รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7051 นางสาวสนธยา   สิริฮัน 24 ม.7 บ.เกาะหลีเปะ ซ. ถ. ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  กำลังดำเนินการ 
7052 เด็กชายสนธยา   แก้วคูวงษ์ 41 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
7053 นายสนธยา   ยตะโคตร 25 ม.1 บ.หนองหอยคำอ้อม ซ. ถ. ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130  กำลังดำเนินการ 
7054 นายสนธยา   ชนะชัย 45 ม.4 บ.ยางโยภาพ ซ. ถ. ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
7055 เด็กชายสนันต์   ชูโชติ 162 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000กำลังดำเนินการ 
7056 นางสาวสภาภรณ์   มะทุเสน 550 ม.- บ.- ซ.สามแยกเตาปูน-บางโพ ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7057 สามเณรสมชัย   ลีลาพัฒนาคีรี 45 ม.15 บ.เคลอะเดคี ซ. ถ. ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150  กำลังดำเนินการ 
7058 นายสมชาย   มโนรา 129 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7059 เด็กชายสมชาย   มณีรัตน์ 56 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7060 นายสมชาย   โสระเวช 6 ม.12 บ.หนองลุมพุก ซ.- ถ.- ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110  กำลังดำเนินการ 
7061 เด็กชายสมชาย   อินทพล 48/114 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7062 เด็กชายสมนึก   พงษ์หวาน 313 ม.8 บ.เขาวัวพลัด ซ. ถ. ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140  กำลังดำเนินการ 
7063 เด็กชายสมบูรณ์   ระเนิด 24 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
7064 นายสมประสงค์   อุทิศ 281/30 ม.- บ.- ซ.- ถ.เตชะวณิช ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7065 เด็กชายสมประสงค์    วงษ์ยีเมาะ 9/2 ม.หม บ.- ซ.- ถ.มิตรไมตรี ต.แขวงคู้ฝั่งเหนือ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300896021849 029896230 กำลังดำเนินการ 
7066 สามเณรสมพงษ์   กิณรีวงศ์ 118 ม.4 บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140  กำลังดำเนินการ 
7067 เด็กชายสมพงษ์   เสนาทิพย์ 138 ม.3 บ.บ้านดอนกลอย ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
7068 นายสมพงษ์   ต้นวงษ์ 2 ม.6 บ.โนนตาวาง ซ. ถ. ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 371800811043540  กำลังดำเนินการ 
7069 เด็กชายสมพร   สมเพราะ 145/4 ม.- บ.- ซ.นาคบำรุง ถ.บำรุงเมือง ต.แขวงคลองมหานาค อ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100  กำลังดำเนินการ 
7070 นางสมพร   ชาดา 19 ม.3 บ.บ้านกกส้มโฮง ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
7071 เด็กชายสมพร   อุทิตสาร 115 ม.11 บ.โคกก่องนคร ซ. ถ. ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 370000833812547 0833812547 กำลังดำเนินการ 
7072 เด็กชายสมยศ   ภูเวียนวงศ์ 233 ม.3 บ.คำบิดโคกโพนยาง ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 4715008600456752  กำลังดำเนินการ 
7073 เด็กชายสมยศ   บัวลอย 135 ม.9 บ.หนองแปน ซ. ถ. ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
7074 สามเณรสมรักษ์   ไต่ตาม 56 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7075 เด็กชายสมรักษ์   บุญมานันท์ 191 ม.7 บ.บ้านโพนงาม ซ. ถ. ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394