รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7276 นางสาวสุทธิตา   ต้นจันทร์ 142 ม.12 บ.บ้านโป่งเจริญ ซ. ถ. ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160  กำลังดำเนินการ 
7277 นายสุทธินันท์   เหง้าสุวรรณ์ 25 ม.2 บ.อากาศ ซ.- ถ.- ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
7278 เด็กชายสุทธินัย   เมืองพราม 98 ม.15 บ.หนองฮางน้อย ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
7279 เด็กหญิงสุทธินี   สำราญกาย 399/1 ม.4 บ.- ซ.สวนผาสุข ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 701100922965548  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
7280 เด็กชายสุทธิพงศ์   กล่ำเงิน 22/6 ม.5 บ.ทุ่งบุหลัง ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7281 สามเณรสุทธิพงศ์   บุญทศ 537 ม.1 บ.วังเจ้า ซ. ถ. ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000  กำลังดำเนินการ 
7282 นายสุทธิพงศ์   พาพานทาง 2 ม.8 บ.บ้านเมืองเก่า ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
7283 นายสุทธิพงษ์   ยศปัน 65 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 502400918524092  กำลังดำเนินการ 
7284 เด็กชายสุทธิพงษ์   สัมมาชิต 14/5 ม.- บ.- ซ.วัชรพล12 ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 102200859010655 กำลังดำเนินการ 
7285 เด็กชายสุทธิพงษ์   บูรพา 40/6 ม. ม บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530089-8570-615 กำลังดำเนินการ 
7286 เด็กชายสุทธิพงษ์    บุญกระพือ  86 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000กำลังดำเนินการ 
7287 เด็กชายสุทธิพงษ์   พิสนุแสง 108 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
7288 เด็กชายสุทธิพงษ์   ข้ามประเทศ 201 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7289 เด็กชายสุทธิพงษ์   ปทุมสูตร 32 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130กำลังดำเนินการ 
7290 นางสาวสุทธิรักษ์   พุ่มพนม 463 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130กำลังดำเนินการ 
7291 นายสุทธิศักดิ์   สายทอง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
7292 นายสุทธิเกียรติ   ฟูเอื้อง 14 ม.- บ.- ซ.6 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000913083768  กำลังดำเนินการ 
7293 เด็กชายสุทัศน์   ดวงคำ 916/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190  กำลังดำเนินการ 
7294 นางสาวสุธาทิพย์   เชื้อปุย 74/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 160000875067472  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
7295 เด็กหญิงสุธาทิพย์   สุขเจริญ 62/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190กำลังดำเนินการ 
7296 นางสาวสุธาทิพย์   มีลือ 60 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
7297 นางสาวสุธาลักษณ์   โป้ซู้ 43/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
7298 เด็กหญิงสุธาวัลย์   ประตูแก้ว 38 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา5 แยก 58 ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
7299 เด็กชายสุธาวี   สวาหลัง 330 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7300 เด็กหญิงสุธาศิณี   เยี้อนประยงค์ 26 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 92110กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392