รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7001 เด็กชายศุภชัย   เอี่ยมรักษา 6/6 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
7002 เด็กชายศุภชัย   ศิลป์ประคอง 75/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
7003 เด็กชายศุภชัย   กรีสอนคม 226 ม.16 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7004 นายศุภชัย   นามป่องแก 22 ม.4 บ.บ้านโคกก่อง ซ. ถ. ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7005 นายศุภณัฐ   ธาตุอินจันทร์ 69 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200853446419 กำลังดำเนินการ 
7006 เด็กชายศุภณัฐ   นิตย์มณี 2113/14 ม.- บ.- ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100891990492 029332715 กำลังดำเนินการ 
7007 เด็กชายศุภณัฐ   ศรีปทุม - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
7008 เด็กชายศุภณัฐ   เพ็ชรศรี 84 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 90260  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7009 เด็กชายศุภณัฐ   วงค์สุวรรณ 55/74 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 102800802774681 กำลังดำเนินการ 
7010 เด็กชายศุภณัฐ   บุญแนบ 32 ม.12 บ.นิคมชานุมานแปลง7 ซ. ถ. ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100862307765  กำลังดำเนินการ 
7011 เด็กชายศุภณัฐ   ชะนา 104 ม.6 บ. - ซ. - ถ. - ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000087-9699470 074 – 320771 กำลังดำเนินการ 
7012 เด็กหญิงศุภธัญญา   เกิดแพ 10/5 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7013 นางสาวศุภธิดา   ศิริธรรม 85/3 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 210000966944598  กำลังดำเนินการ 
7014 เด็กชายศุภนัฐ   มาบิดา 201 ม.10 บ.ซับมงคง ซ. ถ. ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 221400625386430  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7015 เด็กหญิงศุภนิดา   สายพันธ์ 77/532 หมู ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230086-7541241  กำลังดำเนินการ 
7016 เด็กหญิงศุภรัตน์   สุกใส 82 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130084-3005814 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7017 เด็กชายศุภราช   สมศรี 327/85 ม.- บ.- ซ.สรณคมน์ 10 ถ.สรณคมน์ ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210  กำลังดำเนินการ 
7018 เด็กหญิงศุภลักษณ์   จันทรางกูล 9/445 ม.- บ. ซ.ซ.ทรัพย์เจริญ ถ. เลียบวารี ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300814453639  กำลังดำเนินการ 
7019 นางสาวศุภลักษณ์   ศรีพรม 24 ม.6 บ.ดอนม่วง ซ. ถ. ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
7020 เด็กชายศุภวัฒน์   พุทธลา 216 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7021 เด็กชายศุภวิชญ์   วิทยาโรจน์วงศ์ 22/83 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ 24 ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400812474250 กำลังดำเนินการ 
7022 เด็กชายศุภวิชญ์   โสประดิษฐ์ 48/502 ม.4 บ.- ซ.เสรีไทย 41 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400967874407 กำลังดำเนินการ 
7023 นายศุภวิชญ์   บุญทรง 124 ม.8 บ.โพนงาม ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
7024 เด็กหญิงศุภษา   โพธิ์ใบ 8/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7025 เด็กชายศุภสัณห์   อ่วมอ่าม 58 ม.14 บ.ท่ากระพี้ ซ. ถ. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394