รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7426 เด็กชายอนุพงศ์   พุ่มพุทรา 124 ม.7 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต. อ. จ.ชัยนาท 17120กำลังดำเนินการ 
7427 นายอนุพงศ์   แก้วอาดูร 147 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7428 นายอนุพัฒน์   พรมเกิด 24/4 ม.6 บ.โคกยาง ซ.- ถ.- ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง 921100937945604  กำลังดำเนินการ 
7429 เด็กชายอนุภัทร   บัวยืน 166 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7430 นายอนุภัทร์   ดำป่านรัตน์ 101 ม.3 บ.คชศิลา ซ.- ถ.- ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
7431 นายอนุภาพ   สุกทน 164 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 471200979340304 กำลังดำเนินการ 
7432 นายอนุรักษ์   กุลทอง 23 ม.7 บ.ยางใหญ่ ซ. ถ. ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
7433 เด็กชายอนุรักษ์   มุสุนทร 18/1 ม.5 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7434 เด็กชายอนุรินทร์   สายจำปา 79/31 ม.- บ.- ซ.นวลน้อย ถ.สุขุมวิท ต.แขวงคลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 101100925167549 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7435 เด็กชายอนุลักษณ์   อุ่มภูธร 121 ม.6 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
7436 เด็กหญิงอนุวรรณ   พยัพ 99/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000098-9576042  กำลังดำเนินการ 
7437 เด็กชายอนุวัฒน์   คงบัวเล็ก 74 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130098-7101272 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7438 สามเณรอนุวัฒน์   จังอินทร์ 83 ม.10 บ.เตาเหล็ก ซ.- ถ.- ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210กำลังดำเนินการ 
7439 นายอนุวัฒน์   สงวนทอง 39 ม.14 บ.โพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
7440 เด็กชายอนุวัฒน์   อภัยโส 18 ม.13 บ.บ้านแพง ซ. ถ. ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7441 เด็กชายอนุวัฒน์   ปานแดง 75 ม.8 บ.โนนกุง ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300821424837  กำลังดำเนินการ 
7442 เด็กชายอนุวัฒน์   บังศรี 127 ม.8 บ.หลักเมือง ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
7443 นายอนุวัฒน์   จินดารัตน์ 126 ม.1 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 901900869659874  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7444 นายอนุวัตร   หมาดมานัง 161 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7445 เด็กชายอนุสรณ์   พรมสว่าง 165 ม.5 บ.นาโหนนน้อย ซ. ถ. ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
7446 นายอนุสรณ์   พันพิลา ุ63 ม.5 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
7447 นายอนุสรณ์   เตโช 99 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7448 เด็กชายอนุเทศน์   ระถาพล 6/3 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
7449 เด็กหญิงอบ   ศรแสง 9809 ม.1 บ.ข้าวปุ้น ซ. ถ. ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  กำลังดำเนินการ 
7450 เด็กหญิงอภัทรชา   ทองสมุทร 50 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384