รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7176 เด็กชายสิทธิชัย   สหาวุธ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210กำลังดำเนินการ 
7177 นายสิทธิชัย   เกิดนิล 91/5 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000กำลังดำเนินการ 
7178 นายสิทธิชัย   บรรจง 50 ม.9 บ.หนองสามขา ซ. ถ. ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
7179 นายสิทธิชัย   ฮาดสูง 47 ม.6 บ.โนนสะอาด ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
7180 เด็กชายสิทธิชัย   นาคปนคำ 133 ม.6 บ.บ้านหนองหิน ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7181 เด็กชายสิทธิชัย   ร่มสิน 197 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7182 นายสิทธิชัย   ตลอดพงษ์ 66 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
7183 เด็กชายสิทธิชัย   เนินพรหม 284 ม.3 บ.บ้านบางหิน ซ.- ถ.- ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ. ระนอง 851200630836781 -- เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7184 เด็กชายสิทธิชัย   พัดอุ่น 19/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7185 นายสิทธิชัย   ศรีสุข 1 ม.1 บ.จิกเทิง ซ.- ถ.- ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
7186 เด็กชายสิทธิชัย   กัปโก 11 ม.4 บ.หิน ซ.- ถ.- ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 390000983381705 กำลังดำเนินการ 
7187 เด็กชายสิทธิชัย   สุคำภา 67 ม.11 บ.บางทรายน้อย ซ.- ถ.- ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150กำลังดำเนินการ 
7188 เด็กชายสิทธินันท์   ดำริง 91/5 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
7189 นายสิทธิพงศ์   เนียมทอง 14 ม.- บ.- ซ.สบายใจ ถ.สุทธิสาร ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100841185119 กำลังดำเนินการ 
7190 เด็กชายสิทธิพงศ์   กระต่ายทอง 23/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170  กำลังดำเนินการ 
7191 นายสิทธิพงศ์   รัตนอุไร 18/4 ม.1 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7192 เด็กชายสิทธิพร   พรหมศรีแก้ว 113 ม.12 บ.บ้านห้วยโศก ซ. ถ. ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  กำลังดำเนินการ 
7193 นายสิทธิพร   จุตะโน 20 ม.13 บ.คำปู่ตา ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
7194 นายสิทธิพร   ทองบุญธาตุ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
7195 เด็กชายสิทธิพล   โล่ห์คำ 61/3 ม.2 บ.กะปู ซ.- ถ.- ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 321500879562315  กำลังดำเนินการ 
7196 เด็กชายสิทธิพล   เกิดมงคล 204 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100939095475  กำลังดำเนินการ 
7197 เด็กชายสิทธิพล   รักวิเศษ 75 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410กำลังดำเนินการ 
7198 เด็กชายสิทธิพันธ์   ศรีคำ 58 ม.3 บ.ตากแดด ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130084-7238130 กำลังดำเนินการ 
7199 นายสิทธิศักดิ์   หาญเสมอ 37 ม.4 บ.บ้านอิงดอย ซ.- ถ.คลองน้ำแดง ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140  กำลังดำเนินการ 
7200 นายสิทธิศักดิ์   ใจดี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.ระยอง 21110085-6982162 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394