รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6776 นายศิริชัย   ธรรมบุตร 52/4 ม.2 บ.ป่าเว ซ.- ถ.- ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 841100909314993 กำลังดำเนินการ 
6777 เด็กชายศิริชัย   เขียวโน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
6778 เด็กหญิงศิริญญา   ต๊ะนา 2 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200930383382  กำลังดำเนินการ 
6779 นางสาวศิริญากรณ์   ชุมทอก 15/66 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250  กำลังดำเนินการ 
6780 นางสาวศิริญาภรณ์   สมจิตร 133 ม.11 บ.บ้านบ่อหิน ซ.- ถ.- ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300887083173 กำลังดำเนินการ 
6781 นายศิริธรรมรัตน์   พรหมศรี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260  กำลังดำเนินการ 
6782 เด็กหญิงศิรินญา   หมีดหรน 172 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000081-7988832 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6783 นางสาวศิรินทิพย์   แคล้นอินทร์ 71/611 ม.3 บ.- ซ.- ถ.เลียบวารี ต.โคกแฝด อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530กำลังดำเนินการ 
6784 นางสาวศิรินภาพร   มั่นคง 302 ม.1 บ.บ้านบ่อ ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6785 นางศิริพงษ์   ศรีแก้ว 40 ม.1 บ.หนองยาง ซ.- ถ.ปัทมานนท์ ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120กำลังดำเนินการ 
6786 นางสาวศิริพร   สุขเย็น 1 ม.4 บ.บ้านแก่งแคบ ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6787 เด็กหญิงศิริพร   เฮงฮะ 131/6 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130กำลังดำเนินการ 
6788 นางสาวศิริพร   กลีบใบ 1 ม.8 บ.วังตะเคียน ซ.- ถ.- ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6789 เด็กหญิงศิริพร   โศจิอรุณ 513/4 ม.9 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6790 เด็กหญิงศิริพรรณ   ศิริยุทธ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520กำลังดำเนินการ 
6791 เด็กหญิงศิริมา   ศิริธร 199 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140กำลังดำเนินการ 
6792 เด็กหญิงศิริมาศ   ศรีณรงค์ 10 ม.1 บ.ชุมแสง ซ.- ถ.- ต. อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 601200899075559 กำลังดำเนินการ 
6793 เด็กหญิงศิริยากร   รอดประเสริฐ 103 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150กำลังดำเนินการ 
6794 เด็กหญิงศิริรักษ์   แสงศรีจันทร์ 54/6 ม.- บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
6795 นางสาวศิริรักษ์   คงทอง 87 ม.06 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120099-3109235 กำลังดำเนินการ 
6796 นางสาวศิริรัตน์   ยางไชย 1 ม.17 บ.โพนสว่าง ซ. ถ. ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
6797 เด็กหญิงศิริลักษณ์   ชนะชัยหาญ 16/2 ม.0 บ.0 ซ.0 ถ.ดอกไม้แดง ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 601400991979743 กำลังดำเนินการ 
6798 เด็กหญิงศิริลักษณ์   แก้วสูงเนิน 122/155 ม.- บ.- ซ.อุดมสุข 45 ถ.สุขุมวิท 103 ต.แขวงบางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260092-5527001  กำลังดำเนินการ 
6799 เด็กหญิงศิริลักษณ์   ผิวเกลี้ยง 1 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
6800 เด็กหญิงศิริลักษณ์   อุปศรี 175 ม.5 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385