รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7301 นางสาวสุวดี   บุตรดา 11 ม.11 บ.ร่มเย็น ซ. ถ. ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
7302 เด็กหญิงสุวนันท์   หอมหวล 45 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250กำลังดำเนินการ 
7303 นายสุวรรณ   ป้องชัย 79 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7304 เด็กหญิงสุวรรณนา   ไกยะลำ้ 14 ม.13 บ.น้อยขุนไกร ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
7305 เด็กหญิงสุวรรณา   สอนประดิษฐ์ 293 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
7306 เด็กชายสุวัจ   ชื่นอำไพ 1/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000083-5046769 กำลังดำเนินการ 
7307 เด็กชายสุวัชรธรรพ์   สุฤทธิ์ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360927 กำลังดำเนินการ 
7308 นายสุวัฒน์   ขาวสะอาด  1 ม.1 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
7309 เด็กชายสุวิจักษณ์   ดาษดา 26 ม.3 บ.บ้านโนนโพธิ์ ซ. ถ. ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300898484972  กำลังดำเนินการ 
7310 นายสุวิชัย   เบี้ยจันทร์ 107 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310กำลังดำเนินการ 
7311 นายสุวิชา   อุดหนุน 217/25 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7312 นายสุวิทย์   บุญช่วย 239 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130095-9842572 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7313 นายสุวิทย์   ฤทธิ์หมุน 6 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7314 เด็กชายสุวิทย์   ใจแจ้ง 172 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7315 เด็กชายสุวิทย์   โฉมศรี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210กำลังดำเนินการ 
7316 นายสุวิทย์   สุขทวี 18 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7317 เด็กชายสุวิทย์   ยืนทน 50 ม.- บ.- ซ.- ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 340000992052863 กำลังดำเนินการ 
7318 นางสาวสุวิมล   พาไพ 249 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190กำลังดำเนินการ 
7319 นางสาวสุวิมล   ฉิมมารักษ์ 30/35 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000808279010 กำลังดำเนินการ 
7320 นางสาวสุวิมล   สุวรรณกูฏ 227 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
7321 เด็กหญิงสุวิมล   แสงสุวรรณ 42/2 ม.7 บ.กระดังงา ซ. ถ. ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  กำลังดำเนินการ 
7322 นายสุเทพ   ปลอดประสม 333/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
7323 เด็กชายสุเมธ   บุญจริง 41/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
7324 นายสุเมธา   โคษา 45/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000897525927 กำลังดำเนินการ 
7325 เด็กชายสุไชย   ไชยสุด 380 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 111100955136974 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385