รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7401 นายหลักชัย   กาทู 14 ม.2 บ.ป่าหมาก ซ.- ถ.180 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 581200811656936  กำลังดำเนินการ 
7402 เด็กหญิงหวัน   ไม่มีนามสกุล 30/33 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000061-9134292 กำลังดำเนินการ 
7403 นางสาวหวานใจ   คำชาลี 61 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7404 เด็กชายหะลีม   สงลอยลิบ 82 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160080-5392809 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7405 นางสาวหัตติยา   พลันสุข 299 ม.13 บ.คำน้อย ซ. ถ. ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 370000935194867  กำลังดำเนินการ 
7406 เด็กหญิงหัทยา   ทาอ่อน 3 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7407 นายหัสชัย   ณ 1 ม.1 บ.กระดังงา ซ. ถ. ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7408 นายหาญณรงค์   พงษ์เขียว 158/1 ม.11 บ.หนองสะเรียม ซ. ถ. ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200812899376  กำลังดำเนินการ 
7409 เด็กชายหิรัญ   กรรถธรรม 99 ม.16 บ.- ซ.บ้านกลางใต้ ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 421300896319303 กำลังดำเนินการ 
7410 นายอคิน   พันธ์จันทร์ 32 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
7411 เด็กชายอชิตพล   พะคำ 9/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
7412 เด็กชายอชิตพล   แสนวัง 90/430 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสามวาตะวันตก อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
7413 เด็กชายอชิตพล   สิงห์สนิท 8/43 ม.- บ.- ซ.อมร ถ.เชื้อพลิง ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
7414 เด็กชายอชิตะ   พินิจจันทร์ 154 ม.5 บ.ผาสุก ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 412800870184129  กำลังดำเนินการ 
7415 เด็กชายอชิตะ   รอดเสวก 3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 92110กำลังดำเนินการ 
7416 เด็กชายอณิรุจน์   แพงศรี 46 ม.11 บ.โคกสว่าง ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
7417 เด็กชายอดิลักษณ์   ศรีภู 41 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
7418 นายอดิศร   ธำรงฐิติกุล 215/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 722400923320752 กำลังดำเนินการ 
7419 นายอดิศร   แพรอร่าม 82 ม.- บ.- ซ.- ถ.ริมทางรถไฟ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7420 เด็กชายอดิศร   แก่นเมือง 22/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
7421 นายอดิศร   จันทวงศ์ 117 ม.2 บ.- ซ. ถ.- ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240กำลังดำเนินการ 
7422 เด็กชายอดิศร   น้ำนิล 4/1 ม.6 บ.นาหนองทุ่ง ซ. ถ. ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
7423 เด็กชายอดิศร   บุญเลิศ 326 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
7424 เด็กชายอดิศร   แก้วคำ 132/1 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
7425 นายอดิศร   ธาตุทอง 226 ม.1 บ.บัวเชด ซ. ถ. ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388