รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
701 เด็กชายภัทรพงษ์   พรหมสอน 5/1 ม.5 บ.บางหลา ซ.- ถ.- ต.บางชนะ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
702 เด็กชายภัทรพล   พวงทอง 82/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120กำลังดำเนินการ 
703 เด็กชายภัทรภณ   น้ำเพชร 169/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150กำลังดำเนินการ 
704 เด็กหญิงภัทรวรินทร์   ยามอย 137 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190กำลังดำเนินการ 
705 เด็กหญิงภัทรศยา   วงค์ตะวัน 17/34 ม.- บ.- ซ.- ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 830000899996977 กำลังดำเนินการ 
706 เด็กหญิงภัทรศยา   สีตา 80 ม.8 บ.บุเปือย ซ. ถ. ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
707 เด็กหญิงภัทราวรรณ   วงษ์ล่าม 102 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
708 เด็กหญิงภัทร์พิชชา   รุ่งเรือง 447 ม.- บ.- ซ.พิบูลอุปภัมภ์ ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310088-8379092 กำลังดำเนินการ 
709 เด็กชายภัสกรณ์   โพติยะ 152 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
710 เด็กชายภาคิน   ชื่นชม 567 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000081-2081628  กำลังดำเนินการ 
711 นายภาณุพงศ์   สุวรรณมณี 54 ม.9 บ.บ้านหนองหอยโข่ง ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
712 เด็กชายภาณุพงศ์   ทองเกิด 65/6 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140  กำลังดำเนินการ 
713 เด็กชายภาณุพงศ์   แพงสุภา 382 ม.8 บ.จรัสพัฒนา ซ. ถ. ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 322300937373659  กำลังดำเนินการ 
714 เด็กชายภาณุวัฒน์   คำสงาม 46 ม.12 บ.ตาโมมพัฒนา ซ.- ถ.- ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
715 เด็กชายภานุพงศ์   บุญชด 1/9 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 กำลังดำเนินการ 
716 นางสาวภานุมาศ   ภูสะอาด 192/10 ม.- บ.- ซ.ราชวิถี18 ถ.- ต.แขวงถนนพญาไท อ.เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400  กำลังดำเนินการ 
717 เด็กชายภานุวัฒน์   ไชยยนต์ 182/1 ม.10 บ.ธารปลิว ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120093-6816249 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
718 นายภานุวัฒน์   คงทอง 186 ม.7 บ.บ้านโกตา ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
719 เด็กชายภานุวัฒน์   ไชยชาญยุทธ์ 131 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000087-7968763 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
720 เด็กหญิงภาวิณี   ปิ่นสุภา 21/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
721 นางสาวภาวิณี   เมืองน้อย 33 ม.8 บ.ท่าเสา ซ.- ถ.- ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110กำลังดำเนินการ 
722 นายภีรพล   จันทร์ลิหมัด 110 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
723 เด็กชายภีรภัทร์   สุทธศิลป์ 75 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210กำลังดำเนินการ 
724 เด็กชายภุชงค์   บัวทอง 32 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
725 เด็กชายภูตะวัน   เบญจพรม 52/5 ม.4 บ.แหลมผี ซ.- ถ.- ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394