รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6651 นายวุฒิชัย   สุทธิรักษ์ 6 ม.6 บ.จะทิ้งพระ ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  กำลังดำเนินการ 
6652 เด็กชายวุฒินันท์   วิเศษศรี 901/171 ม.- บ.- ซ.ภาวนา ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310084-9251630 กำลังดำเนินการ 
6653 เด็กชายวุฒินันท์   คีรีรัตน์ 48/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 921500873800589 กำลังดำเนินการ 
6654 เด็กชายวุฒินันท์   สีดา 154 ม.6 บ.นาหนองทุ่ง ซ. ถ. ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
6655 เด็กชายวุฒินันท์   จันละคล 340 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6656 เด็กชายวุฒินันท์   จันทร์แก้ว 61/6 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
6657 เด็กชายวุฒินันท์   สงคราม 98 ม.2 บ.โนนสงเปลือย ซ. ถ. ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 
6658 เด็กชายวุฒินันท์   กุมแก้ว 169 ม.10 บ.โนนบก ซ. ถ. ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 342800611155490  กำลังดำเนินการ 
6659 นายวุฒิพงศ์   วันศุกร์ 79/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 810000901547520 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6660 นายวุฒิพงศ์   นพฤทธิ์ 20 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140กำลังดำเนินการ 
6661 นายวุฒิพงษ์   วงค์งาน 139 ม.15 บ.ส ซ.- ถ.- ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31160กำลังดำเนินการ 
6662 เด็กชายวุฒิพงษ์   จันทร์สุข 186/5 ม.1 บ.สากเหล็ก ซ. ถ. ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 661600817854353  กำลังดำเนินการ 
6663 เด็กชายวุฒิพงษ์   ฮุงหวน 80 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
6664 เด็กชายวุฒิพงษ์   เม่นอยู่ 42 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6665 เด็กชายวุฒิพงษ์   แสงสิงห์ 103 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6666 เด็กชายวุฒิพงษ์   เรืองศรี 42/6 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
6667 เด็กชายวุฒิพงษ์   เสาเวียง 1 ม.5 บ.โนนธาตุ ซ. ถ. ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
6668 เด็กชายวุฒิพงษ์   ธรรมสังวาลย์ 55/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000871605295  กำลังดำเนินการ 
6669 เด็กชายวุฒิพรรณ   ประกอบทรัพย์ 92/9 ม.- บ.- ซ.นราธิวาส ถ.นราธิวาส ต.แขวงทุ่งวัดดอน อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 101200878082276 กำลังดำเนินการ 
6670 นายวุฒิโชติ   ประชุมชนะ 40/1 ม.5 บ.บ่อแดง ซ. ถ. ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6671 นายวุฒฺิขัย   สุวรรณรัตน์ 19/1 ม.10 บ.มะขามคลาน ซ. ถ. ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6672 เด็กชายวุทธิชัย   สายวงศ์ 89 ม.3 บ.หนองบก ซ. ถ. ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000  กำลังดำเนินการ 
6673 นายวุธกานต์   ฉลาด - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 0กำลังดำเนินการ 
6674 เด็กชายวโรดม   ชีนับถือ 25/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000973083977  กำลังดำเนินการ 
6675 เด็กชายวโรดล   ศรีเคน 5/750 ม.7 บ.- ซ.28 ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000034331356 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384