รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7376 เด็กชายสุธิพงษ์   โพติยะ 149 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7377 เด็กชายสุธิพร   สุระมาตร์ 126 ม.7 บ.นาแมด ซ. ถ. ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
7378 นายสุธิมนต์   ทองมี 55/2 ม.2 บ.ลิปะใหญ่ ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140  กำลังดำเนินการ 
7379 นางสาวสุธิรา   เจ๊ะแม 57/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
7380 เด็กชายสุธิวัฒน์   ทองเรือง 120 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310กำลังดำเนินการ 
7381 เด็กชายสุธี   สุโพธิ์แสน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200871712316 กำลังดำเนินการ 
7382 เด็กชายสุธี   ทรัพย์ศิริ 242 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
7383 เด็กชายสุธี   ทรัพย์ศิริ 242 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
7384 เด็กชายสุธี   สำโรงทอง 31 ม.3 บ.บ้านหมันหย่อน ซ. ถ.ชยางกูร ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110กำลังดำเนินการ 
7385 เด็กชายสุธี   สุภาพรูป 9/19 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000846727400  กำลังดำเนินการ 
7386 เด็กชายสุนทร   ม่วงแก้ว 70/486 ม.- บ.- ซ.อยู่วิทยา ถ.- ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300889561346 กำลังดำเนินการ 
7387 นายสุนทร   แก้วมะ 219 ม.9 บ.บ้านพรหมศรีธาตุ ซ.- ถ.- ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280กำลังดำเนินการ 
7388 เด็กชายสุนทร   กันยามา 65 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
7389 เด็กหญิงสุนทรี   จิตธรรม 66/3 ม.11 บ.ใหม่โนนเจริญ ซ.- ถ.- ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
7390 นายสุนะธี   โยไล 184 ม.12 บ.นิรมัย ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
7391 เด็กชายสุนันท์   พิมพ์ศรี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
7392 นายสุนันท์   ชิดโอ๊ะ 123/2 ม.2 บ.ปายอ ซ. ถ. ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7393 เด็กหญิงสุนันธิดา   บุญมาก ุ60 ม.6 บ.หนำคอก ซ.- ถ.- ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7394 นางสาวสุนิดา   รอดด้วง 112/12 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
7395 เด็กหญิงสุนิดา   หาโส๊ะ 412 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 95110กำลังดำเนินการ 
7396 เด็กหญิงสุนิตษา   กองจร 90 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
7397 นางสาวสุนิตา   มะลิซ้อน 33/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000กำลังดำเนินการ 
7398 เด็กหญิงสุนิตา   ดอนมะยา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200895340748 0860139842 กำลังดำเนินการ 
7399 เด็กหญิงสุนิษา   กล่ำเงิน 66/20 ม.- บ.- ซ.วัดช่องลม ถ.พระรามสาม ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
7400 เด็กหญิงสุนิษา   พบสุข 34 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396