รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7151 สามเณรสันติ   นางาม 203 ม.1 บ.หนองกุงใหญ่ ซ. ถ. ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40000  กำลังดำเนินการ 
7152 เด็กชายสันติ   มุ่งกิจ 126 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110กำลังดำเนินการ 
7153 เด็กชายสันติ   สอนสิริ 42 ม.18 บ.โนนสวาง ซ. ถ. ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  กำลังดำเนินการ 
7154 เด็กชายสันติ   สุยสุทธิ์ 83/1 ม.7 บ.กระดังงา ซ. ถ. ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7155 เด็กชายสันติภาพ   พิบูลย์สวัสดิ์ 10 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000825459740 กำลังดำเนินการ 
7156 เด็กชายสันติภาพ   โสรัจ 288 ม.11 บ.บ้านหนองโพน ซ.- ถ.- ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
7157 เด็กชายสันติสุุข   จิตเจือ 186 ม.3 บ.- ซ.- ถ.หนองขาม ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000822440253 กำลังดำเนินการ 
7158 เด็กชายสาคร   นามประมา 191 ม.12 บ.หนองกุง ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
7159 นายสาคร   จันทสิงห์ 24 ม.9 บ.ยาง ซ. ถ. ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
7160 เด็กชายสาติน์   สุนทรารักษ์ 59/1 ม.- บ.- ซ.32 ถ.สุขาภิบาล5 ต.แขวงออเงิน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220  กำลังดำเนินการ 
7161 เด็กหญิงสาธิดา   คำมี 40/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  กำลังดำเนินการ 
7162 เด็กชายสายชล   ลาสา 139 ม.5 บ.บ้านดง ซ. ถ. ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160กำลังดำเนินการ 
7163 เด็กหญิงสายธารทิพย์   เต๋จา 82/1 ม.19 บ.วังใหม่ ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000872898504 กำลังดำเนินการ 
7164 นางสาวสายน้ำผึ้ง   ประสมวังทรัพย์ - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
7165 เด็กหญิงสายสุณีย์   เหมศิริ 28 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง176 ถ.- ต.แขวงมีนบุรี อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 105100876824204 029164852 กำลังดำเนินการ 
7166 เด็กหญิงสายสุดา   ไสสอาด 111 ม.9 บ.ปล้องทองพัฒนา ซ. ถ. ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000  กำลังดำเนินการ 
7167 เด็กชายสารัช   อิสลาม 773/80 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100818189802 026916852 กำลังดำเนินการ 
7168 นายสารินทร์   สังข์โฉม 259 ม.12 บ.บ้านโป่งเจริญ ซ. ถ. ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160  กำลังดำเนินการ 
7169 เด็กชายสาลีมีน   สุมาตรา 283 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7170 เด็กหญิงสาวิตรี   คำภีระ 269 ม.10 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต. อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140กำลังดำเนินการ 
7171 นางสาวสาวิตรี   อ่องลา 156/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ. ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7172 เด็กหญิงสาวิตรี   ปิยาเหล ุ63 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150กำลังดำเนินการ 
7173 เด็กชายสาโรช   เอื้อกิจ 109 ม.6 บ.บ้านหนองโนสวนโคก ซ. ถ. ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900868740684  กำลังดำเนินการ 
7174 นายสำราญ   สามิภักดิ์ 24/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110กำลังดำเนินการ 
7175 เด็กชายสำราญชัย   คำคุณเมือง 113 ม.2 บ.ตาลเดี่ยว ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394