รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
6951 เด็กชายศักดิ์ทนง   ศรีระวงศ์ 203 ม.1 บ.ถ้ำเต่า ซ. ถ. ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
6952 นายศักดิ์ทอง   ทองเสงี่ยม - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคู้ฝั่งเหนือ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530กำลังดำเนินการ 
6953 เด็กชายศักดิ์ศร   บุญประกอบ 47 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140080-1459671 กำลังดำเนินการ 
6954 นายศักดิ์สกล   มุงธิราช 88 ม.8 บ.ตำแย ซ. ถ. ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
6955 เด็กชายศักรินทร์   ชูจำ 58 ม.2 บ.บ้านคลองห้วยบ่า ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120087-3931145 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6956 เด็กชายศักรินทร์   ชูมี 341/41 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10400กำลังดำเนินการ 
6957 นายศักรินทร์   พรหมศรี 49 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
6958 นายศักรินทร์   สนละ 108/1 ม.7 บ. - ซ. - ถ. - ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310081-3688075 074-385042 กำลังดำเนินการ 
6959 นายศักรินทร์   เฉลิมวงศ์ 32 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 903100869659300 074-385042 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6960 เด็กหญิงศันสนีย์   ตันปิน 84 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 00000กำลังดำเนินการ 
6961 เด็กชายศานิตย์   จันทป 36 ม.5 บ.มะเขือ ซ.- ถ.- ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
6962 เด็กหญิงศิขรินธาร   ขาวคง 67/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140กำลังดำเนินการ 
6963 เด็กชายศิรวิชญ์   ชัยบุตร 1213/93 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310091-835-8084 กำลังดำเนินการ 
6964 เด็กชายศิรวิทย์   สูบโคกสูง 356 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
6965 เด็กชายศิรสิทธิ์   คุ้มสุวรรณ 46 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 841600908142026 กำลังดำเนินการ 
6966 นายศิระ   ดิษฐหาร 6005/24 ม. บ. ซ. ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.แขวงดินแดง อ.เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400  กำลังดำเนินการ 
6967 เด็กหญิงศิริกานต์   จันทร์เพชร 19/72 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
6968 นายศิริชัย   ธรรมบุตร 52/4 ม.2 บ.ป่าเว ซ.- ถ.- ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 841100909314993 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
6969 เด็กชายศิริชัย   เขียวโน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
6970 เด็กหญิงศิริญญา   ต๊ะนา 2 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200930383382  กำลังดำเนินการ 
6971 นางสาวศิริญากรณ์   ชุมทอก 15/66 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250  กำลังดำเนินการ 
6972 นางสาวศิริญาภรณ์   สมจิตร 133 ม.11 บ.บ้านบ่อหิน ซ.- ถ.- ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300887083173 กำลังดำเนินการ 
6973 นายศิริธรรมรัตน์   พรหมศรี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260  กำลังดำเนินการ 
6974 เด็กหญิงศิรินญา   หมีดหรน 172 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000081-7988832 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
6975 นางสาวศิรินทิพย์   แคล้นอินทร์ 71/611 ม.3 บ.- ซ.- ถ.เลียบวารี ต.โคกแฝด อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396