รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7301 เด็กหญิงสุธาศิณี   วงษ์โต 39 ม.4 บ.บ้านโนนรังใหญ่ ซ. ถ. ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
7302 นายสุธาสิน   ช่อเหมือน 3/3 ม.21 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7303 เด็กหญิงสุธาสินี   ครื้นอุระ 88/70 ม.5 บ.พระปิ่น 8 ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
7304 นางสาวสุธิชา   ศรีกุหลาบ 84 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
7305 เด็กหญิงสุธิดา   จันทรเสนา 555/150 ม.- บ.- ซ.สายไหม54/1 ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 102200843297974 กำลังดำเนินการ 
7306 นางสาวสุธิดา   แซ่วื้อ 82 ม.1 บ.เหมืองแก้ว ซ.- ถ.- ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800852158947  กำลังดำเนินการ 
7307 นางสาวสุธิดา   ภูมี 54 ม.- บ.- ซ.- ถ.ถ.ทวีสินค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000กำลังดำเนินการ 
7308 เด็กหญิงสุธิดา   วงศ์ภาคำ 245 ม.10 บ.โพนไผ่ ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
7309 นางสาวสุธิดา   ทองอยู่ 35 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7310 นางสาวสุธิดา   นวลอินทร์ 48 ม.4 บ.หนองข่า ซ. ถ. ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
7311 เด็กหญิงสุธิตา   โคตรทิพย์ 31/11 ม.- บ.- ซ.ไวตี ถ.สีลม ต.แขวงสีลม อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500กำลังดำเนินการ 
7312 เด็กหญิงสุธิตา   วารุณ 258/80 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
7313 นางสาวสุธิตา   วงษ์ทอง 7 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
7314 เด็กชายสุธิพงษ์   โพติยะ 149 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7315 เด็กชายสุธิพร   สุระมาตร์ 126 ม.7 บ.นาแมด ซ. ถ. ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
7316 นายสุธิมนต์   ทองมี 55/2 ม.2 บ.ลิปะใหญ่ ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140  กำลังดำเนินการ 
7317 นางสาวสุธิรา   เจ๊ะแม 57/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
7318 เด็กชายสุธิวัฒน์   ทองเรือง 120 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310กำลังดำเนินการ 
7319 เด็กชายสุธี   สุโพธิ์แสน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200871712316 กำลังดำเนินการ 
7320 เด็กชายสุธี   ทรัพย์ศิริ 242 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
7321 เด็กชายสุธี   ทรัพย์ศิริ 242 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
7322 เด็กชายสุธี   สำโรงทอง 31 ม.3 บ.บ้านหมันหย่อน ซ. ถ.ชยางกูร ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110กำลังดำเนินการ 
7323 เด็กชายสุธี   สุภาพรูป 9/19 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000846727400  กำลังดำเนินการ 
7324 เด็กชายสุนทร   ม่วงแก้ว 70/486 ม.- บ.- ซ.อยู่วิทยา ถ.- ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300889561346 กำลังดำเนินการ 
7325 นายสุนทร   แก้วมะ 219 ม.9 บ.บ้านพรหมศรีธาตุ ซ.- ถ.- ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392