รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7376 นางสาวสุภาพร   เทียนชัย 230 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว107 ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240084534733 กำลังดำเนินการ 
7377 นางสาวสุภาพร   บุตรชา 107 ม.13 บ.- ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 342800927659186  กำลังดำเนินการ 
7378 นางสาวสุภาพร   เพียรกล้า 80/4 ม.4 บ.พังเพา ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7379 นางสาวสุภาพร   บรรเทา 103 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39000 
7380 เด็กหญิงสุภาพร   นวมน้อย 8/168 ม.7 บ.ศิริไพศาล ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000994938650 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7381 นางสาวสุภาภรณ์   เคนถาวร 69/3 ม.4 บ.- ซ.- ถ. ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120  กำลังดำเนินการ 
7382 เด็กหญิงสุภาภรณ์   เจ๊ะดิ 2 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170087-8382655  กำลังดำเนินการ 
7383 เด็กหญิงสุภาวดี   จันทร์ปาน 68 ม.1 บ.ตะเครียะ ซ. ถ. ต.ตาเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7384 เด็กหญิงสุภาวรรณ   สุขยุง 26 ม.8 บ.เกาะตรวจ ซ. ถ. ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150  กำลังดำเนินการ 
7385 นางสาวสุภาวิดา   อินรีย์ 51/3 ม.3 บ.ท้องโพลง ซ. ถ. ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 651800812918176 กำลังดำเนินการ 
7386 เด็กหญิงสุภิญญา   ศิริบุญ 178 ม.3 บ.ตาดภูวง ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500953044215  กำลังดำเนินการ 
7387 นางสาวสุมณทิพย์   สร้างเขตร์ 200/58 ม.- บ.ปิยะวดี ซ.- ถ.- ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800860022442  กำลังดำเนินการ 
7388 เด็กหญิงสุมาลี   ศรีจันทร์ 44 ม.4 บ.เทพนิมิต ซ. ถ. ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
7389 เด็กหญิงสุมิตตา   สอนโนนแดง 54 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 11111กำลังดำเนินการ 
7390 นางสาวสุมิตรา   อินทร์หนอง 99 ม.1 บ.นาเวง ซ. ถ.สัติธรรม ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 470000885390470  กำลังดำเนินการ 
7391 นางสาวสุมิตรา   บุญจันทร์ 10 ม.4 บ.ร่องน้ำขุ่น ซ.- ถ.- ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
7392 นายสุรชัย   มณีเมธาวี 116 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270087-1795762 กำลังดำเนินการ 
7393 นายสุรชัย   ปานโต 518 ม.- บ.- ซ.ประชาราษฎร์ 26 ถ.ประชาราษฎร์ 1 ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7394 เด็กชายสุรชัย   ศรีเทียนทอง 63 ม.15 บ.ดงเย็น ซ. ถ. ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 661600892723978  กำลังดำเนินการ 
7395 นายสุรชัย   อังคฤทธิ์ 112 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110กำลังดำเนินการ 
7396 เด็กชายสุรชัย   วงษาบุตร 186 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140086-2728335 กำลังดำเนินการ 
7397 นายสุรชัย   วัฒนะราช 36 ม.2 บ.บ้านโคกม่วง ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
7398 นายสุรชัย   มุงแสน 93 ม.3 บ.บ้านโพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
7399 เด็กชายสุรชัย   จันทร์พิทักษ์ 20 ม.2 บ.ทุ่งควายกิน ซ. ถ. ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
7400 เด็กชายสุรชัย   อินเทศ 193 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392