รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7051 เด็กชายสิทธิพล   เกิดมงคล 204 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100939095475  กำลังดำเนินการ 
7052 เด็กชายสิทธิพล   รักวิเศษ 75 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410กำลังดำเนินการ 
7053 เด็กชายสิทธิพันธ์   ศรีคำ 58 ม.3 บ.ตากแดด ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130084-7238130 กำลังดำเนินการ 
7054 นายสิทธิศักดิ์   หาญเสมอ 37 ม.4 บ.บ้านอิงดอย ซ.- ถ.คลองน้ำแดง ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140  กำลังดำเนินการ 
7055 นายสิทธิศักดิ์   ใจดี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.ระยอง 21110085-6982162 กำลังดำเนินการ 
7056 เด็กชายสิทธิศักดิ์   สิงห์ธรรม 171 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
7057 เด็กชายสิทธิศักดิ์   อุรามา 280 ม.8 บ.นาพญา ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110ข กำลังดำเนินการ 
7058 เด็กชายสิทธิเดช   วงศ์เสนา 10 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
7059 เด็กชายสิทธิโชค   ธูปขำ 17 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 621400917374824 0917374824 กำลังดำเนินการ 
7060 นายสิทธิโชค   ช้างเยาว์ 4 ม.- บ.- ซ.- ถ.รามอินทรา ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220  กำลังดำเนินการ 
7061 เด็กชายสิทธฺชัย   ภัควันต์ 51 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
7062 เด็กชายสินธนา   ศรีสง่า 8/66 ม.5 บ.- ซ.วัดเวฬุวนาราม13/1 ถ.สรงประภา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100852129075 กำลังดำเนินการ 
7063 เด็กหญิงสินีนาถ   ทองลอย 99 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 171200915947975 กำลังดำเนินการ 
7064 นายสิปปกร   การะเวก 78/196 ม.5 บ.- ซ.6 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 111100869818085 กำลังดำเนินการ 
7065 เด็กชายสิรดนัย   อภิชาตอุดม 30/433 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400818515694 กำลังดำเนินการ 
7066 เด็กชายสิรภพ   สมุหเสนีโต 261/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
7067 เด็กชายสิรวิชญ์   มานิต 113 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
7068 เด็กหญิงสิราวรรณ   วิเชียร 84 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10320กำลังดำเนินการ 
7069 นางสาวสิริกร   สรรเพชร 188 ม.3 บ.- ซ. ถ.- ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7070 เด็กหญิงสิริธร   เพ็งภูงา - ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130กำลังดำเนินการ 
7071 นางสาวสิรินภา   หมั่นงาน 135/1 ม.2 บ.โป่ง ซ.- ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900918490744  กำลังดำเนินการ 
7072 เด็กหญิงสิรินรัตน์   วุ่นแสง 25/41 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ 6 ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400944176222  กำลังดำเนินการ 
7073 นางสาวสิรินันทา   อินทร์เมือง 6/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220083-6501512 กำลังดำเนินการ 
7074 นางสาวสิริพร   มณีพันธ์ 36 ม.8 บ.แปลงไผ่ ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
7075 เด็กหญิงสิริพร   จันทร์ทอง 11/15 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386