รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
676 เด็กหญิงพิมพิศา   ทองแกมแก้ว 105 ม.1 บ.ท่าชะมวง ซ.- ถ.- ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
677 เด็กหญิงพิมพ์จันทร์   ลาสาด 392 ม.4 บ.บ้านตะโล๊ะใส ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91110087-5160756 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
678 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   มหามิตร 72/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110กำลังดำเนินการ 
679 เด็กหญิงพิมลฑา   นุ่มนวล 53/1 ม.3 บ.ทุ่งดินลุ่ม ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120096-8879386 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
680 เด็กหญิงพิราภรณ์   ศิริคำ 499 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000099-4628895 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
681 เด็กชายพิเชษฐ   เมืองขำ 9/1 ม.3 บ.ปากคู ซ. ถ. ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  กำลังดำเนินการ 
682 เด็กชายพีรวัส   สีสนาม 17/2 ม.5 บ.ดงจิก ซ. ถ. ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 221400861560962  กำลังดำเนินการ 
683 เด็กชายพีรศักดิ์   แซ่เติ๋น 51 ม.11 บ.สามเหลี่ยม ซ.- ถ.- ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง 52110กำลังดำเนินการ 
684 เด็กชายพีระพัฒน์   ดิษฐาน 190/34 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
685 เด็กหญิงพุทธชาติ   เนื่องขันตี 105 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
686 เด็กชายพุทธนันท์   ราษี 2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150กำลังดำเนินการ 
687 เด็กชายฟัตฮีย์   มะ 96 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 961100936862874 กำลังดำเนินการ 
688 เด็กชายฟัยรูช   แลต๋อง 24/1 ม.4 บ.บ้านวังตง ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120085-1400832 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
689 เด็กหญิงฟาตีมา   รัสมาน 56 ม.- บ.- ซ.- ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 9500008-3183-6224 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
690 เด็กชายฟารฮานคาน   กาหลง 87 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
691 เด็กชายฟารุส   สู่สม 56/1 ม.2 บ.บ้านราไวใต้ ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
692 เด็กหญิงฟาอีซ๊ะ   ปาเนาะ 117 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
693 เด็กชายฟิตรี   ขุนเศษ 171 ม.4 บ.บ้านตะโล๊ะใส ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
694 เด็กชายฟิตรี   หมาดปูเต๊ะ 76 ม.13 บ.ริมห้วย ซ.- ถ.- ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 911400980342419 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
695 เด็กหญิงฟิรดาวร์   ตายาลา 53 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
696 เด็กหญิงฟิรดาวส์   กองเป็ง 20/8 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000854271782 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
697 นางสาวฟีฎา   จิเหม 1058 ม.3 บ.บ้านควน ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
698 เด็กชายฟุรกอน   การ์เด 43 ม.- บ.- ซ.- ถ.ภิทักษ์ธานี ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120080-8671211 กำลังดำเนินการ 
699 เด็กหญิงฟ้าใส   แซ่ว่าง 55 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000กำลังดำเนินการ 
700 เด็กหญิงภคพร   คำแก้ว 35 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396