รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7301 เด็กหญิงสุจินธร   ต้นสอน 136/5 ม.- บ.- ซ.- ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
7302 เด็กหญิงสุจิรา   พ่อขันชาย - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160  กำลังดำเนินการ 
7303 เด็กหญิงสุจีรา   ยาสาไชย 29 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
7304 เด็กชายสุชน   โพธิ์เหมือน 79/3 ม.6 บ.ทุ่งขมิ้น ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120099-3092315 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7305 เด็กหญิงสุชัญญา   พระครอง 225 ม.3 บ.เหล่าหลวง ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 382200869881729 กำลังดำเนินการ 
7306 เด็กหญิงสุชัญญา   นวลสุวรรณ์ 108/170 ม.- บ.- ซ.- ถ.ราษฎร์พัฒนา ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 102400898178757 029899094 กำลังดำเนินการ 
7307 นางสาวสุชาดา   สามทอง 55/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้าหวี อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
7308 เด็กชายสุชาติ   สำรวมรัมย์ 3 ม.10 บ.อาสอน ซ.- ถ.- ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150089-9416151 กำลังดำเนินการ 
7309 เด็กหญิงสุชานาถ   ตะพัง 304 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7310 เด็กหญิงสุชานุช   คูหาเพ็ชร 413 ม.- บ.- ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ถ.- ต.แขวงบางยี่เรือ อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7311 เด็กหญิงสุชานุช   ทองศิริ 31/39 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุคนะสวัสดิ์ ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 103100832254482 กำลังดำเนินการ 
7312 นางสาวสุชาวดี   ขุนเนียม 349/3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7313 เด็กหญิงสุชาวดี   มิสงอน 137 ม.11 บ.นาดอกไม้ ซ.- ถ.- ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160กำลังดำเนินการ 
7314 นางสาวสุญาณี   วงค์อามาตย์ 70 ม.13 บ.บ้านนิรมัย ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
7315 นางสาวสุฑามาส   กี่บุตร 37 ม.4 บ.บ้านเขาดิน ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
7316 เด็กหญิงสุฑาสินี   ศรีสัตย์ 17 ม.15 บ.โนนสัง ซ. ถ. ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 
7317 เด็กหญิงสุณัฐชา   ยะภักดี 53 ม.3 บ.บ้านข่า ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150กำลังดำเนินการ 
7318 เด็กชายสุดที่รัก   พรมชาติ 2/255 ม.- บ.- ซ.ชุมชนหัวโค้ง 2 ถ.อาจณรงค์ ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10110 กำลังดำเนินการ 
7319 เด็กชายสุดสาคร   นาโพธิ์ตอง 164 ม.6 บ.เหล่า ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
7320 นางสาวสุดา   เบญญาภาพันธ์ 52 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
7321 เด็กหญิงสุดาพร   หมอติน 88 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว101 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400929202131 กำลังดำเนินการ 
7322 นางสาวสุดารัตน์   ชูจิตต์ 479 ม.- บ.- ซ.- ถ.เขมาเนรมิตร ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7323 เด็กหญิงสุดารัตน์   ทาจู 317/7 ม.- บ.- ซ.- ถ.นางลิ้นจี่ ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
7324 เด็กหญิงสุดารัตน์   การะเกษ 153/3 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190  กำลังดำเนินการ 
7325 เด็กหญิงสุดารัตน์   มูสมัน 149 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396