รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6776 นายวิษณุ   รัตโนทัย 1669/689 ม.- บ.- ซ.ปิ่นเจริญ2 ถ.สรณคม ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100820798679  กำลังดำเนินการ 
6777 เด็กชายวิษณุ   ช่างนาค 79 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 24150กำลังดำเนินการ 
6778 เด็กชายวิษณุ   รัชชปัญญา 50 ม.1 บ.วาริชภูมิ ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
6779 เด็กชายวิษณุ   สระธรรม 35 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6780 เด็กชายวิษณุ   พงษ์แจ้ง 51/4060 ม.3 บ.บ้านสวนหลวง ซ. ถ. ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  กำลังดำเนินการ 
6781 นางสาววิษา   บุญสงค์ 21 ม.6 บ.หนองแวงงิ้วตาก ซ. ถ. ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 
6782 เด็กชายวิสุทธิ์   ไชยวัณณ์ 220 ม.1 บ.ห้วยน้ำขาว ซ.- ถ.- ต. อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160กำลังดำเนินการ 
6783 เด็กชายวิสุทธิ์   เภามี 112 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
6784 นายวิเชียร   หาญทะเล 97 ม.7 บ.เกาะหลีเปะ ซ. ถ. ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6785 เด็กชายวิเชียร   สุวรรณราช 12 ม.4 บ.โนนหลี่ ซ. ถ. ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
6786 เด็กชายวิโรจน์   เพ็งมี 51 ม.15 บ.ดงเย็น ซ. ถ. ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 661600817854353  กำลังดำเนินการ 
6787 เด็กชายวิโรจน์   ด้วงลำพัน 103 ม.6 บ.ทู้ ซ. ถ. ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  กำลังดำเนินการ 
6788 เด็กหญิงวิไล   เมืองทรัพย์ 83 ม.4 บ.บ้านพระฝาง ซ.- ถ.- ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6789 นางสาววิไลวรรณ   ผะอบเงิน 61/3 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต. อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300983673954  กำลังดำเนินการ 
6790 เด็กหญิงวิไลวรรณ   แซ่แสน 58 ม.10 บ.- ซ.- ถ.สังฆสันติสุข ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300839862230 กำลังดำเนินการ 
6791 เด็กหญิงวิไลวรรณ   วาดี 103 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6792 เด็กชายวีชานนท์   บุญขุนยัง 94/5 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100869869034 กำลังดำเนินการ 
6793 นางสาววีนัส   มั่นคั่ง 171 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชานฤมิตร ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
6794 นางสาววีนัส   กำทรัพย์ 25 ม.13 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
6795 เด็กชายวีรชน   ครุฑบางยาง 32/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400896678098 กำลังดำเนินการ 
6796 นายวีรชน   ขารเกตุ 33/ช ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6797 นางสาววีรญา   พุฒเพ็ง 34 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250กำลังดำเนินการ 
6798 เด็กชายวีรพงค์   เมืองฉิม 1/29 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
6799 นายวีรพล   นวลลภ 69 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 90260  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6800 เด็กชายวีรพล   สอนชัยพล - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396