รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
51 นายกัมพล   หลีนิ่ง 85 ม.1 บ.บ้านเขาจีน ซ. ถ. ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
52 เด็กหญิงกัลญาณี   เชื้อพรมมา 181 ม.12 บ.บ้านโนนม่วง ซ.- ถ.- ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39000 
53 เด็กหญิงกัลยรัตน์   ดีเลิศ 76/2 ม.1 บ.หนองโขลง ซ. ถ. ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
54 เด็กหญิงกัลยาณี   ศรีสุวรรณ 7 ม.10 บ.- ซ. ถ. ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120  กำลังดำเนินการ 
55 เด็กหญิงกาญจนา   เดชโพธิ์ 53/1 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000082-8776022  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
56 เด็กหญิงกานต์รวี   วนาเฉลิมไกร 103 ม.21 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
57 เด็กชายกาฝีร์   กาโบะ 1 ม.1 บ.ตะโล๊ะ ซ.0 ถ.0 ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130กำลังดำเนินการ 
58 เด็กหญิงกาวราย   ชอบสน 268 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
59 เด็กชายกาวินทร์   สอนดี 340 ม.12 บ.บ้านในเมือง ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
60 เด็กชายกำชัย   มาตรี 16 ม.10 บ.สแรโอร์ ซ.- ถ.- ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140กำลังดำเนินการ 
61 เด็กชายกิตติกร   เพชรฤทธิ์ 62 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190กำลังดำเนินการ 
62 เด็กชายกิตติกร   ปานจันทร์ 42 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 171400813026694 กำลังดำเนินการ 
63 เด็กชายกิตติกวิน   สุขผลิน 101 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ทางเกวียน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
64 เด็กชายกิตติคุณ   ทองคู่ 21 ม.- บ.- ซ.- ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
65 นายกิตติชัย   สำเร 42 ม.3 บ.บ้านหนองสร้อย ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
66 เด็กชายกิตติทร   รัชวการ 59/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000กำลังดำเนินการ 
67 เด็กชายกิตติพงศ์   หนูหมาด 84 ม.4 บ.วังตง ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120082-4390562 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
68 เด็กชายกิตติพงศ์   อิ่มเอมสวัสดิ์ 10 ม.21 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
69 เด็กชายกิตติพงษ์   นาคสมสุข 28 ม.- บ.- ซ.บ้านแบบ ถ.- ต.แขวงยานนาวา อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120กำลังดำเนินการ 
70 เด็กชายกิตติพัฒน์   ยางนิยม 3/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 701100611639554  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
71 เด็กชายกิตติภณ   ช่วงบุญนะ 1190/7 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 600000846574631 กำลังดำเนินการ 
72 เด็กหญิงกิตติมา   สวนไผ่ 19/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 221100861478072 กำลังดำเนินการ 
73 นายกิตติศักดิ์   กลิ่นหอม 49/13 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
74 เด็กชายกิตติศักดิ์   สุพรรณดิษฐ์ 36/12 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000กำลังดำเนินการ 
75 เด็กชายกิตติศักดิ์   หมัดยูโส๊ะ 208 ม.2 บ.บ้านหัวช้าง ซ. ถ. ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396