รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6701 นางสาววิภาพรรณ   เจริญศรี 488 ม.5 บ.ม่วงสามสิบ ซ. ถ. ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
6702 เด็กหญิงวิภาวรรณ   จันทร์เอี่ยม 145 ม.6 บ.บึงบอน ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6703 เด็กหญิงวิภาวี   ธรรมวงศ์ 19 ม.2 บ.- ซ.- ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000888422350 กำลังดำเนินการ 
6704 เด็กหญิงวิภาวี   ทองเอีย 37 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6705 นางสาววิมล   รัชนา 135 ม.12 บ.- ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
6706 นางสาววิมลมณี   เจริญวัฒ 69/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74000กำลังดำเนินการ 
6707 เด็กหญิงวิมลรัตน์   จีบเจือ 10/3 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000848025515 กำลังดำเนินการ 
6708 นางสาววิมลวรรณ   แตงทอง 17 ม.8 บ.พุกร่าง ซ.- ถ.- ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180กำลังดำเนินการ 
6709 เด็กหญิงวิมลสิริ   จำปาทอง 72/706 ม.1 บ.- ซ.อยู่วิทยา16 ถ.อยู่วิทยา ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300985234469 กำลังดำเนินการ 
6710 เด็กหญิงวิมลสิริ   เดชสุภากุล 115/129 ม.2 บ.- ซ.- ถ.รุ่งรัตน์ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6711 นางสาววิยะดา   สว่างการ 79/106 ม. บ.- ซ.- ถ.สุวินทวงศ์ ต.ลำผักชี อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530  กำลังดำเนินการ 
6712 นางสาววิรดา   ยินดี 5 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110  กำลังดำเนินการ 
6713 เด็กหญิงวิรดี   บังเกิดลาภ 24/2 ม.5 บ.คลองปูน ซ. ถ. ต.คลองปูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21170  กำลังดำเนินการ 
6714 เด็กชายวิรพล   ไชยวรณ์ 10/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120089-7010823  กำลังดำเนินการ 
6715 เด็กชายวิรภัทร   บุญตาม 30 ม.9 บ.หนองแปน ซ. ถ. ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
6716 เด็กชายวิรรัตน์   แก่นดี 10 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
6717 เด็กชายวิระพล   ทองพิมพ์ 28 ม.7 บ.โนนสว่าง ซ.- ถ.- ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34180  กำลังดำเนินการ 
6718 นายวิรัช   จันทร์มณี 10 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130093-6217729 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6719 นายวิรัตน์   ตะเภาทอง 166/1 ม.1 บ.ชำขวาง ซ. ถ. ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 241200984730802  กำลังดำเนินการ 
6720 เด็กชายวิรัตน์   อนุญาหงษ์ 38 ม.15 บ.ค้อ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6721 เด็กชายวิรัตร   จันแดง 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
6722 เด็กหญิงวิราภรณ์   พันธุกาง 167 ม.11 บ.บ้านดอนศาลา ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48180กำลังดำเนินการ 
6723 เด็กหญิงวิราวัน   สอนสกุล 192 ม.6 บ.สมสวัสดิ์ ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280  กำลังดำเนินการ 
6724 เด็กชายวิรุธ   จันดาวงศ์ 48 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000867879739 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6725 นางสาววิลาวรรณ   ศรีโพธิ 310 ม.13 บ.ทุ่งดินแดง ซ.23 ถ.โซตนา ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700941459982  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394