 14 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140กำลังดำเนินการ 
6649 เด็กหญิงวิชุดา   จันทร์สมุทร 189 ม.19 บ.ไร่ภูจอง ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
6650 เด็กชายวิชุพงษ์   ศรีใส 49/510 ม.- บ.- ซ.- ถ.หทัยราษฎร์ ต.แขวงสามวาตะวันตก อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392