รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7326 นางสาวสุดารัตน์   สาเทียน 9 ม.15 บ.บ้านหนองสลัม ซ.- ถ.- ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
7327 เด็กหญิงสุดารัตน์   แสงนันท์ 119 ม.4 บ.ดงแสนแก้วดงสำราญ ซ. ถ. ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100845205693  กำลังดำเนินการ 
7328 เด็กหญิงสุดารัตน์   แก้วลี 46 ม.9 บ.โนนเกษม ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 342800883727294  กำลังดำเนินการ 
7329 เด็กหญิงสุดารียะห์   การีจิ 42 ม.2 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000กำลังดำเนินการ 
7330 นางสาวสุดาวัลย์   กุระจินดา 30 ม.13 บ.คำเขื่อนข้าว ซ. ถ. ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000  กำลังดำเนินการ 
7331 เด็กชายสุทธวีร์   หมื่นเดช 98/17 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย 43 แยก 3 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
7332 นายสุทธิชัย   จันดี 92/1 ม.6 บ.หัวอ่าง ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7333 เด็กหญิงสุทธิดา   ธนะวงค์ 421 ม.7 บ.พระธาตุขิงแกง ซ. ถ. ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 561500808525755  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7334 นางสาวสุทธิดา   บ้วนท้ง 16/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลำต้อยติ่ง อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530กำลังดำเนินการ 
7335 นางสาวสุทธิดา   หนูเปีย 242/47 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300820321940  กำลังดำเนินการ 
7336 นางสาวสุทธิดา   แสนสุภา 109 ม.9 บ.นาล้อม ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
7337 เด็กหญิงสุทธิดา   คำสุจริต 285 ม.3 บ.โคกสูง ซ.- ถ.- ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000กำลังดำเนินการ 
7338 นางสาวสุทธิตา   ต้นจันทร์ 142 ม.12 บ.บ้านโป่งเจริญ ซ. ถ. ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160  กำลังดำเนินการ 
7339 นายสุทธินันท์   เหง้าสุวรรณ์ 25 ม.2 บ.อากาศ ซ.- ถ.- ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
7340 เด็กชายสุทธินัย   เมืองพราม 98 ม.15 บ.หนองฮางน้อย ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
7341 เด็กหญิงสุทธินี   สำราญกาย 399/1 ม.4 บ.- ซ.สวนผาสุข ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 701100922965548  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
7342 เด็กชายสุทธิพงศ์   กล่ำเงิน 22/6 ม.5 บ.ทุ่งบุหลัง ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7343 สามเณรสุทธิพงศ์   บุญทศ 537 ม.1 บ.วังเจ้า ซ. ถ. ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000  กำลังดำเนินการ 
7344 นายสุทธิพงศ์   พาพานทาง 2 ม.8 บ.บ้านเมืองเก่า ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
7345 นายสุทธิพงษ์   ยศปัน 65 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 502400918524092  กำลังดำเนินการ 
7346 เด็กชายสุทธิพงษ์   สัมมาชิต 14/5 ม.- บ.- ซ.วัชรพล12 ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 102200859010655 กำลังดำเนินการ 
7347 เด็กชายสุทธิพงษ์   บูรพา 40/6 ม. ม บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530089-8570-615 กำลังดำเนินการ 
7348 เด็กชายสุทธิพงษ์    บุญกระพือ  86 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000กำลังดำเนินการ 
7349 เด็กชายสุทธิพงษ์   พิสนุแสง 108 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
7350 เด็กชายสุทธิพงษ์   ข้ามประเทศ 201 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396