รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6651 เด็กชายวิฑูร   พลเยี่ยม 107 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39000 
6652 นายวิทยา   ยาง 26/2 ม.6 บ.ท่าข้าม ซ. ถ. ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330  กำลังดำเนินการ 
6653 เด็กชายวิทยา   เวทยา 25 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  กำลังดำเนินการ 
6654 เด็กชายวิทยา   เรืองรัตน์ 125 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
6655 นายวิทยา   โคตรบูรณ์ 152 ม.5 บ.นิรมัย ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
6656 เด็กชายวิทยา   จันทรา 142 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6657 เด็กชายวิทยา   ไตรยสุทธิ์ 74 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
6658 เด็กชายวิทยา   หมูนดี 65 ม.3 บ.โคกจักจั่น ซ. ถ. ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100833829482  กำลังดำเนินการ 
6659 เด็กชายวิทยาธร   คำอุด 224 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6660 นายวิทวัช   สว่างใจ 109 ม.5 บ.บ้านนิรมัย ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
6661 เด็กชายวิทวัฒน์   ศรีทอง - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
6662 เด็กชายวิทวัฒน์   พาพุทธา 19 ม.5 บ.บ้านเนินคนึง ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6663 นายวิทวัส   สุทธิโพธิ์ 32/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลำต้อยติ่ง อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 0กำลังดำเนินการ 
6664 เด็กชายวิทวัส   ขันติ 91 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
6665 เด็กชายวิทวัส   วรรณกี้ 33 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100851888275  กำลังดำเนินการ 
6666 นายวิทวัส   รุ่งสว่าง 35/1 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
6667 เด็กหญิงวิทิตา   บัวจัตุรัส 28/432 ม.- บ.- ซ.วัดเวฬุวนาราม 16 ถ.สรงประภา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100924022813 กำลังดำเนินการ 
6668 นายวินัย   เทียนทอง 13/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250กำลังดำเนินการ 
6669 เด็กหญิงวินา   กุระจินดา 95 ม.3 บ.คันสูง ซ. ถ. ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100929096796  กำลังดำเนินการ 
6670 เด็กชายวิปัศย์   ฤทธิเรือง 2/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000  กำลังดำเนินการ 
6671 เด็กชายวิพล   - 80/4 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
6672 นางสาววิพา   ไชยสิทธิ์ 184 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 
6673 นางสาววิภาดา   ตรีเพรช 52/619 ม.10 บ.- ซ. ถ. ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 180000926343287  กำลังดำเนินการ 
6674 นางสาววิภาดา   หนองแคน 123 ม.1 บ.กุสุมาลย์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
6675 เด็กหญิงวิภาดา   อุทำกา 92 ม.18 บ.ค้อ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392