รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6926 นางสาวศศิชา   อังศุสุกนฤมล 195 ม.9 บ.เหมืองกุง ซ.- ถ.- ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300932918189  กำลังดำเนินการ 
6927 นางสาวศศิญา   เชื้อบุญมี 98/10 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว127 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400890126731 กำลังดำเนินการ 
6928 เด็กหญิงศศิตา   เพ็ชรมณี 122 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190กำลังดำเนินการ 
6929 เด็กหญิงศศิธร   ขัติสอน 94 ม.8 บ.หลักเมือง ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 342800949060240  กำลังดำเนินการ 
6930 นางสาวศศิธร   คะยุง 23 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160กำลังดำเนินการ 
6931 นางสาวศศินภา   จรัสกุล - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลำผักชี อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530  กำลังดำเนินการ 
6932 เด็กหญิงศศินันท์   ชูจันทร์ 12/1 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000087-1704277 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6933 นางสาวศศินี   คำแก้ว 126/2 ม.1 บ.กระดังงา ซ. ถ. ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6934 เด็กหญิงศศิปภา   บุษยานิชากุล 77/21 ม.- บ.- ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 ถ.- ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
6935 นางสาวศศิพร   แฝกหอม 50 ม.1 บ.คลองบางขวาก ซ.- ถ.- ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
6936 นางสาวศศิภา   ทับทิม 10 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6937 เด็กหญิงศศิวิมล   โพธารินทร์ 151 ม.4 บ.หินเกิ้ง ซ.- ถ.- ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110กำลังดำเนินการ 
6938 เด็กหญิงศศิวิมล   กมลเวทย์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
6939 เด็กชายศสิกร   เสนาทิพย์ 15 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
6940 นายศักดา   อินต๊ะมา 48 ม.1 บ.ทุ่งหลวง ซ.4 ถ.- ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500821961661  กำลังดำเนินการ 
6941 นายศักดา   ลังกา 161/2 ม.5 บ.ยาง ซ. ถ. ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
6942 เด็กชายศักดา   คุ้มสุข 23 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6943 นายศักดา   ดำหริห์ชอบ 66 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140กำลังดำเนินการ 
6944 เด็กชายศักดาวุธ   รัตนอุดม 3/206 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000กำลังดำเนินการ 
6945 เด็กชายศักดาวุธ   บาตร์ดี 137 ม.10 บ.- ซ. ถ. ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130  กำลังดำเนินการ 
6946 เด็กชายศักดิธัช   สำเนียงแจ่ม 553/1753 ม.- บ.- ซ.- ถ.เดชะตุงคะ ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210  กำลังดำเนินการ 
6947 นายศักดินนท์   จันทร์ทอง 310 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6948 นายศักดิ์ชัย   แก้วบุญเรือง - ม.- บ.- ซ.- ถ. ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
6949 นายศักดิ์ชาย   สุวรรณรัตน์ 105/3 ม.1 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6950 เด็กชายศักดิ์ดา   ลุนวงศ์ 57 ม.12 บ.นาเหมือง ซ. ถ. ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396