รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6751 เด็กชายวิรภัทร   บุญตาม 30 ม.9 บ.หนองแปน ซ. ถ. ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
6752 เด็กชายวิรรัตน์   แก่นดี 10 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
6753 เด็กชายวิระพล   ทองพิมพ์ 28 ม.7 บ.โนนสว่าง ซ.- ถ.- ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34180  กำลังดำเนินการ 
6754 นายวิรัช   จันทร์มณี 10 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130093-6217729 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6755 นายวิรัตน์   ตะเภาทอง 166/1 ม.1 บ.ชำขวาง ซ. ถ. ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 241200984730802  กำลังดำเนินการ 
6756 เด็กชายวิรัตน์   อนุญาหงษ์ 38 ม.15 บ.ค้อ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6757 เด็กชายวิรัตร   จันแดง 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
6758 เด็กหญิงวิราภรณ์   พันธุกาง 167 ม.11 บ.บ้านดอนศาลา ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48180กำลังดำเนินการ 
6759 เด็กหญิงวิราวัน   สอนสกุล 192 ม.6 บ.สมสวัสดิ์ ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280  กำลังดำเนินการ 
6760 เด็กชายวิรุธ   จันดาวงศ์ 48 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000867879739 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6761 นางสาววิลาวรรณ   ศรีโพธิ 310 ม.13 บ.ทุ่งดินแดง ซ.23 ถ.โซตนา ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700941459982  กำลังดำเนินการ 
6762 เด็กหญิงวิลาสินี   นิ้วหลี 288 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6763 นางสาววิลาสินี   ภูต้อม 49 ม.7 บ.หนองโน ซ.- ถ.- ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ 46170  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6764 เด็กชายวิวัฒน์   ระไวกลาง 3/2 ม.5 บ.ดอนม่วง ซ. ถ. ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160  กำลังดำเนินการ 
6765 เด็กชายวิวัฒน์   จันทร์แจ้ง 132/1 ม.7 บ.ฝั่งแดง ซ. ถ. ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160กำลังดำเนินการ 
6766 นายวิวัฒน์   อุ่นวงศ์ 18/5 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000กำลังดำเนินการ 
6767 เด็กชายวิวิศน์   อสุวพงษ์พัฒนา 145 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400970647859 กำลังดำเนินการ 
6768 เด็กชายวิศรุต   ม่วงคู 406/87 ม.- บ.- ซ.ชุมชนทับแก้ว ถ.ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ต.แขวงบางกะปิ อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100812451293 กำลังดำเนินการ 
6769 เด็กชายวิศรุต   นบนอบ 114 ม.2 บ.- ซ. ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140084-4413229 กำลังดำเนินการ 
6770 นายวิศรุต   วงค์ไชย 460*3 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
6771 นายวิศรุท   คะสาร 8/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
6772 เด็กชายวิศววิท   ฤทธิ์กลับ 53/52 ม.8 บ.สมหวัง ซ. ถ. ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
6773 เด็กชายวิศวะ   วารีศรี 6/67 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา 79 ถ.รามอินทรา ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 102300803114905 กำลังดำเนินการ 
6774 เด็กชายวิศวะ   อัศวภูมิ 641 ม.4 บ.บ้านหนองส่าหร่าย ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 712200806524383 กำลังดำเนินการ 
6775 เด็กชายวิษณุ   จันทร์โอเอี่ยม 14/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางโพธิ์ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396