รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7276 เด็กหญิงสิริวรรณ   ภักดี 2/49 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว47 ถ.- ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10210084349892 กำลังดำเนินการ 
7277 เด็กหญิงสิริวรรณ   คงแก้ว 84 ม.7 บ.หนองแกยาว ซ. ถ. ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240  กำลังดำเนินการ 
7278 นางสาวสิริวิภา   เพชรบุบผา 74 ม.- บ.- ซ.ริมทางรถไฟ ถ.- ต.แขวงบางยี่เรือ อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600กำลังดำเนินการ 
7279 เด็กหญิงสิริวิมล   มงคลหว้า 19 ม.3 บ.ตากแดด ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130081-2714314 กำลังดำเนินการ 
7280 เด็กหญิงสุกัญญา   ปราดเปรียว 51 ม.5 บ.หนองจอก ซ. ถ. ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7281 เด็กหญิงสุกัญญา   โต๊ะลาวัล 288 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7282 นางสาวสุกัญญา   เอียดทองใส 7/2 ม.2 บ.คูหา ซ.- ถ.- ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7283 เด็กหญิงสุกัญญา   ชนะพาล 26/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
7284 เด็กหญิงสุกัญญา   เนื่องอุทัย 161 ม.1 บ.สระกระโจม ซ. ถ. ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250  กำลังดำเนินการ 
7285 เด็กหญิงสุกัญญา   คงมาก 154 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
7286 เด็กหญิงสุกัญญา   วังทอง 59 ม.1 บ.บ้านนา ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ. ระนอง 85120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7287 นางสาวสุกัญญา   ภูมลา 177 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000851725318 กำลังดำเนินการ 
7288 เด็กหญิงสุกัญญา   ประพันธ์ 11 ม.6 บ.บ้านนาเกา ซ.- ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000กำลังดำเนินการ 
7289 เด็กหญิงสุกัญญา   ไตรโยธี 41 ม.9 บ.บ้านบะหว้า ซ.- ถ.- ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
7290 เด็กหญิงสุกัญญา   พรทิพย์ 245 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 92170กำลังดำเนินการ 
7291 นายสุกัลย์   อารีย์เอื้อ 14/100/1 ม.7 บ.เฟื่องฟ้า ซ.- ถ.- ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7292 เด็กหญิงสุการดา   ศรีวิจิตร 127 ม.7 บ.กรุงหยัน ซ. ถ. ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240  กำลังดำเนินการ 
7293 นายสุขนิรันดร์   ชาวเมือง 109/942 ม.1 บ.- ซ.- ถ.ปทุมธานี-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 101200817704121 กำลังดำเนินการ 
7294 เด็กหญิงสุขิตา   จับเทียน 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
7295 เด็กชายสุขเกษม   ลัม 62/40 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา ถ.รามอินทรา ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200878168296 กำลังดำเนินการ 
7296 นายสุขเขษม   ทัดไพร 88/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160กำลังดำเนินการ 
7297 นางสาวสุคนิตา   มาลีพรหมณ์ 290/7 ม.- บ.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
7298 นางสาวสุจิตตรา   น้อยหมื่น 100 ม.8 บ.คำน้อย ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280  กำลังดำเนินการ 
7299 นางสาวสุจิตรา   เรืองรื่น 238 ม.- บ.- ซ.ราชทรัพย์21 ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7300 นางสาวสุจิตรา   จันทะสิทธิ์ 204 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396