รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7051 นายสรวิศ   สิงหโชติ 234/3 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7052 เด็กชายสรศักดิ์   ทองน้อย 29/22 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200849770988 กำลังดำเนินการ 
7053 นายสรศักดิ์   รุ่งสว่าง 10/9 ม.12 บ.ประดาหนองแหน ซ. ถ. ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
7054 นายสรศักดิ์   ลิ้มกุล 30 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000กำลังดำเนินการ 
7055 เด็กหญิงสรัญญา   สมีเพชร 15/5 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170  กำลังดำเนินการ 
7056 นางสาวสรัลพร   เอี่ยมบางยุง 80/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7057 เด็กชายสรายุทธ   สมนาม 1 ม.8 บ.- ซ.ริมคลองอ้อ ถ.- ต.แขวงท่าข้าม อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150  กำลังดำเนินการ 
7058 เด็กชายสรายุทธ   พานะ 120 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7059 เด็กชายสรายุทธ์   ขวัญเมือง 108/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
7060 เด็กชายสรายุทธ์   โจมชู 204 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91110  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7061 เด็กชายสราวุฒิ   เต้งชู 160/18 ม.6 บ.ลำปลอก ซ.- ถ.- ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
7062 เด็กชายสราวุฒิ   รูปคม 12 ม.14 บ.บ้านเหล่า ซ. ถ. ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 481500982163587  กำลังดำเนินการ 
7063 เด็กชายสราวุฒิ   แก้วล้อม 99/2 ม.2 บ.พระโกฏิ ซ.- ถ.- ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
7064 สามเณรสราวุธ   พยังเค 89/6 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240กำลังดำเนินการ 
7065 เด็กชายสราวุธ   โพธิจักร์ 28/7 ม.- บ.- ซ.จันทน์18/7 ถ.จันทน์ ต.แขวงทุ่งวัดดอน อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120097-3454876  กำลังดำเนินการ 
7066 นายสราวุธ   ยศรุ่งเรือง 19/22 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230  กำลังดำเนินการ 
7067 สามเณรสราวุธ   จันภูงาม 53 ม.12 บ.โนนทองหลวง ซ. ถ. ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220  กำลังดำเนินการ 
7068 เด็กชายสราวุธ   กุจพันธ์ 81 ม.6 บ.บ้านโพธิ์ออก ซ. ถ. ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
7069 เด็กชายสราวุธ   โพนเงิน 20 ม.2 บ.- ซ.แม่เหมือน ถ.ท่าข่อย ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000823341642  กำลังดำเนินการ 
7070 เด็กชายสราวุธ   ทองสะอาด 12 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000861292900 กำลังดำเนินการ 
7071 เด็กหญิงสริญญา   มะโนศรี 70 ม.2 บ.พระโกฏิ ซ.- ถ.- ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
7072 เด็กหญิงสริดา   โส๊ะเล็น 264/92 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350กำลังดำเนินการ 
7073 เด็กหญิงสลิลทิพย์   พลวัฒน์ 78/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
7074 เด็กหญิงสวรส   โพธิ 439 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110กำลังดำเนินการ 
7075 เด็กชายสวิช   พะนิจรัมย์ 79/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391