รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7351 นายสุปัญญา   โสดาดง 99 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 131900876854832 กำลังดำเนินการ 
7352 เด็กชายสุพจน์   ชดเชย 44/3 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
7353 เด็กชายสุพจน์   จันดารัตน์ 195/1 ม.3 บ.โนนค้อ ซ. ถ. ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 342300993015178  กำลังดำเนินการ 
7354 เด็กหญิงสุพรรณษา   สุขสำราญ 73/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 721400895557547 กำลังดำเนินการ 
7355 นางสาวสุพรรษา   ปั้นสุรินทร์ 300 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160  กำลังดำเนินการ 
7356 เด็กหญิงสุพรรษา   ทองธรรมชาติ 55/1 ม.11 บ.ดงตาจันทร์ ซ. ถ. ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160  กำลังดำเนินการ 
7357 เด็กหญิงสุพรรษา   บุญครอง 13 ม.3 บ.เลิงบาก ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7358 เด็กหญิงสุพรรษา   สาแดง 48 ม.2 บ.สะพือ ซ. ถ. ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
7359 เด็กหญิงสุพัชฉรา   นิลประสิทธิ์ - ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000099-0109867  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
7360 สามเณรสุพัฒน์   พูลทอง 178 ม.10 บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160  กำลังดำเนินการ 
7361 นางสาวสุพัดสี   เดชราช 108 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110กำลังดำเนินการ 
7362 นางสาวสุพัตรา   ประดับหยก 38/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
7363 นางสาวสุพัตรา   สายทอง 33 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120กำลังดำเนินการ 
7364 เด็กหญิงสุพัตรา   แหนน้ำ 55 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 621100806842998  กำลังดำเนินการ 
7365 เด็กหญิงสุพัตรา   วิเศษการ 114 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120กำลังดำเนินการ 
7366 เด็กหญิงสุพาภรณ์   แก้วแพง 316 ม.2 บ.หนองไผ่ ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7367 เด็กหญิงสุพิชชา   รัตนจารศิริ 1124/212 ม.- บ.- ซ.เจนพัฒนา ถ.พหลโยธิน 32 ต.แขวงจันทรเกษม อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 109000920138330 กำลังดำเนินการ 
7368 เด็กชายสุภกรณ์   ประเสริฐ 208 ม.7 บ.โนนงาม ซ. ถ. ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
7369 เด็กชายสุภวัฒน์   คำเสียง 67 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 331700925701795 0925701795 กำลังดำเนินการ 
7370 เด็กหญิงสุภัคชญา   หาญแก้ว 18 ม.6 บ.ควนปริง ซ. ถ. ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 920000896506434  กำลังดำเนินการ 
7371 เด็กหญิงสุภัทรา   นนธิจันทร์ 28 ม.9 บ.หนองฮาง ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
7372 นางสาวสุภัทรา   ศรีโสด 29 ม.10 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7373 เด็กหญิงสุภัธธา   ทองจันทร์ 67/4 ม.1 บ.ค้อ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7374 นางสาวสุภัสสรา   ภูเรือง 82 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120  กำลังดำเนินการ 
7375 นายสุภาพ   จันทร์ขาว 168 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392