รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6676 นายวุฒิโชติ   ประชุมชนะ 40/1 ม.5 บ.บ่อแดง ซ. ถ. ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6677 นายวุฒฺิขัย   สุวรรณรัตน์ 19/1 ม.10 บ.มะขามคลาน ซ. ถ. ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6678 เด็กชายวุทธิชัย   สายวงศ์ 89 ม.3 บ.หนองบก ซ. ถ. ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000  กำลังดำเนินการ 
6679 นายวุธกานต์   ฉลาด - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 0กำลังดำเนินการ 
6680 เด็กชายวโรดม   ชีนับถือ 25/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000973083977  กำลังดำเนินการ 
6681 เด็กชายวโรดล   ศรีเคน 5/750 ม.7 บ.- ซ.28 ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000034331356 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6682 นายวโรโดม   เสริมสร้างศรี 151 ม.18 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่วิน อ.แม่ว่าง จ.เชียงใหม่ 50360080-0341812 กำลังดำเนินการ 
6683 นายศตวรรษ   ก่ำรัมย์ 24 ม.10 บ.สูงเนิน ซ.- ถ.- ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6684 นายศตวรรษ   ลือวันคำ 16 ม.9 บ.บ้านโพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
6685 นายศตวรรษ   วงค์ฤทธิ์ 130 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250กำลังดำเนินการ 
6686 นายศตวรรษ   กันทะเรียยน 108 ม.11 บ.บ้านห้วยชมพู ซ.- ถ.- ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260  กำลังดำเนินการ 
6687 เด็กชายศตวรรษ   แสงฉาย 7/5 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540024272229 กำลังดำเนินการ 
6688 นายศตววรษ   มณีจุรัส 22/8 ม.2 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6689 นางสาวศธิตา   แสงพันธ์ 5 ม.- บ.- ซ.ซอยรามคำแหง ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240091-7428934 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6690 เด็กชายศรพิชัย   เพ็ญพิมพ์ 156 ม.2 บ.โนนสวรรค์ ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
6691 เด็กชายศรราม   ศรีวงค์ษา ึุ75 ม.6 บ.ดอนม่วย ซ.- ถ.- ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130กำลังดำเนินการ 
6692 นายศรราม   พินิจ 223 ม.11 บ.อ่างอุดม ซ. ถ. ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6693 เด็กหญิงศรสวรรค์   โพธิ์ศรี 125 ม.- บ.- ซ.นาคนิวาส 27 ถ.นาคนิวาส ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
6694 นางสาวศรัญญา   บุญชาญ 169 ม.1 บ.โพนงาม ซ. ถ. ต. อ. จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
6695 เด็กหญิงศรัญญา   เนียมแก้ว 84/1 ม.4 บ.หนองสะเดา ซ. ถ. ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130  กำลังดำเนินการ 
6696 นางสาวศรัญญา   ตัดโท 78 ม.11 บ.ยาง ซ. ถ. ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
6697 เด็กชายศรัณญ์   บุญธานี 47 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
6698 เด็กหญิงศรัณยา   กองแก้ว 7/58 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต. อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 600000817862885  กำลังดำเนินการ 
6699 เด็กชายศรัณย์   ศรีวะอุไร 35/434 ม.- บ.- ซ.- ถ.สรรพวุธ ต.แขวงบางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 102600913496563 กำลังดำเนินการ 
6700 นายศรัณย์   สิรินวาบดี 710/4 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130088-4590489 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385