รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7351 เด็กชายสุทธิพงษ์   ปทุมสูตร 32 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130กำลังดำเนินการ 
7352 นางสาวสุทธิรักษ์   พุ่มพนม 463 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130กำลังดำเนินการ 
7353 นายสุทธิศักดิ์   สายทอง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
7354 นายสุทธิเกียรติ   ฟูเอื้อง 14 ม.- บ.- ซ.6 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000913083768  กำลังดำเนินการ 
7355 เด็กชายสุทัศน์   ดวงคำ 916/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190  กำลังดำเนินการ 
7356 นางสาวสุธาทิพย์   เชื้อปุย 74/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 160000875067472  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
7357 เด็กหญิงสุธาทิพย์   สุขเจริญ 62/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 241900860875969 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7358 นางสาวสุธาทิพย์   มีลือ 60 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
7359 นางสาวสุธาลักษณ์   โป้ซู้ 43/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
7360 เด็กหญิงสุธาวัลย์   ประตูแก้ว 38 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา5 แยก 58 ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
7361 เด็กชายสุธาวี   สวาหลัง 330 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7362 เด็กหญิงสุธาศิณี   เยี้อนประยงค์ 26 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 92110กำลังดำเนินการ 
7363 เด็กหญิงสุธาศิณี   วงษ์โต 39 ม.4 บ.บ้านโนนรังใหญ่ ซ. ถ. ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
7364 นายสุธาสิน   ช่อเหมือน 3/3 ม.21 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7365 เด็กหญิงสุธาสินี   ครื้นอุระ 88/70 ม.5 บ.พระปิ่น 8 ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
7366 นางสาวสุธิชา   ศรีกุหลาบ 84 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
7367 เด็กหญิงสุธิดา   จันทรเสนา 555/150 ม.- บ.- ซ.สายไหม54/1 ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 102200843297974 กำลังดำเนินการ 
7368 นางสาวสุธิดา   แซ่วื้อ 82 ม.1 บ.เหมืองแก้ว ซ.- ถ.- ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800852158947  กำลังดำเนินการ 
7369 นางสาวสุธิดา   ภูมี 54 ม.- บ.- ซ.- ถ.ถ.ทวีสินค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000กำลังดำเนินการ 
7370 เด็กหญิงสุธิดา   วงศ์ภาคำ 245 ม.10 บ.โพนไผ่ ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
7371 นางสาวสุธิดา   ทองอยู่ 35 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7372 นางสาวสุธิดา   นวลอินทร์ 48 ม.4 บ.หนองข่า ซ. ถ. ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
7373 เด็กหญิงสุธิตา   โคตรทิพย์ 31/11 ม.- บ.- ซ.ไวตี ถ.สีลม ต.แขวงสีลม อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500กำลังดำเนินการ 
7374 เด็กหญิงสุธิตา   วารุณ 258/80 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
7375 นางสาวสุธิตา   วงษ์ทอง 7 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396