รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6876 เด็กหญิงศุภิสรา   คุ้มศิริ 49 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
6877 เด็กชายศุภเศกข์   ชาญกระโทก 117 ม.6 บ.ท้อแท้ ซ. ถ. ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 055291347 กำลังดำเนินการ 
6878 เด็กชายศุภโชค   อินทะสอน 75/201 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200849336236 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6879 เด็กหญิงสกาวรัตน์   ภู่ทอง 10 ม.12 บ.- ซ.นวมินทร์ 54 ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240  กำลังดำเนินการ 
6880 เด็กหญิงสกาวใจ   นุ่มมาก 76/1 ม.1 บ.บางไซ ซ.- ถ.- ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120  กำลังดำเนินการ 
6881 เด็กชายสงกราน   คีรี 106 ม.2 บ.- ซ. ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6882 เด็กชายสงกรานต์   มาลีรัตน์ 30 ม.- บ.- ซ.- ถ.ราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 3400กำลังดำเนินการ 
6883 เด็กหญิงสงกรานต์   พลชัย - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6884 นายสถาพร   พรหมเกิด 12 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
6885 เด็กชายสถาพร   สินทา 28 ม.4 บ.บ้านเหล่า ซ. ถ. ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150  กำลังดำเนินการ 
6886 นางสาวสนธยา   สิริฮัน 24 ม.7 บ.เกาะหลีเปะ ซ. ถ. ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  กำลังดำเนินการ 
6887 เด็กชายสนธยา   แก้วคูวงษ์ 41 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
6888 นายสนธยา   ยตะโคตร 25 ม.1 บ.หนองหอยคำอ้อม ซ. ถ. ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130  กำลังดำเนินการ 
6889 นายสนธยา   ชนะชัย 45 ม.4 บ.ยางโยภาพ ซ. ถ. ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
6890 เด็กชายสนันต์   ชูโชติ 162 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000กำลังดำเนินการ 
6891 นางสาวสภาภรณ์   มะทุเสน 550 ม.- บ.- ซ.สามแยกเตาปูน-บางโพ ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
6892 สามเณรสมชัย   ลีลาพัฒนาคีรี 45 ม.15 บ.เคลอะเดคี ซ. ถ. ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150  กำลังดำเนินการ 
6893 นายสมชาย   มโนรา 129 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6894 เด็กชายสมชาย   มณีรัตน์ 56 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6895 นายสมชาย   โสระเวช 6 ม.12 บ.หนองลุมพุก ซ.- ถ.- ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110  กำลังดำเนินการ 
6896 เด็กชายสมชาย   อินทพล 48/114 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 กำลังดำเนินการ 
6897 เด็กชายสมบูรณ์   ระเนิด 24 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
6898 นายสมประสงค์   อุทิศ 281/30 ม.- บ.- ซ.- ถ.เตชะวณิช ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
6899 เด็กชายสมประสงค์    วงษ์ยีเมาะ 9/2 ม.หม บ.- ซ.- ถ.มิตรไมตรี ต.แขวงคู้ฝั่งเหนือ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300896021849 029896230 กำลังดำเนินการ 
6900 สามเณรสมพงษ์   กิณรีวงศ์ 118 ม.4 บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384