รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7026 เด็กชายสหรัฐ   บุญช่วย 62/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000895463062 กำลังดำเนินการ 
7027 นายสหรัฐ   อินหอม 219 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
7028 เด็กชายสหรัฐ   สิทธิรักษ์ 12 ม.5 บ.บ้านคลองยา ซ.- ถ.- ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110กำลังดำเนินการ 
7029 นายสหรัฐ   เเสนนาม 131 ม.2 บ.ิจิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
7030 นายสหรัฐ   ศรีบุญเรือง 37/45 ม.3 บ.- ซ. - ถ.สงขลา_นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 9000008-7145-4312 กำลังดำเนินการ 
7031 เด็กชายสหรัฐ   สิทธิรักษ์ 12 ม.5 บ.บ้านเขาแก้ว ซ. ถ. ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110  กำลังดำเนินการ 
7032 เด็กชายสหรัตน์   ศรีษะเกษ 76 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
7033 เด็กชายสหฤทธิ์   เหลาสิทธิ์ 13 ม.5 บ.พังโคน ซ. ถ. ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160กำลังดำเนินการ 
7034 นายสหวรรษ   กันธิยะ 47/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000807933891 กำลังดำเนินการ 
7035 เด็กชายสหัสวรรษ   สุนันต๊ะ 10/5 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
7036 นายสหัสวรรษ   ปานทอง 35/8 ม.11 บ. ซ. ถ. ต.แขวงคลองสิบ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530 0894998375  กำลังดำเนินการ 
7037 นายสหัสวรรษ   กาละบุตร 6/33 ม. ห บ.กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ/- ซ.- ถ.- ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530กำลังดำเนินการ 
7038 นายสหัสวรรษ   วุฒิเสน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
7039 นายสหัสวรรษ   บุญมา 35/8 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกอก อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ 361300867245738 กำลังดำเนินการ 
7040 เด็กชายสหัสวรรษ   สุขเจริญ 19 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000กำลังดำเนินการ 
7041 นายสะดวก   คำพรมมา - ม.- บ.- ซ.- ถ.-- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000กำลังดำเนินการ 
7042 นายสักริยา   เดชอรัญ 189 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7043 นายสังข์พงศ์   มานุช 20 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100852921448 กำลังดำเนินการ 
7044 นายสัชฌุกร   บิลเหล็ม 168 ม.- บ.- ซ.- ถ.ป้อม ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7045 เด็กชายสัณหภาส   ศรน้อย 121 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
7046 นางสาวสัตตาภรณ์   พงษ์ประเสริฐ 238/87 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.นครสวรรค์ 60000กำลังดำเนินการ 
7047 เด็กชายสัทชัย   คำเภา 142 ม.10 บ.ดงบัง ซ. ถ. ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  กำลังดำเนินการ 
7048 นายสันดุษิต   โต๊ะหวัง 192 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150กำลังดำเนินการ 
7049 สามเณรสันติ   นางาม 203 ม.1 บ.หนองกุงใหญ่ ซ. ถ. ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40000  กำลังดำเนินการ 
7050 เด็กชายสันติ   มุ่งกิจ 126 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388