รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6951 นายศิวกร   นิลน้อย - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000กำลังดำเนินการ 
6952 เด็กชายศิวกร   มาแจ้ง 34/2 ม.10 บ.บึงพิง ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6953 เด็กชายศิวกร   ธรรมทา 1 ม.3 บ.บุ่งคำ ซ. ถ. ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
6954 นายศิวดล   อยู่เกษร 63 ม.5 บ.วังตะโก ซ. ถ. ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6955 เด็กชายศิวดล   จำนงเพียร 176 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6956 เด็กชายศิวพงษ์   แซ่พ่าน 13 ม.11 บ.บ้านสามเหลี่ยม ซ.- ถ.- ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง 52110กำลังดำเนินการ 
6957 เด็กชายศิวพร   ดวงสุวรรณ 424/64 ม.- บ.- ซ.- ถ.แฮปปี้แลนด์ ต.บางกะปิ อ.คลองจั่น จ.กรุงเทพมหานคร 102400919241656 กำลังดำเนินการ 
6958 นายศิวพร   มหาวงศ์ 46 ม.03 บ.- ซ. ถ. ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260  กำลังดำเนินการ 
6959 เด็กชายศิวภูมิ   พิจิตรชุมพล 39/345 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
6960 เด็กชายศิวะ   นาคราช 92/6 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 772100901456624 กำลังดำเนินการ 
6961 เด็กชายศิวัช   จันทร์เจริญ 34 ม.7 บ. - ซ. - ถ. ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000081-8978976 074-337270 กำลังดำเนินการ 
6962 นางสาวศีวิภา   อินต๊ะฟองคำ - ม.1 บ.บ้านสันคะมอก ซ.- ถ.- ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 501900933016961  กำลังดำเนินการ 
6963 เด็กหญิงศุกภรักษ์   อาจหาญ 70 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
6964 เด็กชายศุกร์   พูกะ 207 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
6965 เด็กหญิงศุทธินี   มหาสัตย์ 84 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 660000836265853  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
6966 เด็กชายศุภกร   ผายสีนวล 61/1 ม.2 บ.สักลอ ซ. ถ. ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา 561500831587636  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6967 นายศุภกร   ดีหวลพะเนาว์ 102 ม.13 บ.หนองสมอ ซ.- ถ.- ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000  กำลังดำเนินการ 
6968 เด็กชายศุภกร   เจริญสุพงษ์ 168/25 ม.- บ.- ซ.สวนพลู ถ.สาทร ต.แขวงทุ่งมหาเมฆ อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120080-2381037  กำลังดำเนินการ 
6969 เด็กชายศุภกร   เรียงม่วง 12 ม.- บ.- ซ.เอกชัย66แยก1-2 ถ.- ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150099-121-4641  กำลังดำเนินการ 
6970 นายศุภกร   ปะสิ่งชอบ - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
6971 เด็กชายศุภกร   กรินรักษ์ 125 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
6972 เด็กชายศุภกร   ชนะนิล 17 ม.9 บ.บ้านหนองกินปลา ซ. ถ. ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
6973 เด็กชายศุภกร   จันสูง 64 ม.5 บ.นาห้วยแดง ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300821569484  กำลังดำเนินการ 
6974 นายศุภกรณ์   สีหวงษ์ 101 ม.4 บ.ธาตุเทิง ซ.- ถ.- ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150กำลังดำเนินการ 
6975 เด็กชายศุภกฤต   เมืองแก้ว 14 ม.- บ.- ซ.1(สโมสร) ถ.สโมสร ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392