รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6901 เด็กชายศราวุฒิ   ไสลรัตน์ 6 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6902 เด็กชายศราวุฒิ   พุ่มเรือนทอง 48/421 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสามวาตะวันตก อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
6903 เด็กชายศราวุฒิ   นาคะอินทร์ 11 ม.9 บ.หนองแวง ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
6904 เด็กชายศราวุฒิ   วงคูณ 55 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
6905 เด็กชายศราวุธ   วะสุทา 319 ม.7 บ.บ้านหัวถนนเหนือ ซ.- ถ.- ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160  กำลังดำเนินการ 
6906 นายศราวุธ   รักษาสิทธิ์ 346/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.เตชะวณิช ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
6907 นายศราวุธ   คำโฮง 194 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6908 เด็กชายศราวุธ   นาคเกษม 144 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120กำลังดำเนินการ 
6909 นายศราวุธ   สุรพงศ์ 14/10 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110084-8382064 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6910 เด็กชายศราวุธ   จันทะเลือง 77 ม.21 บ.โคกกลาง ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
6911 เด็กชายศราวุธ   คุณนาลาศ 319 ม.12 บ.อุดมชาติ ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
6912 เด็กชายศราวุธ   ชะคำรอด 47 ม.2 บ.บ้านถ่อน ซ. ถ. ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
6913 เด็กชายศราวุธ   ทองเอี่ยม 11 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140กำลังดำเนินการ 
6914 เด็กชายศราวุธ   แสงทอง 65 ม.3 บ.ม่วงสวาสดิ์ ซ. ถ. ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 371800853654816  กำลังดำเนินการ 
6915 นางสาวศริญญา   ภูดวง 76 ม.5 บ.โคกกลางเหนือ ซ.- ถ.- ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ 46170  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6916 นางสาวศรินธร   กุลภา 4 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
6917 นางสาวศรีสุดา   ท้าวปินตา 198 ม.8 บ.หนองขวาง ซ. ถ. ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 503200875156554 0894332943 กำลังดำเนินการ 
6918 นางสาวศรุดา   แดนนาบัว 96 ม.3 บ.สงเปือย ซ. ถ. ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
6919 นายศรไกร   สุริกันฑ์ 43 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
6920 เด็กหญิงศลิษา   เช่ียวทอง 118 ม.7 บ.โสกจาน ซ. ถ. ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 
6921 เด็กหญิงศศิกัญชนี   ช่วยไทย 30/3 ม.10 บ.- ซ.6 ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000089-2647658 กำลังดำเนินการ 
6922 นางสาวศศิกาญจน์   ปั้นแต่ง 42 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
6923 นางสาวศศิกานต์   ธัมมัญญ 246 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130096-7890113 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6924 เด็กหญิงศศิกานต์   เลิศดี 68/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400889080078 กำลังดำเนินการ 
6925 เด็กหญิงศศิฉาย   วังหลวง 9 ม.10 บ.ศูนย์รวมทรัพย์ ซ.- ถ.- ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 712200898040343 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396